Ten duży przyrost to efekt zbliżającego się losowania. Przed nim ZUS wysyła listy z przypomnieniem, że osoba nie zapisała się do OFE, a powinna była to zrobić. Listy do 267,5 tys. osób Zakład wysłał w czerwcu, a osoby, które go dostały mają czas do 10 lipca na podpisanie umowy z wybranym funduszem, jeśli nie chcą by fundusz został im przypisany losowo. Najbliższe losowanie odbędzie się 30 lipca. Przed tą datą akwizytorzy funduszy aktywnie pozyskują klientów. Dla porównania w czerwcu ubiegłego roku liczba członków wzrosła o 33,2 tys.

Najwięcej nowych uczestników zdobył w czerwcu fundusz AXA — 12,5 tys.Nieco ponad 10 tys. więcej osób ma też PZU Złota Jesień. Po ponad 5 tys. klientów więcej mają też: Pocztylion (5,2 tys.) oraz Aegon (5 tys.). Amplico pozyskało z kolei 4,1 tys. Mniej uczestników niż na koniec maja miał na poniedziałek fundusz Polsat. Najmniej nowych osób zdobyły najmniejsze fundusze: Pekao i Warta.

[ramka]Obowiązek zapisania się do jednego z funduszy emerytalnych spoczywa na każdej osobie, która zaczyna pracę lub działalność, za którą odprowadzane są składki na ubezpieczenia emerytalne. Mają na to 7 dni od podpisania umowy z pierwszym pracodawcą. Osobom, które nie dopełnią tego obowiązku przypomnienie wysyła ZUS. Robi to dwa razy w roku w czerwcu i grudniu. Jeśli mimo listu osoby nie zapiszą się do OFE, Zakład losowo przypisze je do jednego z nich. Osoby, które będą losowane trafią do tych OFE, które spełniają określone w prawie wymogi. Nie są za duże i do tego dobrze pomnażały składki. W najbliższym losowaniu weźmie udział sześć z 14 funduszy: Allianz, Amplico, AXA, Aegon, Generali i Pocztylion. [/ramka]