Poczet dyrektorów odpowiedzialnych za inwestycje funduszy emerytalnych

Aktualizacja: 10.06.2010 07:15 Publikacja: 10.06.2010 01:50

[ramka][b]AEGON PTE

Robert Woźny, dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami, członek zarządu[/b]

Zarządza funduszami emerytalnymi od 1999 r. W Aegon PTE pracuje od października 2007 r. Wcześniej był w OFE Polsat i OFE Pocztylion.

Z rynkiem kapitałowym związany jest od 1994 r. Rozpoczynał pracę w domach maklerskich. Ma licencję doradcy inwestycyjnego (od 1996 r.), maklera (od 1994 r.) i CIIA (Certified International Investment Analyst).[/ramka]

[ramka][b]PTE ALLIANZ

Grzegorz Zubrzycki,, dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami, członek zarządu[/b]

W PTE Allianz Polska zatrudniony od marca 2006 r., początkowo na stanowisku głównego analityka, a od września 2006 r. zarządzającego częścią akcyjną funduszu. Od 2008 r. kieruje inwestycjami PTE Allianz Polska. Pracę na rynku kapitałowym rozpoczął w 1994 r. w DM Penetrator w Krakowie.

Później zarządzał funduszami w Skarbiec TFI i PBK Atut TFI. Pełnił też funkcję dyrektora ds. zarządzania aktywami spółki ubezpieczeniowej KUKE. Ma licencję maklera (od 1994 r.) i doradcy inwestycyjnego (od 1997 r.).[/ramka]

[ramka][b]AXA PTE

Adam Kurowski, dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami[/b]

Z rynkiem finansowym związany od 1999 r. W latach 2002 – 2004 był zatrudniony w Credit Suisse Life & Pensions na stanowisku analityka, następnie zarządzającego portfelem.

Od 2005 r. zajmuje się zarządzaniem portfelem akcji OFE AXA. Od 2006 r. jest dyrektorem Departamentu Zarządzania Aktywami AXA PTE (wcześniej Winterthur).

Od 2004 r. ma licencję doradcy inwestycyjnego. Uzyskał tytuł CFA (Chartered Financial Analyst).[/ramka]

[ramka][b]GENERALI PTE

Rafał Markiewicz, dyrektor Departamentu Inwestycyjnego, członek zarządu[/b]

Jest zatrudniony w Generali od października 2002 r. Od czerwca 2005 r. pełni funkcję dyrektora Departamentu Inwestycyjnego, a od października 2006 r. – członka zarządu spółki.

Z rynkiem kapitałowym jest związany od 1994 r., gdy zaczął pracę jako makler w CDM Pekao. Zarządzaniem aktywami zajmuje się od 1997 r. Posiada licencję maklera (od 1994 r.) oraz doradcy inwestycyjnego (od 1997 r.). [/ramka]

[ramka][b]ING PTE

Grzegorz Chłopek, wiceprezes, odpowiedzialny za inwestycje[/b]

Od 1998 r. związany z ING PTE. Zaczynał jako starszy specjalista ds. inwestycji. Był wicedyrektorem departamentu inwestycyjnego, a od września 2003 r. jego dyrektorem, odpowiedzialnym za część dłużną portfela.

Od października 2006 r. jest wiceprezesem zarządu ING PTE. Wcześniej pracował m.in.: w Biurze Maklerskim Banku Gdańskiego, Commercial Union, Banku Amerykańskim w Polsce. Ma licencję maklera papierów wartościowych (od 1994 r.) i tytuł CFA.[/ramka]

[ramka][b]NORDEA PTE

Paweł Wilkowiecki, członek zarządu, dyrektor Departamentu Inwestycji[/b]

Jest związany z rynkiem kapitałowym od 1992 r. Pracował jako makler, analityk i jako zarządzający portfelami funduszy inwestycyjnych (m.in. w Pioneer Pekao).

Ma licencje: maklera oraz doradcy inwestycyjnego. Od 2006 r. pracuje w towarzystwach emerytalnych (m.in. Allianz). Dyrektorem Departamentu Inwestycji w Nordea PTE został w czerwcu 2009 r.[/ramka]

[ramka][b]PEKAO PIONEER PTE

Sergiusz Frąckowiak, dyrektor inwestycyjny[/b]

Z rynkiem kapitałowym związany od 2004 r. Zaczął wtedy pracę jako analityk akcji w DWS Polska TFI, a następnie analityk akcji w Pekao Pioneer PTE.

Od listopada 2007 r. jest dyrektorem inwestycyjnym. Ma licencję doradcy inwestycyjnego od 2006 r.[/ramka]

[ramka][b]PKO BP BANKOWY PTE

Adam Kałdus, dyrektor Biura Inwestycji[/b]

Pracuje w tym towarzystwie emerytalnym od kwietnia 2007 r. Od czerwca 2007 r. odpowiada za inwestycje funduszu. W latach 1995 – 2002 był analitykiem finansowym, doradcą inwestycyjnym, zarządzał portfelami m.in. w WBK AIB Asset Management, WBK AIB TFI, PTE Epoka, AIG Amplico Life.

Od 2002 do 2007 r. pracował w Urzędzie Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych. Jest maklerem papierów wartościowych, doradcą inwestycyjnym i aktuariuszem.[/ramka]

[ramka][b]POCZTYLION-ARKA PTE

Andrzej Bąk, dyrektor Biura Zarządzania Aktywami[/b]

Z rynkiem kapitałowym jest związany od 2000 r. W Pocztylion-Arka PTE pracuje od 2004 r., w tym na stanowisku dyrektora odpowiedzialnego za inwestycje od 2007 r.[/ramka]

[ramka][b]PTE POLSAT

Wojciech Olszewski, dyrektor Departamentu Inwestycji[/b]

W towarzystwie tym pracuje od maja 2005 r., a na stanowisku dyrektora Departamentu Inwestycji od czerwca 2005 r. Z rynkiem kapitałowym związany jest od początku 1992 r. Pierwsze doświadczenia zdobywał na warszawskiej giełdzie jako makler specjalista.

Później doradzał przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Pracował również jako diler w biurze maklerskim. Posiada licencję maklera papierów wartościowych od stycznia 1992 r.[/ramka]

[ramka][b]PTE Warta

Grzegorz Jałtuszyk, dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami[/b]

W 1996 r. zaczął pracować jako makler giełdowy. Od 2000 r. zajmuje się zarządzaniem aktywami. Do 2006 r. zarządzał funduszami i portfelami inwestycyjnymi, m.in. w domu maklerskim. W PTE Warta jest od sierpnia 2008 r.

W 1996 r. został wpisany na listę maklerów papierów wartościowych. W 1999 r. uzyskał licencję doradcy inwestycyjnego. Od 2006 r. posiada tytuł CFA (Chartered Financial Analyst).[/ramka]

[ramka][b]AEGON PTE

Robert Woźny, dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami, członek zarządu[/b]

Pozostało 98% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami