OFE: potrzeba zmian w ładzie korporacyjnym

Jak powinno wyglądać wypełnianie przez OFE obowiązków właścicielskich nad spółkami z portfela

Publikacja: 28.05.2010 08:19

OFE: potrzeba zmian w ładzie korporacyjnym

Foto: Fotorzepa, Szymon Laszewski Szymon Laszewski

Zarządzający największym na rynku funduszem emerytalnym Aviva uważa, że branża OFE jest zbyt pasywna w wypełnianiu obowiązków właścicielskich. Robią to tylko cztery największe fundusze, czyli Aviva, ING, PZU i Amplico.

Rola właścicielska nad spółką to m.in. pojawianie się na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy, współpraca z zarządem firmy czy wpływ na skład rady nadzorczej.

Fundusz ING ma w portfelu akcje ok. 50 spółek, w których przekracza 5 proc. głosów na WZA. W przypadku Avivy jest ich ok. 40. – Jesteśmy najbardziej aktywnym uczestnikiem spotkań akcjonariuszy spośród inwestorów finansowych. Staramy się uczestniczyć we wszystkich walnych zgromadzeniach spółek, w których fundusz jest znaczącym inwestorem oraz gdy podejmowane są istotne decyzje z punktu widzenia akcjonariuszy mniejszościowych – mówi Grzegorz Chłopek, wiceprezes PTE ING.

Podobnie twierdzi Aviva. – Aktywnością w obszarze ładu korporacyjnego obejmujemy blisko 90 proc. spółek z portfela – mówi Marcin Żółtek, szef inwestycji w tym OFE.

Przedstawiciele funduszu Amplico brali udział w 30 zgromadzeniach akcjonariuszy w latach 2009 i 2008 – W latach 2008 – 2009 zgłosiliśmy ponad dziesięciu kandydatów na niezależnych członków rad nadzorczych – mówi Rafał Mikusiński, wiceprezes Amplico PTE. Pozostałe fundusze podkreślają, że w ich portfelach nie ma wielu dużych pakietów akcji pojedynczych spółek. A jeśli są, to wówczas pojawiają się na WZA tych firm. Są jednak mniej widoczni, bo sprowadza się to do udziału w kilku walnych w roku.

– W porównaniu z dużymi funduszami te mniejsze mają mniej osób zatrudnionych w departamentach zarządzania aktywami i nie zatrudniają pracownika, który jeździ tylko na WZA. A to zajmuje czas. Pojawiamy się jednak na walnych spółek dla nas istotnych – mówi Piotr Sieradzan, członek zarządu Pocztylion-Arka PTE.

Zarządzający mniejszymi OFE podkreślają też, że praktyką funduszy na całym świecie jest sprzedaż akcji, jeśli sposób zarządzania spółką im nie odpowiada.

Jak jednak zauważa Wojciech Olszewski, dyrektor Departamentu Inwestycji PTE Polsat, dla funduszu takiego jak OFE Polsat o wiele łatwiejsza jest sprzedaż akcji spółek niż dla funduszu o dużych aktywach. – Dla OFE Polsat zaangażowanie 2 proc. aktywów w akcje spółki oznacza zakup walorów za ok. 38 mln zł. Dla dużego funduszu – prawie miliard, więc nie może on w krótkim czasie „wyjść” ze spółki – mówi.

Według Roberta Garnczarka, prezesa AXA PTE, istnieje duża potrzeba zmian w kwestii corporate governance, jednak trzeba do tego podejść kompleksowo. – Po pierwsze, dostosować nasze prawo – np. kwestia porozumień. Po drugie, potrzebna jest instytucja współpracująca z inwestorami finansowymi skupiająca, rekomendująca i weryfikująca kandydatów do rad nadzorczych spółek portfelowych. Po trzecie, potrzebny jest odpowiedni, czyli pozytywny klimat dla tego, co robi i proponuje branża emerytalna – mówi Garnczarek.

Zarządzający największym na rynku funduszem emerytalnym Aviva uważa, że branża OFE jest zbyt pasywna w wypełnianiu obowiązków właścicielskich. Robią to tylko cztery największe fundusze, czyli Aviva, ING, PZU i Amplico.

Rola właścicielska nad spółką to m.in. pojawianie się na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy, współpraca z zarządem firmy czy wpływ na skład rady nadzorczej.

Pozostało 86% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Promocyjny
Co czeka zarządców budynków w regulacjach elektromobilności?
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami