Akcje znowu przynoszą zyski

W tym roku najwięcej zarobili ci, którzy wybrali fundusze akcyjne. Akcje okazały się też najlepszym wyborem w dłuższym, pięcioletnim okresie. Ale jedynie na obligacjach dziesięcioletnich nie straciliśmy w żadnej sytuacji

Publikacja: 19.11.2009 00:25

Akcje znowu przynoszą zyski

Foto: Fotorzepa, Dariusz Majgier DM Dariusz Majgier

Indywidualne konto emerytalne (IKE) to forma dodatkowego dobrowolnego oszczędzania na przyszłą emeryturę. Konto takie można założyć w banku, w firmie ubezpieczeniowej, towarzystwie funduszy inwestycyjnych lub w biurze maklerskim. Można też otworzyć w DM PKO BP IKE-Obligacje.

Każda forma oszczędzania jest dobra. Wszystko zależy od tego, jakie ryzyko dana osoba akceptuje i w jakim jest wieku. Najważniejsze, by odkładać pieniądze na starość, bo świadczenie z ZUS i OFE będzie niskie.

Dzisiaj podsumowujemy, ile udało się zarobić na IKE w zależności od tego, jaka forma została wybrana. Nie ocenialiśmy jedynie efektów bezpośrednich inwestycji na giełdzie, bo domy maklerskie nie ujawniają stanu pojedynczych rachunków.

[b][link=http://www.rzeczpospolita.pl/pieniadze/IKE-stopazwrotu.PDF] Stopa zwrotu funduszy ubezpieczeniowych w ramach IKE[/link]

[link=http://www.rzeczpospolita.pl/pieniadze/IKE-wyniki.PDF]Zmiana wartości jednostek uczestnictwa IKE[/link] [/b]

[srodtytul]Pioneer i inne[/srodtytul]

Na stan IKE duży wpływ miała ostatnia bessa na giełdzie. Odczuli to wszyscy, którzy wybrali akcyjne fundusze inwestycyjne lub ubezpieczeniowe, ewentualne fundusze mieszane z dużym udziałem akcji (w ramach IKE można wpłacać środki do jednego lub kilku funduszy; niektóre firmy proponują też gotowe programy inwestycyjne).

W ubiegłym roku najlepiej wypadały fundusze bezpieczne. Teraz, gdy sytuacja na giełdzie wyraźnie się poprawiła, zdecydowanie lepsze wyniki osiągają fundusze inwestujące w akcje, zwłaszcza na rynkach zagranicznych. Przykładem są dwa fundusze Pioneera (istniejące w ramach funduszu

Pioneer Funduszy Globalnych), niedawno dołączone do oferty IKE. Jeden z nich lokuje w akcje spółek z Europy Wschodniej, a drugi w akcje z rynków wschodzących. Fundusze te zarobiły w ciągu dziewięciu miesięcy odpowiednio ponad 66 i prawie 54 proc.

Na kolejnych miejscach w zestawieniu są dwa inne fundusze Pioneera inwestujące w obligacje zagraniczne. A dalsze wysokie pozycje są już zarezerwowane dla funduszy akcyjnych. W sumie tegoroczne zyski większości funduszy dostępnych w ramach IKE (jest ich ok. 100) są dwucyfrowe. Tylko fundusze polskich obligacji i gotówkowe mają wyniki jednocyfrowe, a kilka z nich odnotowało straty.

Taka optymistyczna ocena dotyczy tylko 2009 roku. W dłuższych okresach (12, 24 i 36 miesięcy, licząc od września do września) wyniki są dużo słabsze. Wiele funduszy jest na minusie. Lepiej wypadają fundusze obligacyjne.

Dopiero w zestawieniu obejmującym cztery ostatnie lata fundusze akcyjne znowu trafiają do czołówki, ale w towarzystwie funduszy obligacyjnych. Natomiast w okresie pięcioletnim są już zdecydowanie najlepsze (Legg Mason Akcji, Arka BZ WBK Akcji, UniKorona Akcji).

[srodtytul]Im dłuższy okres, tym akcyjne lepsze[/srodtytul]

Podobnie jest z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi. W tym roku w czołówce są trzy fundusze Nordei (Międzynarodowych Funduszy Akcji, Hedgingowy Akcji oraz Akcji Azjatyckich z wyłączeniem Japonii). Ich wyniki są imponujące. Pierwszy zarobił 64 proc. Sporo funduszy akcyjnych ma bardzo dobre roczne stopy zwrotu.

Natomiast wśród najefektywniejszych w okresie dwóch i trzech lat dominują fundusze bezpieczne (choć obligacje nie zawsze przynoszą zyski). W zestawieniu obejmującym cztery lata w czołówce pojawiają się już fundusze inwestujące w akcje. A gdy weźmiemy pod uwagę pięć lat, fundusze akcyjne (Nordea Akcji, Cardif Aktywny, Generali Agresywny) są bezkonkurencyjne. Najsłabszy wynik to 1,2 proc.

[srodtytul]Bezpiecznie, ale mało zyskownie[/srodtytul]

Osoby, które założyły IKE w formie lokaty bankowej, nie zyskają zbyt wiele. Mają za to zagwarantowane względne bezpieczeństwo. Ich kapitał może zmaleć tylko w wyniku inflacji.

W ostatnim roku niektóre banki (PKO BP, mBank) zmniejszyły oprocentowanie IKE, inne zostawiły je bez zmian (Millennium, BGŻ, BPS). Najwyższe odsetki od dawna proponuje Bank Millennium (6 proc. w skali roku), a najniższe – spośród tych, które przekazały nam informacje – PKO BP (3,15 proc.). Dla porównania oprocentowanie zwykłej dwuletniej lokaty bankowej wynosi średnio 4,6 proc. w skali roku.

[srodtytul]Dziesięciolatki skarbowe[/srodtytul]

Więcej niż najlepsze IKE w formie lokaty bankowej zapewniają dziesięcioletnie obligacje emerytalne (tzw. EDO). Oprocentowanie emisji oferowanej w listopadzie 2009 r. w sieci PKO BP wynosi

6,75 proc. w skali roku (każda emisja wypuszczana na rynek co miesiąc może mieć inne oprocentowanie). Ci, którzy kupili te papiery w październiku 2004 r., obecnie, w piątym roku oszczędzania mają zagwarantowane 8,3 proc. w skali roku (wysokość odsetek zmienia się co roku).

Dziesięciolatki deponuje się na IKE-Obligacje. Prowadzi je DM PKO BP, a papiery kupuje się w okienkach PKO BP. Oprocentowanie obligacji jest ustalane co roku na podstawie wskaźnika inflacji powiększonego o stałą marżę. Dzięki temu zysk inwestora jest zawsze wyższy od inflacji. Odsetki są kapitalizowane (czyli dopisywane do kapitału) po upływie każdego roku. Dzięki temu zysk jest wyższy, a posiadacz obligacji nie musi sam zajmować się inwestowaniem odsetek.

[ramka][b]Co warto wiedzieć o IKE[/b]

- Umowę o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego można podpisać z funduszem inwestycyjnym, bankiem, towarzystwem ubezpieczeniowym lub biurem maklerskim.

- IKE może założyć każdy, kto ukończy 16 lat. Górnej granicy wieku nie ma.

- Jedna osoba może mieć tylko jedno indywidualne konto uprawniające do zwolnienia z podatku od zysków kapitałowych. Ze zwolnienia tego korzysta się w momencie podejmowania środków po osiągnięciu wieku emerytalnego. Podatek nie jest pobierany również przy przenoszeniu oszczędności z jednego IKE na inne (np. przy zmianie IKE funduszowego na IKE w towarzystwie ubezpieczeniowym).

- Oszczędności gromadzone na IKE są też zwolnione z podatku spadkowego. Przy wypłacie środków uposażonym (warto ich wskazać w umowie) lub spadkobiercom nie będzie również naliczony podatek od zysków kapitałowych.

- Każdy sam decyduje o wysokości i terminie wpłat na IKE. Wpłaty można zawiesić. Nie powoduje to zerwania umowy.

- Wybierając rodzaj konta, trzeba wziąć pod uwagę to, jak długo będziemy oszczędzać; im dłużej, tym forma inwestycji może być bardziej ryzykowna, a jednocześnie potencjalnie bardziej zyskowna. W miarę upływu czasu coraz ważniejsza staje się ochrona zgromadzonego kapitału. Dlatego gdy zbliżamy się do emerytury, powinniśmy stopniowo zastępować akcje bardziej bezpiecznymi formami lokowania pieniędzy.

- Formę IKE można zmienić na inną, na przykład przenieść środki z lokaty bankowej do funduszu inwestycyjnego czy odwrotnie. Możliwa jest także zmiana instytucji finansowej pomnażającej nasze oszczędności, np. jednego banku na inny.[/ramka]

[ramka]www

[b]Przyszłą emeryturę z ZUS i OFE wyliczysz, korzystając z kalkulatorów:[/b]

[link=http://www.knf.gov.pl " target="_blank]www.knf.gov.pl[/link]

[link=http://www.mojaemerytura.zus.pl " target="_blank]www.mojaemerytura.zus.pl[/link]

[link=http://www.for.org.pl " target="_blank]www.for.org.pl[/link][/ramka]

[ramka][b] [link=http://www.rp.pl/temat/181782.html]Więcej na temat III filaru[/link][/b][/ramka]

Indywidualne konto emerytalne (IKE) to forma dodatkowego dobrowolnego oszczędzania na przyszłą emeryturę. Konto takie można założyć w banku, w firmie ubezpieczeniowej, towarzystwie funduszy inwestycyjnych lub w biurze maklerskim. Można też otworzyć w DM PKO BP IKE-Obligacje.

Każda forma oszczędzania jest dobra. Wszystko zależy od tego, jakie ryzyko dana osoba akceptuje i w jakim jest wieku. Najważniejsze, by odkładać pieniądze na starość, bo świadczenie z ZUS i OFE będzie niskie.

Pozostało 93% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Promocyjny
Naszą siłą jest różnorodność
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Akcje Specjalne
Dekarbonizacja gospodarki bez wodoru będzie bardzo trudna
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży