Akcje znowu przynoszą zyski

W tym roku najwięcej zarobili ci, którzy wybrali fundusze akcyjne. Akcje okazały się też najlepszym wyborem w dłuższym, pięcioletnim okresie. Ale jedynie na obligacjach dziesięcioletnich nie straciliśmy w żadnej sytuacji

Publikacja: 19.11.2009 00:25

Akcje znowu przynoszą zyski

Foto: Fotorzepa, Dariusz Majgier DM Dariusz Majgier

Indywidualne konto emerytalne (IKE) to forma dodatkowego dobrowolnego oszczędzania na przyszłą emeryturę. Konto takie można założyć w banku, w firmie ubezpieczeniowej, towarzystwie funduszy inwestycyjnych lub w biurze maklerskim. Można też otworzyć w DM PKO BP IKE-Obligacje.

Każda forma oszczędzania jest dobra. Wszystko zależy od tego, jakie ryzyko dana osoba akceptuje i w jakim jest wieku. Najważniejsze, by odkładać pieniądze na starość, bo świadczenie z ZUS i OFE będzie niskie.

Dzisiaj podsumowujemy, ile udało się zarobić na IKE w zależności od tego, jaka forma została wybrana. Nie ocenialiśmy jedynie efektów bezpośrednich inwestycji na giełdzie, bo domy maklerskie nie ujawniają stanu pojedynczych rachunków.

[b][link=http://www.rzeczpospolita.pl/pieniadze/IKE-stopazwrotu.PDF] Stopa zwrotu funduszy ubezpieczeniowych w ramach IKE[/link]

[link=http://www.rzeczpospolita.pl/pieniadze/IKE-wyniki.PDF]Zmiana wartości jednostek uczestnictwa IKE[/link] [/b]

[srodtytul]Pioneer i inne[/srodtytul]

Na stan IKE duży wpływ miała ostatnia bessa na giełdzie. Odczuli to wszyscy, którzy wybrali akcyjne fundusze inwestycyjne lub ubezpieczeniowe, ewentualne fundusze mieszane z dużym udziałem akcji (w ramach IKE można wpłacać środki do jednego lub kilku funduszy; niektóre firmy proponują też gotowe programy inwestycyjne).

W ubiegłym roku najlepiej wypadały fundusze bezpieczne. Teraz, gdy sytuacja na giełdzie wyraźnie się poprawiła, zdecydowanie lepsze wyniki osiągają fundusze inwestujące w akcje, zwłaszcza na rynkach zagranicznych. Przykładem są dwa fundusze Pioneera (istniejące w ramach funduszu

Pioneer Funduszy Globalnych), niedawno dołączone do oferty IKE. Jeden z nich lokuje w akcje spółek z Europy Wschodniej, a drugi w akcje z rynków wschodzących. Fundusze te zarobiły w ciągu dziewięciu miesięcy odpowiednio ponad 66 i prawie 54 proc.

Na kolejnych miejscach w zestawieniu są dwa inne fundusze Pioneera inwestujące w obligacje zagraniczne. A dalsze wysokie pozycje są już zarezerwowane dla funduszy akcyjnych. W sumie tegoroczne zyski większości funduszy dostępnych w ramach IKE (jest ich ok. 100) są dwucyfrowe. Tylko fundusze polskich obligacji i gotówkowe mają wyniki jednocyfrowe, a kilka z nich odnotowało straty.

Taka optymistyczna ocena dotyczy tylko 2009 roku. W dłuższych okresach (12, 24 i 36 miesięcy, licząc od września do września) wyniki są dużo słabsze. Wiele funduszy jest na minusie. Lepiej wypadają fundusze obligacyjne.

Dopiero w zestawieniu obejmującym cztery ostatnie lata fundusze akcyjne znowu trafiają do czołówki, ale w towarzystwie funduszy obligacyjnych. Natomiast w okresie pięcioletnim są już zdecydowanie najlepsze (Legg Mason Akcji, Arka BZ WBK Akcji, UniKorona Akcji).

[srodtytul]Im dłuższy okres, tym akcyjne lepsze[/srodtytul]

Podobnie jest z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi. W tym roku w czołówce są trzy fundusze Nordei (Międzynarodowych Funduszy Akcji, Hedgingowy Akcji oraz Akcji Azjatyckich z wyłączeniem Japonii). Ich wyniki są imponujące. Pierwszy zarobił 64 proc. Sporo funduszy akcyjnych ma bardzo dobre roczne stopy zwrotu.

Natomiast wśród najefektywniejszych w okresie dwóch i trzech lat dominują fundusze bezpieczne (choć obligacje nie zawsze przynoszą zyski). W zestawieniu obejmującym cztery lata w czołówce pojawiają się już fundusze inwestujące w akcje. A gdy weźmiemy pod uwagę pięć lat, fundusze akcyjne (Nordea Akcji, Cardif Aktywny, Generali Agresywny) są bezkonkurencyjne. Najsłabszy wynik to 1,2 proc.

[srodtytul]Bezpiecznie, ale mało zyskownie[/srodtytul]

Osoby, które założyły IKE w formie lokaty bankowej, nie zyskają zbyt wiele. Mają za to zagwarantowane względne bezpieczeństwo. Ich kapitał może zmaleć tylko w wyniku inflacji.

W ostatnim roku niektóre banki (PKO BP, mBank) zmniejszyły oprocentowanie IKE, inne zostawiły je bez zmian (Millennium, BGŻ, BPS). Najwyższe odsetki od dawna proponuje Bank Millennium (6 proc. w skali roku), a najniższe – spośród tych, które przekazały nam informacje – PKO BP (3,15 proc.). Dla porównania oprocentowanie zwykłej dwuletniej lokaty bankowej wynosi średnio 4,6 proc. w skali roku.

[srodtytul]Dziesięciolatki skarbowe[/srodtytul]

Więcej niż najlepsze IKE w formie lokaty bankowej zapewniają dziesięcioletnie obligacje emerytalne (tzw. EDO). Oprocentowanie emisji oferowanej w listopadzie 2009 r. w sieci PKO BP wynosi

6,75 proc. w skali roku (każda emisja wypuszczana na rynek co miesiąc może mieć inne oprocentowanie). Ci, którzy kupili te papiery w październiku 2004 r., obecnie, w piątym roku oszczędzania mają zagwarantowane 8,3 proc. w skali roku (wysokość odsetek zmienia się co roku).

Dziesięciolatki deponuje się na IKE-Obligacje. Prowadzi je DM PKO BP, a papiery kupuje się w okienkach PKO BP. Oprocentowanie obligacji jest ustalane co roku na podstawie wskaźnika inflacji powiększonego o stałą marżę. Dzięki temu zysk inwestora jest zawsze wyższy od inflacji. Odsetki są kapitalizowane (czyli dopisywane do kapitału) po upływie każdego roku. Dzięki temu zysk jest wyższy, a posiadacz obligacji nie musi sam zajmować się inwestowaniem odsetek.

[ramka][b]Co warto wiedzieć o IKE[/b]

- Umowę o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego można podpisać z funduszem inwestycyjnym, bankiem, towarzystwem ubezpieczeniowym lub biurem maklerskim.

- IKE może założyć każdy, kto ukończy 16 lat. Górnej granicy wieku nie ma.

- Jedna osoba może mieć tylko jedno indywidualne konto uprawniające do zwolnienia z podatku od zysków kapitałowych. Ze zwolnienia tego korzysta się w momencie podejmowania środków po osiągnięciu wieku emerytalnego. Podatek nie jest pobierany również przy przenoszeniu oszczędności z jednego IKE na inne (np. przy zmianie IKE funduszowego na IKE w towarzystwie ubezpieczeniowym).

- Oszczędności gromadzone na IKE są też zwolnione z podatku spadkowego. Przy wypłacie środków uposażonym (warto ich wskazać w umowie) lub spadkobiercom nie będzie również naliczony podatek od zysków kapitałowych.

- Każdy sam decyduje o wysokości i terminie wpłat na IKE. Wpłaty można zawiesić. Nie powoduje to zerwania umowy.

- Wybierając rodzaj konta, trzeba wziąć pod uwagę to, jak długo będziemy oszczędzać; im dłużej, tym forma inwestycji może być bardziej ryzykowna, a jednocześnie potencjalnie bardziej zyskowna. W miarę upływu czasu coraz ważniejsza staje się ochrona zgromadzonego kapitału. Dlatego gdy zbliżamy się do emerytury, powinniśmy stopniowo zastępować akcje bardziej bezpiecznymi formami lokowania pieniędzy.

- Formę IKE można zmienić na inną, na przykład przenieść środki z lokaty bankowej do funduszu inwestycyjnego czy odwrotnie. Możliwa jest także zmiana instytucji finansowej pomnażającej nasze oszczędności, np. jednego banku na inny.[/ramka]

[ramka]www

[b]Przyszłą emeryturę z ZUS i OFE wyliczysz, korzystając z kalkulatorów:[/b]

[link=http://www.knf.gov.pl " target="_blank]www.knf.gov.pl[/link]

[link=http://www.mojaemerytura.zus.pl " target="_blank]www.mojaemerytura.zus.pl[/link]

[link=http://www.for.org.pl " target="_blank]www.for.org.pl[/link][/ramka]

[ramka][b] [link=http://www.rp.pl/temat/181782.html]Więcej na temat III filaru[/link][/b][/ramka]

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami