Stan hipotetycznego konta lepiej niż zmiana wartości jednostki rozrachunkowej (na nią przeliczane są składki) określa, ile fundusze emerytalne faktycznie zarabiają dla klientów. Dlatego w tej części rankingu można było zgromadzić aż 30 punktów (podobnie wysoko punktowana była tylko ocena ryzyka).

Stan hipotetycznego rachunku w funduszach emerytalnych wyliczyła firma Analizy Online, monitorująca rynek funduszy emerytalnych i inwestycyjnych. Przyjęła, że w okresie od końca sierpnia 1999 r. do września 2009 r. na konto w każdym OFE wpływało 100 zł miesięcznie; kwota ta była indeksowana miesięczną zmianą wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Na rachunek w każdym OFE wpłynęły zatem 122 składki. Od każdej zostały potrącone opłaty od składki obowiązujące w funduszu (przy uwzględnieniu zmiany ich wysokości wynikającej ze stażu członkowskiego). Pozostała kwota została przeliczona na jednostki rozrachunkowe według ich wartości na ostatni dzień danego miesiąca.

Mnożąc liczbę jednostek, jaką uczestnik zgromadził w całym okresie inwestycji, przez cenę jednostki na ostatni dzień września 2009 roku, otrzymaliśmy wartość hipotetycznego konta w poszczególnych funduszach.

Średnio każdy uczestnik OFE zgromadził prawie 22,4 tys. zł. To więcej niż pół roku temu (18,5 tys. zł), co jest efektem dobrej sytuacji na giełdzie w ciągu ostatnich dwóch kwartałów.

W tej części rankingu najwięcej punktów uzyskał Polsat, a zero punktów – Bankowy.