Analizie poddaliśmy cały okres działalności OFE. Jest to ważne kryterium oceny, ponieważ fundusze są inwestorami długoterminowymi i wyniki w długim okresie należy uznać za najbardziej miarodajne. W tej części rankingu fundusz mógł uzyskać do 20 punktów.

Najlepszy okazał się Polsat. Jego stopa zwrotu wyniosła 183,6 proc. (pół roku temu też był pierwszy). Dwa kolejne fundusze: Generali i ING uzyskały zbliżone wyniki. Ostatnie miejsce przypadło Bankowemu (wynik 138,8 proc.). W porównaniu z podobnym zestawieniem sprzed pół roku awansowały: PZU Złota Jesień (o dwie pozycje), Axa oraz Amplico. Słabiej wypadały zaś: Warta, Aviva, Nordea oraz Aegon. Przeciętna stopa zwrotu w dziesięcioletnim okresie wynosi 154 proc.