W tej kategorii fundusz mógł zdobyć maksymalnie 5 punktów. To niewiele, ale trzeba pamiętać, że opłaty są uwzględniane także w innych kategoriach, głównie w stanie hipotetycznego konta.

Opłaty ocenialiśmy na podstawie wskaźnika pokazującego ich relację do aktywów OFE. Przychody PTE z tytułu opłat w pierwszym półroczu 2009 r. podzieliśmy przez średnie aktywa w tym okresie. Przeciętnie wskaźnik wyniósł 0,66 proc. Najlepiej wypadł fundusz Aviva (dawne CU), a najgorzej Polsat.

Przypomnijmy, że obecnie każde OFE, z wyjątkiem Allianz, pobiera od nowych klientów taką samą opłatę od składki – 7 proc. (Allianz 4 proc.). Przed nowelizacją ustawy o OFE, która weszła w życie 1 kwietnia 2004 r., każdy fundusz samodzielnie ustalał wysokość opłat i zależała ona od stażu w OFE. Spora grupa starych klientów płaci wciąż według tamtych zasad.

Z kolei opłata za zarządzanie jest procentowa i zależy od wysokości aktywów. W statutach niektórych OFE dodatkowo zapisane są limity kwotowe, po przekroczeniu których opłata w danym roku przestaje być pobierana.