W piątek Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wysłało do konsultacji założenia do kolejnej nowelizacji ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych — dowiedziała się „Rz“. Trafiły one do członków grupy roboczej powołanej przez Radę Ministrów. — Do 14 września czekamy na opinie — mówi Marek Bucior, wiceminister pracy.

Założenia zakładają m.in. powołanie jednego dodatkowego funduszu, którym będą zarządzać towarzystwa emerytalne. Fundusz typu B będzie bezpiecznie inwestował pieniądze osób, którym niewiele czasu zostało do zakończenia kariery zawodowej. Resort pracy chce aby bezpieczne fundusze weszły w życie od stycznia 2011 r. PTE będą miały zatem czas do końca 2010 r. na ich utworzenie.

Wcześniej z rozmowie z „Rz“ Marek Bucior mówił, że resort chce by na pięć lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego oszczędności osób były już w całości w funduszu B. Po wejściu w życie nowych przepisów towarzystwa emerytalne będą zarządzać funduszem emerytalnym o dwóch subfunduszach A i B. Pierwszy z nich będzie działał tak, jak obecnie funkcjonują OFE. Dla subfunduszu B będą istnieć inne niż dla A limity inwestycyjne i benchmark (punkt odniesienia).

Ministerstwo zapowiadało wcześniej, że chce zaproponować całkowity zakaz akwizycji. Komisja Nadzoru Finansowego proponowała, by zakaz akwizycji dotyczył tylko rynku wtórnego. Zapisanie się do funduszu czy jego zmiana będzie odbywać się korespondencyjnie. Wystandaryzowana ma zostać też informacja przekazywana klientom na temat funduszy, na przykład za pośrednictwem ZUS. Instytucja ta w piśmie skierowanym do resortu pracy, który znajduje się na stronie internetowej resortu, stwierdza, że informacja o wynikach funduszy emerytalnych mogłaby znajdować się na stronie internetowej i w oddziałach ZUS.

Założenia do nowelizacja Rada Ministrów może przyjąć do końca tego roku. Od 2010 r. wchodzą w życie zapisy tegorocznej nowelizacji praca mówiące o obniżce opłat pobieranych przez fundusze emerytalne.