To o 20,5 tys. mniej niż na koniec 2008 r. Liczba kont spada od początku 2008 roku. Na koniec 2007 wynosiła 915 tys. Na dodatek tylko na 221 tys. kont wpłynęły w ciągu ostatnich miesięcy składki, które wyniosły w sumie 236,6 mln zł.

W sumie na IKE Polacy maja ulokowane 1,82 mld zł, czyli 200 mln zł więcej niż pół roku wcześniej.

Zdaniem ekspertów bez dodatkowych zachęt podatkowych na zmianę tego negatywnego trendu trudno liczyć. Na dodatkowe ulgi nie zgadza się jednak Ministerstwo Finansów.

[ramka] [b][link=http://www.rp.pl/temat/181782.html]Jak inwestować w IKE[/link][/b][/ramka]