Prawo dotyczące OFE będzie zaskarżone

W poniedziałek Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan złoży wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją oraz prawem unijnym artykułów znowelizowanej właśnie ustawy o OFE. Nowela obniża wysokość opłat pobieranych przez fundusze emerytalne

Publikacja: 06.08.2009 16:17

- Cel nowelizacji nie zostanie zrealizowany. Potwierdzają to też analizy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Biura Analiz Sejmowych czy ZUS. Badania pokazują, że przyszłe świadczenia emerytalne jeśli nawet wzrosną dzięki obniżce opłat to tylko nieznacznie. Nie będzie też większej konkurencji między funduszami — mówi mecenas Wojciech Błaszczyk, pełnomocnik organizacji.

Zygmunt Kostkiewicz, prezes Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Zakładów Ubezpieczeń, Towarzystw Emerytalnych i Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, mówi, że podpisana przez prezydenta nowelizacja spowoduje, że wycena biznesu emerytalnego spadnie o kilkadziesiąt procent. Zatrzymany zostanie także proces konsolidacji na rynku.

— Rola PTE jest taka sama jak ubezpieczycieli oferujących obowiązkowe OC — mówi Zygmunt Kostkiewicz. Ubezpieczycielom nikt nie narzuca Jeremi Mordasewicz z Lewiatana przyznaje, że towarzystwa emerytalne są członkami organizacji pracodawców. Ale jak zaznacza przyjęte prawo w jaskrawy sposób narusza zasady konkurencyjności. Organizacja nie wyklucza, że złoży też wniosek zaskarżający polski rząd do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

— Nie leży w interesie Polski rozdmuchiwanie takich spraw. W sytuacji jednak gdy Trybunał Konstytucyjny odrzuci nasz wniosek zwrócimy się Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości — mówi Jeremi Mordasewicz. Możliwe jest, że TK ze względu na dużą drażliwość społeczną tematu odrzuci wniosek Lewiatana. Tak było choćby z wnioskiem w sprawie emerytur górniczych.

W optymistycznej wersji TK zajmie się wnioskiem w ciągu kilku miesięcy. Ale nie wykluczone, że i za kilka lat. — Rząd, a następnie parlament i prezydent nie mieli wątpliwości co do konstytucyjności przyjętych rozwiązań. A prawo zaskarżenia podpisywanych ustaw istnieje — odpiera zarzuty Marek Bucior, wiceminister pracy i polityki społecznej.

Zapewnia też, że nie jest łamane prawo unijne, a OFE trzeba traktować jako specjalne instytucje, jakich nie ma w większości rozwiniętych krajów europejskich.

Zmiany w prawie dotyczącym OFE na stale monitoruje Charlie McCreevy, europejski komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług. Możliwe zatem, że będzie i jego reakcja w tej sprawie.

- Cel nowelizacji nie zostanie zrealizowany. Potwierdzają to też analizy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Biura Analiz Sejmowych czy ZUS. Badania pokazują, że przyszłe świadczenia emerytalne jeśli nawet wzrosną dzięki obniżce opłat to tylko nieznacznie. Nie będzie też większej konkurencji między funduszami — mówi mecenas Wojciech Błaszczyk, pełnomocnik organizacji.

Zygmunt Kostkiewicz, prezes Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Zakładów Ubezpieczeń, Towarzystw Emerytalnych i Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, mówi, że podpisana przez prezydenta nowelizacja spowoduje, że wycena biznesu emerytalnego spadnie o kilkadziesiąt procent. Zatrzymany zostanie także proces konsolidacji na rynku.

Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Materiał Promocyjny
Zrównoważony transport miejski w Polsce Wschodniej: program Fundusze Europejskie
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora
Materiał Promocyjny
Politechnika Śląska uruchamia sieć kampusową 5G
Emerytura
Polacy łatwo sprawdzą ile mają pieniędzy na emeryturę. Jest projekt ustawy
Emerytura
Polacy sprawdzają, ile mają pieniędzy w PPK. Nawet ci, co nie mają