PKPP Lewiatan zdecydowała się skierować do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z konstytucją oraz prawem unijnym niektórych artykułów ustawy o OFE. W ostatnich dniach prezydent podpisał nowelę ustawy, która obniża wysokość opłat pobieranych przez fundusze. Już od 2010 r. opłata od składki ma spaść z 7 do 3,5 proc. Zmienia się też wysokość opłaty za zarządzanie.

Przedstawiciele Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych (IGTE) od dawna twierdzili, że nowela jest niezgodna z konstytucją i prawem europejskim i nie zamierzają zostawić jej bez odzewu.

Według Lewiatana fakt, że opłata od składki ma spaść do 3,5 proc., już od 2010 r. powoduje, iż PTE nie będą miały dostatecznie dużo czasu na dostosowanie działalności do zmian w sposobie ich finansowania, co naraża na szwank stabilność całego rynku. Narusza to też zasadę ochrony praw nabytych. Z kolei wprowadzenie kwotowej opłaty za zarządzanie, gdy aktywa przekroczą 45 mld zł, rażąco narusza zasady uczciwej konkurencji, dyskryminuje duże fundusze i w efekcie odbije się niekorzystnie na klientach.

Wcześniej zastrzeżenia do zmian zgłaszał już Charlie McCreevy, europejski komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług. Wpływ na jego reakcję miało lobby dużych funduszy, które najbardziej są niezadowolone ze zmian. W opinii prawnej dla Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych do projektowanych zmian prof. Michał Kulesza z kancelarii Domański Zakrzewski Palinka wskazywał m.in., że zmiany niosą ryzyko łamania umów bilateralnych, które zakładają uczciwe, sprawiedliwe traktowanie inwestycji dokonywanych przez inwestorów i nie- wprowadzanie „nieuzasadnionych lub dyskryminujących zarządzeń”.