Masz miesiąc na wybór OFE

ZUS rozpoczyna wysyłanie listów do osób, które powinny się zapisać do OFE, a dotąd tego nie zrobiły. Każdy, kto otrzyma pismo, powinien możliwie szybko dokonać wyboru i podpisać umowę. W przeciwnym razie fundusz zostanie mu przydzielony w drodze losowania

Publikacja: 10.06.2009 15:05

Masz miesiąc na wybór OFE

Foto: copyright PhotoXpress.com

Do otwartego funduszu emerytalnego (OFE) powinny przystąpić wszystkie osoby, które rozpoczynają pracę lub działalność gospodarczą i w związku z tym odprowadzają składki na ubezpieczenie emerytalne. Zgodnie z prawem na podpisanie umowy z wybranym funduszem jest siedem dni od rozpoczęcia pracy.

Wszyscy, którzy nie dotrzymają tego terminu, i tak do OFE muszą przystąpić. Dwa razy w roku o obowiązku tym przypomina ZUS. Instytucja ta wie bowiem, że za daną osobę odprowadzane są składki emerytalne. Część pieniędzy powinna przekazać do OFE, ale nie może tego zrobić, bo fundusz nie został wskazany.

ZUS właśnie zaczyna wysyłać listy w tej sprawie. Będzie ich ok. 157 tysięcy. Znajdzie się w nich informacja, że do 10 lipca jest czas na podjęcie samodzielnej decyzji o wyborze funduszu. Kto tego nie zrobi, zostanie przypisany do jednego z funduszy w wyniku losowania przeprowadzanego przez ZUS.

[srodtytul]Najlepiej zrobić to samodzielnie[/srodtytul]

W drodze losowania można trafić tylko do kilku funduszy spośród 14 działających w naszym kraju. OFE musi bowiem spełnić wymagania określone w ustawie: nie może być zbyt duży i powinien dobrze pomnażać składki wpłacane przez klientów. Podczas losowania nie bierze się zatem pod uwagę największych funduszy oraz tych, których wyniki były gorsze od średnich.

W najbliższym losowaniu będzie można trafić do jednego z sześciu funduszy. Są to: AIG, Allianz, Axa, Generali, Pekao i Pocztylion. Do każdego z nich zostanie przydzielona taka sama liczba osób.

My zachęcamy jednak do samodzielnego wyboru funduszu. Przypominamy też, że nie opłaca się zwlekać z decyzją. Dopóki nie wskażemy OFE, składki pozostają w ZUS, nie są ani oprocentowane, ani inwestowane.

[srodtytul]Wyniki w długim okresie[/srodtytul]

Do wyboru mamy 14 funduszy emerytalnych. Każdy z nich jest zarządzany przez powszechne towarzystwo emerytalne (PTE). Właścicielami towarzystw są zwykle instytucje finansowe, np. firmy ubezpieczeniowe czy banki. Informacje na temat OFE można znaleźć na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego (KNF): www.knf.gov.pl, oraz Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych (nie wszystkie PTE do niej należą): www.igte.com.pl. Numery infolinii oraz adresy stron internetowych funduszy publikujemy w ramce.

O wysokości przyszłego świadczenia emerytalnego zadecyduje przede wszystkim to, jak długo i w jakiej wysokości będziemy płacić składki, na ile efektywnie będą one pomnażane przez fundusz, ile zapłacimy funduszowi za obsługę. Historyczne wyniki inwestycyjne oczywiście nie dają żadnych gwarancji na przyszłość, ale warto je przeanalizować. Najlepiej wziąć pod uwagę jak najdłuższy okres (OFE działają od 1999 r.) i sprawdzić, czy wyniki funduszu były stabilne. Bo wtedy są największe szanse na ich powtórzenie.

Komisja Nadzoru Finansowego co pół roku publikuje trzyletnie stopy zwrotu z inwestycji. My podajemy wyniki i pozycje poszczególnych funduszy w zestawieniach obejmujących różne okresy od pięciu miesięcy do prawie dziesięciu lat.

[srodtytul]Jakie koszty[/srodtytul]

OFE pobierają opłaty od składki oraz za zarządzanie. Pierwsza do końca 2010 r. prawie w każdym funduszu wynosi 7 proc. Wyjątkiem jest Allianz, który pobiera 4 proc.

Z kolei opłata za zarządzanie pieniędzmi jest uzależniona od wielkości aktywów danego OFE. Większe fundusze pobierają niższą. Najmniej inkasuje Aviva CU. Kolejne miejsca pod tym względem zajmują: ING, PZU Złota Jesień i AIG. W pozostałych funduszach opłata wynosi 0,045 proc. wartości aktywów netto miesięcznie. Jest sporo niższa niż w funduszach inwestycyjnych prowadzących podobną politykę.

Wysokość opłaty za zarządzanie ograniczają limity zapisane w statutach OFE. W kilku funduszach, np. w AIG, Generali, ING, limity są kwotowe. Wtedy po dojściu do wyznaczonej granicy w danym roku opłata w ogóle nie jest pobierana. Ale limity kwotowe mają funkcjonować tylko do 2010 r.

Warto jednak pamiętać, że fundusz dobrze pomnażający składki jest w stanie tyle zarobić, że różnice w wysokości opłat zostaną z powodzeniem zniwelowane.

W Sejmie trwają prace nad nowelizacją prawa dotyczącego opłat pobieranych przez OFE. Opłata od składki od przyszłego roku ma spaść z obecnych 7 do 3,5 proc. Obecne regulacje zakładają stopniowy spadek do tego poziomu. Zmniejszy się też opłata za zarządzanie. Dodatkowo, gdy aktywa przekroczą 45 mld zł, będzie ona nie procentowa, ale stała; wyniesie 15,5 mln zł.

Jeśli tak, jak się zakłada, przepisy wejdą w życie od przyszłego roku, wszystkie OFE będą pobierać taką samą opłatę od składki, natomiast opłata za zarządzanie będzie różna w zależności od wielkości aktywów funduszu.

Teraz opłaty pobierane od nowych klientów czasami są wyższe niż te, które odprowadzają osoby należące do OFE od kilku lat. Kiedyś w niektórych funduszach opłaty zależały od długości stażu członkowskiego.

[srodtytul]Nie może zbankrutować[/srodtytul]

Umowę z funduszem emerytalnym można podpisać bezpośrednio w siedzibie towarzystwa emerytalnego (adresy m.in. na stronach WWW). Poza tym można się umówić z akwizytorem za pośrednictwem infolinii, zawrzeć umowę korespondencyjnie lub wypełniając formularz online w Internecie.

Przy podpisywaniu umowy trzeba podać numer PESEL, NIP, serię i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania (o każdej zmianie tych danych trzeba później informować OFE). Potrzebne jest też: imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania osoby uposażonej. Każdy może bowiem wyznaczyć dowolną liczbę osób uprawnionych do dziedziczenia środków gromadzonych na rachunku. W przypadku rozdzielności majątkowej małżonków trzeba mieć ze sobą oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię odpowiedniego dokumentu. Jeżeli osoba przystępująca do OFE jest niepełnoletnia, na zawarcie umowy z funduszem musi wyrazić zgodę opiekun prawny.

Wybierając jakikolwiek fundusz, nie trzeba bać się o bezpieczeństwo oszczędności. OFE są samodzielnymi podmiotami, ich majątek jest odrębny od tego, którym dysponuje towarzystwo emerytalne. Żaden fundusz nie może zbankrutować. Gdyby towarzystwo wpadło w kłopoty, fundusz zostanie przekazany do zarządzania innemu towarzystwu.

masz pytanie, wyślij e-mail do autorki

[mail=k.ostrowska@rp.pl]k.ostrowska@rp.pl[/mail]

[ramka][b]Zasady losowania[/b]

- Losowanie w ZUS odbywa się dwa razy do roku, w ostatnim dniu roboczym lipca oraz stycznia.

- Aby uniknąć udziału w losowaniu, należy do 10 lipca lub 10 stycznia przystąpić do wybranego OFE. Dotyczy to tych osób, które wcześniej otrzymały pismo z ZUS.

- W losowaniu brane są pod uwagę fundusze, których udział w rynku, mierzony wielkością aktywów, nie przekracza 10 proc. Ten zapis w ustawie eliminuje trzy największe OFE: Aviva (dawny CU), ING i PZU Złotą Jesień. Drugi warunek to osiągnięcie w dwóch ostatnich zestawieniach trzyletnich stóp zwrotu – publikowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego (można je znaleźć na stronie www.knf.gov.pl) – stopy zwrotu wyższej niż średnia ważona.

- Po przeprowadzeniu losowania ZUS wysyła do ubezpieczonych informację o jego wynikach. Z kolei fundusz, do którego dana osoba została przydzielona, przesyła m.in. warunki członkostwa, prospekt informacyjny oraz umowę, którą należy podpisać i odesłać do OFE.

- Fundusz można zmienić, ale w ciągu dwóch pierwszych lat członkostwa wiąże się to z opłatą. W pierwszym roku opłata wynosi 160 zł, w kolejnym 80 zł. Pieniądze te trzeba wyłożyć dodatkowo (nie są odejmowane od stanu konta).[/ramka]

[ramka][b][link=http://www.rp.pl/temat/181781.html]Więcej w serwisie OFE[/link][/b][/ramka]

ZUS

Do otwartego funduszu emerytalnego (OFE) powinny przystąpić wszystkie osoby, które rozpoczynają pracę lub działalność gospodarczą i w związku z tym odprowadzają składki na ubezpieczenie emerytalne. Zgodnie z prawem na podpisanie umowy z wybranym funduszem jest siedem dni od rozpoczęcia pracy.

Wszyscy, którzy nie dotrzymają tego terminu, i tak do OFE muszą przystąpić. Dwa razy w roku o obowiązku tym przypomina ZUS. Instytucja ta wie bowiem, że za daną osobę odprowadzane są składki emerytalne. Część pieniędzy powinna przekazać do OFE, ale nie może tego zrobić, bo fundusz nie został wskazany.

Pozostało 92% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Mała Księgowość: sprawdzone rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorców
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami