OFE Pocztylion ma najmniej akcji

Zarządzający stawiają na korektę i spadki cen. Poziom zaangażowania funduszy w akcje nie zmienił się znacząco

Publikacja: 04.06.2009 02:45

Struktura portfela inwestycyjnego OFE

Struktura portfela inwestycyjnego OFE

Foto: Rzeczpospolita

Na koniec maja przeciętny udział papierów udziałowych wyniósł 24,8 proc., czyli zaledwie o 0,2 pkt proc. więcej niż na koniec kwietnia. Na koniec marca było to jeszcze 21,6 proc. W kwietniu do znacznego wzrostu udziału akcji w portfelach funduszy przyczyniła się m.in. znaczna zwyżka cen giełdowych walorów, a w maju zwyżki głównych indeksów WIG i WIG20 nie były już znaczące (to odpowiednio 1 proc. i 0,2 proc.).

Analizując zaangażowanie funduszy w papiery spółek, widać, że podzieliły się one, jeśli chodzi o ocenę dalszej sytuacji na rynku. Część sprzedawała akcje, inne z kolei je dokupiły. Na sprzedaż akcji mógł zdecydować się m.in. fundusz Pocztylion, a swoje zaangażowanie w akcje mogły zwiększyć fundusze Pekao, Nordea czy Aviva (d. Commercial Union).

Od marca, gdy rynek kapitałowy przynosi znaczne zyski, duże znaczenie dla wyników OFE ma właśnie udział akcji w portfelu. Tu prym już od dawna wiedzie OFE Polsat. Na koniec maja akcje stanowiły 38,7 proc. portfela tego funduszu, a w przypadku następnego – Generali – już tylko 25,3 proc. Najmniej akcji miał Pocztylion – 21,8 proc.

Znaczenie miała też jednak selekcja spółek. Jak podkreśla Adam Kurowski, dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami AXA PTE, w lepszej sytuacji były te fundusze, które miały relatywnie mniej od konkurencji akcji banków, a więcej papierów spółek surowcowych i chemicznych.

Przykładem takich spółek, które dały zarobić, są m.in. KGHM i ZA Puławy. Pod koniec ubiegłego roku zaangażowanie w papiery obu firm zwiększył np. Polsat, który od początku tego roku ma najwyższą stopę zwrotu.

Większość zarządzających aktywami funduszy emerytalnych oczekuje teraz nadejścia korekty spadkowej. Spodziewają się, że może być ona tak gwałtowna jak ostatnie zwyżki. – Od dawna mówimy, że w tym roku zobaczymy dołek. Widać było go w lutym. Nie oznacza to jednak, że teraz czeka nas już tylko droga w jedną stronę – mówi Ewa Radkowska, członek zarządu i dyrektor pionu inwestycyjnego PTE ING.

– Przyjdą jeszcze ciężkie miesiące. Nasi analitycy odwiedzają firmy i obserwują, że nie jest w nich dobrze – dodaje jeden z zarządzających.

W maju przeciętna zmiana wartości jednostek rozrachunkowych wyniosła 0,85 proc. Najlepszą stopę zwrotu miał Polsat (1,62 proc.), a najsłabiej wypadł Allianz (0,6 proc.). Wcześniej błędnie informowaliśmy, że najgorszy wynik miał Pocztylion. Jego rzeczywista stopa zwrotu w ubiegłym miesiącu wyniosła 0,87 proc., co dało mu 5. miejsce. Od początku roku do końca maja średnia stopa zwrotu OFE to nieco ponad 2 proc.

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami