37 klientów funduszy emerytalnych zgłosiło się dotąd do ZUS z wnioskiem o przyznanie świadczenia – dowiedzieliśmy się w ZUS. Tyle zakład wysłał zapytań do OFE o stan konta ich uczestnika. W przypadku 34 osób przyszła już odpowiedź z funduszu.

Pewne już jest, że sześć kobiet nie otrzyma tej części świadczenia, która pochodzi z II filara, czyli tzw. emerytury okresowej. Nie mają one wystarczających środków na koncie. Emerytura okresowa jest bowiem wypłacana, jeżeli kwota na koncie w OFE przekracza 3,2 tys. zł. Osoby te otrzymają w całości emeryturę z ZUS.

Liczba osób, które nie otrzymają emerytury z OFE, będzie zapewne dużo wyższa. Wszystkie kobiety z roczników 1949 – 1953 mogą bowiem zdecydować się na emeryturę tylko z ZUS. Nawet jeśli mają wystarczający poziom środków na koncie w OFE. Szacuje się, że ok.

2 tys. kobiet będzie mogło w tym roku zakończyć karierę zawodową. Większość z nich nie otrzyma jednak emerytury okresowej.