Nowe kategorie lokat dla OFE

Rekomendacje dla OFE. Będą mogły lokować aktywa m.in. w ETF, warranty subskrypcyjne oraz prawa pochodne

Publikacja: 29.01.2009 03:12

Nowe kategorie lokat dla OFE

Foto: Fotorzepa, Seweryn Sołtys

Grupa robocza przy Radzie Rozwoju Rynku Finansowego (RRRF) ustaliła wczoraj ostateczne rekomendacje zmian – dowiedziała się „Rz”. Utworzona przez ministra finansów jako organ opiniodawczy i doradczy rada zajmuje się rozszerzeniem katalogu dostępnych dla OFE instrumentów finansowych i uelastycznieniem limitów inwestycyjnych.

Z naszych informacji wynika, że zdecydowała o stopniowym zwiększaniu limitu inwestycji zagranicznych z obecnych 5 proc. aktywów do 30 proc. w 2015 roku.

– Inwestycje za granicą pozwolą na dywersyfikację portfeli inwestycyjnych, a tym samym zmniejszą wahania stóp zwrotu. Uniezależniają też fundusze od tego, jak wygląda polska giełda, choćby więc od tego, że 40 proc. stanowią banki – mówiła wczoraj Ewa Radkowska z ING PTE.

Zniesione mają być też inne bariery w lokowaniu przez OFE środków za granicą. Obecne prawo zakłada, że instrumenty muszą mieć rating na poziomie inwestycyjnym, choć może go posiadać tylko emitent lub może się on odnosić do długu. Do tego koszty transakcji dokonywanych za granicą są pokrywane z kapitałów PTE, a nie z aktywów funduszu, jak w przypadku kosztów transakcji w Polsce.

Grupa robocza proponuje więc, by rating odnosił się tylko do papierów dłużnych, a koszty były pokrywane z aktywów OFE pod warunkiem, że rozliczenia będą dokonywane z uznanymi zagranicznymi izbami rozliczeniowymi (odpowiednikami Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych).

Grupa rekomenduje też umożliwienie OFE lokowania aktywów w fundusze ETF (odwzorowują indeks giełdowy). Poza tym OFE będą mogły inwestować w warranty subskrypcyjne. Otrzymają też możliwość pożyczania papierów wartościowych i inwestowania w prawa pochodne. Będą to jednak jedynie takie, które będą zabezpieczać ryzyko inwestycyjne rozumiane jako spadek wartości aktywów.

– To oznacza, że OFE będą mogły nabyć opcje sprzedaży, ale już nie będą mogły ich wystawiać, co dziś jest problemem dla wielu firm, głównie eksporterów – tłumaczy jeden z zarządzających OFE.

Resort pracy pracuje nad zmianami w prawie o OFE. Zakłada, że powstanie katalog instrumentów, w które mogą inwestować OFE. Limity inwestycji mają być zaś uzależnione od typu funduszu emerytalnego.

[ramka]5 proc.

tyle maksymalnie aktywów OFE może być teraz ulokowane za granicą Polski[/ramka]

Grupa robocza przy Radzie Rozwoju Rynku Finansowego (RRRF) ustaliła wczoraj ostateczne rekomendacje zmian – dowiedziała się „Rz”. Utworzona przez ministra finansów jako organ opiniodawczy i doradczy rada zajmuje się rozszerzeniem katalogu dostępnych dla OFE instrumentów finansowych i uelastycznieniem limitów inwestycyjnych.

Z naszych informacji wynika, że zdecydowała o stopniowym zwiększaniu limitu inwestycji zagranicznych z obecnych 5 proc. aktywów do 30 proc. w 2015 roku.

Pozostało 82% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami