Z szacunków firmy Analiz Online wynika, że wraz za przechodzącymi osobami fundusze przekazały sobie kwotę wynoszącą 1,26 mld zł, czyli kwotę oszczędności osób, które zmieniły OFE. Jak dotychczas, rekordową pod tym względem była sesja sierpniowa, w ramach której między poszczególnymi OFE łącznie przetransferowano ok. 1,3 mld zł.

W całym 2008 r. liczba migrujących osób wzrosła do ponad 451,6 tys. i była rekordowa w dotychczasowej historii OFE. Łączna kwota towarzysząca tegorocznej wymianie uczestników między OFE przekroczyła 4,77 mld zł. W porównaniu z rokiem 2007 była o 15 proc. wyższa i okazała się najwyższa w dotychczasowej działalności funduszy. Coraz większa liczba uczestników OFE zmieniających fundusz wskazuje na wysoką aktywność agentów OFE na rynku wtórnym.