OFE wydały na zakupy akcji ok. 10 mld zł w 2012 r.

Zakupy nowych akcji dokonane przez zarządzających OFE w minionym roku były zbliżone do tych z 2011 r. W tym sporo wydały na papiery spółek zagranicznych

Publikacja: 18.01.2013 02:55

OFE wydały na zakupy akcji ok. 10 mld zł w 2012 r.

Foto: mojaemerytura.rp.pl

Około 10 mld zł wydały fundusze emerytalne na zakup nowych akcji w 2012 r. – wynika z szacunków DM PKO BP oraz wyliczeń własnych. To zakupy zbliżone pod względem wartości do tych dokonanych w 2011 r. Wówczas wydały 10,3 mld zł.

Największych zakupów OFE dokonały w lutym, lipcu oraz grudniu. Jeżeli chodzi o dwa pierwsze miesiące wpływ na to miała oferta sprzedaży akcji przez Skarb Państwa. Najpierw PGE, potem PKO BP. Na zakup tych nowych akcji fundusze wydały po ok. 1,2 mld zł.

Liczyły jeszcze na sprzedaż przez Skarb Państwa pakietu akcji PZU do którego nie doszło w 2012 r. Wiele jednak wskazuje, że mają przygotowaną gotówkę na ten zakup. Sprzedały część już posiadanych akcji największego ubezpieczyciela w minionym roku robiąc miejsce na nowe walory.

Z większych ubiegłorocznych zakupów należy wymienić zakup w grudniu akcji Alior Banku, największej publicznej oferty przeprowadzonej przez prywatną spółkę. Jak wynika z naszych szacunków nabyły akcje tego banku za ok. 650 mln zł.

Warto jeszcze zwrócić uwagę, że w październiku kupiły akcje spółki ZE PAK za ponad 300 mln zł.

Poza tym w całym 2012 r. poza granicami Polski OFE ulokowały w akcjach ok. 1 mld zł – wynika z szacunków. To najwyższe roczne tego typu zakupy w historii.

Gros zakupów OFE dokonały w trzech pierwszych i w trzech ostatnich miesiącach roku.

- Po raz pierwszy w historii OFE wydały więcej na zakup akcji niż otrzymały bieżących składek z ZUS – zauważa Marek Sojka, wiceprezes PTE PZU.

W minionym roku otrzymały bowiem z ZUS nieco ponad 8 mld zł. Jak dodaje Marek Sojka, przy obecnym poziomie aktywów OFE – ok. 270 mld zł – bieżące przelewy składek z ZUS nie mają już takiego wpływu na alokację i polityką inwestycyjną funduszy.

Aby dokonać takich zakupów akcji w minionym roku OFE musiały zatem sprzedawać inne składniki portfela. Były to przede wszystkim obligacje skarbowe. Jak wynika z naszych wyliczeń sprzedaż obligacji wyniosła 4 mld zł. Przy tak istotnym wzroście cen obligacji wartość tej części portfela inwestycyjnego funduszy emerytalnych urosła o niecałe 2 mld zł (1,7 proc.), do 121,7 mld zł w skali całego minionego roku.

- Gdyby nie tak duży wzrost cen obligacji nasza alokacja w akcje przekroczyłaby 40 proc. Za to jednak OFE odważniej mogły kupować akcje – wskazuje Marek Sojka.

Udział papierów udziałowych w portfelach OFE wzrósł jednak dość istotnie. Z 30,9 proc. na koniec 2011 r. do ponad 35 proc. na koniec 2012 r. Wciąż jednak jest to mniej niż wynosi ustawowy limit - w 2012 r. 45 proc. Od tego roku jest to 47,5 proc. Z kolei wartość akcji zwiększyła się o 25 mld zł, czyli 36 proc., do ponad 95 mld zł.

W tym akcje notowane poza Polska miały wartość 2,2 mld zł (wzrost w skali roku o 1,5 mld zł). W całym portfelu OFE papiery zagraniczne stanowią wciąż mniej niż 1 proc. Limit zagranicznych inwestycji zgodnie z prawem to zaś 5 proc. Ma być jednak stopniowo zwiększony do 30 proc. Wynika to z wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Około 10 mld zł wydały fundusze emerytalne na zakup nowych akcji w 2012 r. – wynika z szacunków DM PKO BP oraz wyliczeń własnych. To zakupy zbliżone pod względem wartości do tych dokonanych w 2011 r. Wówczas wydały 10,3 mld zł.

Największych zakupów OFE dokonały w lutym, lipcu oraz grudniu. Jeżeli chodzi o dwa pierwsze miesiące wpływ na to miała oferta sprzedaży akcji przez Skarb Państwa. Najpierw PGE, potem PKO BP. Na zakup tych nowych akcji fundusze wydały po ok. 1,2 mld zł.

Pozostało 82% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora