OFE: o 12 tys. zł więcej na koncie

Osoby, które zaczęły oszczędzać na OFE w sierpniu 1999 roku, czyli w momencie pojawienia się na rynku wszystkich 14 obecnie działających funduszy, uzbierały na hipotetycznym koncie średnio 33,5 tys. zł

Publikacja: 16.01.2013 11:23

OFE: o 12 tys. zł więcej na koncie

Foto: Analizy Online

To o niemal 12 tys. zł więcej, niż wyniosła wartość składek odprowadzanych w tym okresie - wynika z wyliczeń Analiz Online. Najwięcej środków na koncie, na koniec grudnia miał hipotetyczny klient ING OFE - 34,5 tys. zł, a najmniej klient OFE Pocztylion - 32,2 tys. zł.

Osoby, które rozpoczęły oszczędzanie w funduszu emerytalnym 3 lata temu, czyli na koniec grudnia 2009 roku, do dziś uzbierały średnio 2,7 tys. zł, czyli o 232 zł więcej od wniesionego kapitału.

 

 

Hipotetyczny stan konta OFE to jeden ze sposobów oceny jakości funduszu emerytalnego, obok prezentowanych przez nas co miesiąc rankingów opartych o wskaźniki łączące zysk i ryzyko. Ranking OFE wg hipotetycznej wartości konta uwzględnia nie tylko stopy zwrotu osiągnięte przez poszczególne fundusze, ale także bierze pod uwagę regularność dokonywanych wpłat oraz pobieranych przez PTE opłat dystrybucyjnych.

Analizy założyły, że w okresie, w którym działały wszystkie OFE, jakie są obecne dziś na rynku, na rachunek w każdym funduszu wpływało co miesiąc 100 zł indeksowane miesięczną zmianą wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. W związku z obniżeniem składki do OFE z 7,3 do 2,3 proc., od czerwca 2011 roku na rachunki funduszy wpływała już istotnie niższa kwota.

W ciągu 3 ostatnich lat nasze hipotetyczne konto zostało zasilone środkami o wartości blisko 2,5 tys. zł, aż o 1,4 tys. mniejszymi niż gdyby wysokość składki została na starym poziomie. W analizowanym okresie, uwzględnione zostały również pobierane przez fundusze opłaty dystrybucyjne. Od 2010 r. mają one bardzo zbliżony poziom i wynoszą obecnie od 3,45 do 3,5 proc. Na hipotetyczną wysokość konta OFE w największym stopniu wpływają jednak osiągane przez zarządzających stopy zwrotu.

Przez trzy ostatnie lata działalności OFE, zakończone 31 grudnia 2012 r., na rachunek w każdym funduszu wpłynęło 36 hipotetycznych składek. Każda z wpłat została przeliczona na jednostki rozrachunkowe według ich wartości na ostatni dzień każdego miesiąca. Iloczyn z liczby jednostek, jaką uczestnik zgromadził w całym okresie inwestycji oraz ich wyceny na ostatni dzień grudnia 2012 roku daje ostateczną wartość hipotetycznego konta dla poszczególnych OFE.

 

 

Według wyliczeń Analiz Online, hipotetyczny uczestnik OFE, który 3 lat temu zaczął gromadzić środki w ramach drugiego filaru, średnio uzbierał na swoim koncie 2,7 tys. zł. W tym czasie, najwięcej pieniędzy na hipotetycznym koncie zgromadzili klienci funduszu Allianz Polska OFE, 2765 zł. Niewiele mniejszy stan konta zanotowali klienci Nordea OFE, 2762 zł. Hipotetyczny zysk funduszy w tym czasie wyniósł odpowiednio 288 zł i 286 zł. Trzeci wynik uzyskało Amplico OFE, ze zgromadzonymi środkami w wysokości 2735 zł. Hipotetyczny zysk funduszu za trzy ostatnie lata wyniósł 259 zł. Podobnie wygląda czołówka w pięcioletnim horyzoncie czasowym.

Najmniej środków na hipotetycznym koncie przez ostatnie trzy lata zgromadziły fundusze OFE Polsat, OFE Pocztylion oraz Generali OFE. Klienci wymienionych instytucji uzyskali na kontach odpowiednio 2598 zł, 2665 zł oraz 2689 zł. Hipotetyczny zysk OFE Polsat za trzy ostatnie lata wyniósł 122 zł, klienci OFE Pocztylion mogli liczyć na 189 zł. W przypadku Generali OFE zysk wypracowany przez ostatnie 36 miesięcy wyniósł 212 zł. Przeciętny zysk funduszy emerytalnych w tym samym czasie wyniósł 232 zł i był dwukrotnie wyższy niż na koniec września 2012 r.

To o niemal 12 tys. zł więcej, niż wyniosła wartość składek odprowadzanych w tym okresie - wynika z wyliczeń Analiz Online. Najwięcej środków na koncie, na koniec grudnia miał hipotetyczny klient ING OFE - 34,5 tys. zł, a najmniej klient OFE Pocztylion - 32,2 tys. zł.

Osoby, które rozpoczęły oszczędzanie w funduszu emerytalnym 3 lata temu, czyli na koniec grudnia 2009 roku, do dziś uzbierały średnio 2,7 tys. zł, czyli o 232 zł więcej od wniesionego kapitału.

Pozostało 86% artykułu
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora
Materiał Promocyjny
SSC/GBS Leadership Program 2023
Emerytura
Polacy łatwo sprawdzą ile mają pieniędzy na emeryturę. Jest projekt ustawy
Emerytura
Polacy sprawdzają, ile mają pieniędzy w PPK. Nawet ci, co nie mają