OFE odważniej wyszły za granicę

Aviva, Generali czy PZU Złota Jesień to fundusze emerytalne, które zainwestowały w akcje zagranicznych spółek, głównie banków. I nieźle na tym wyszły

Publikacja: 16.01.2013 03:40

OFE postawiły m.in. na tureckie banki

OFE postawiły m.in. na tureckie banki

Foto: Bloomberg

O 25 mld zł zwiększyła się wartość portfela akcji funduszy emerytalnych w minionym roku. Na koniec grudnia już tylko 5 mld zł brakowało do rekordowego progu 100 mld zł ulokowanych rzez OFE w akcjach zarówno polskich, jak i zagranicznych.

 

Głównie duże spółki

W portfelach OFE dominują spółki największe z indeksu WIG20. Nie jest to zaskoczeniem. Tak jest od wielu już lat. Wartość wszystkich akcji 20 spółek wyniosła ponad 58 mld zł na koniec 2012 r. Stanowiła zatem 60 proc. całego portfela akcji. Dla porównania rok wcześniej było to o 16 mld zł mniej. Ten wzrost wynika w dużej mierze ze wzrostów kursów akcji tych spółek. Ale nie tylko. Widać wyraźnie, że OFE dokupowały akcje np. PKO BP, PKN Orlen, PGE, PGNiG, TP SA, GTC, TVN czy Lotosu. Sprzedawały z kolei np. akcje Pekao czy PZU.

Mocną pozycję w portfelach OFE zyskały akcje LPP w ubiegłym roku. Ich wartość wyniosła 2,7 mld zł, gdy przed rokiem było to 1,2 mld zł. Nie jest to jednak efekt zakupów OFE, ale wzrostu kursu akcji tej spółki.

- Widać, że OFE nie zwiększały zaangażowania w sektor budowlany. Z drugiej strony sprzedały akcje spółek chemicznych na których dobrze mogły zarobić w minionym roku. Dotyczy to np. Azotów Tarnów  czy Synthosa. OFE mogły zrealizować zyski na tych spółkach i teraz oczekują, że dokupią je gdy ich ceny spadną – mówi Adam Kurowski, szef Departamentu Zarządzania Aktywami w AXA PTE.

OFE zwiększyły zaangażowanie w spółkach mediowych oraz telekomunikacyjnych. Wybija się tu TVN, Agora, TP SA czy Netia. - Te spółki zwykle zachowują się lepiej gdy następuje odbicie. Oczekuje się powszechnie, że odbicie nastąpi w drugiej połowie tego roku – mówi Adam Kurowski.

W portfelach OFE jedną z dominujących branż są banki. Akcje większości z banków dokupiły w minionym roku za wyjątkiem Pekao czy Banku Handlowego. Jak jednak podkreślają zarządzający, OFE mogą sprzedawać akcje PKO BP oraz innych banków robiąc miejsce na nowe akcje BZ WBK. Oczekują też spadków zysków banków o ok. 10 proc. w tym roku.

Sporą część portfela OFE stanowią akcje spółek ukraińskich notowanych na GPW. Z czego największą pozycją jest Kernel (wartość akcji to 824 mln zł).

 

Więcej zagranicznych akcji

Zarówno Adam Kurowski jak Marcin Żółtek, szef inwestycji i członek zarządu Aviva PTE, podkreślają, że najciekawsze nie są zmiany w krajowym portfelu akcji, a raczej to, że OFE zwiększały zaangażowanie w papiery udziałowe poza granicami kraju. I wiele wskazuje na to, że na tych inwestycjach nieźle zarobiły.

Na tym tle wybija się np. Generali, Aviva czy PZU. Pierwszy z funduszy emerytalnych zainwestował np. w akcje Societe Generale, których kurs wzrósł dwukrotnie w ostatnim czasie. Ale nie jest to jedyna zagraniczna inwestycja tego funduszu. Ma tez w portfelu akcje grup ubezpieczeniowych takie jak Vienna Insurance Group czy Aegon.

Jeden z największych funduszy emerytalnych: Aviva wybrał inny kierunek inwestycji zagranicznych. Postawił na rynek rozwijający się -  Turcję. To wcale nie zaskakuje, bo był to jeden z bardziej dochodowych rynków w minionym roku. Zyski na giełdzie w Stambule przyniosły nawet powyżej 50 proc. W portfelu Avivy były akcje aż czterech tureckich banków: Isbank, Halk Bank, Garanti Bank czy Akbank. Łącznie zainwestował w walory tych instytucji ponad pół miliarda złotych.

Fundusze emerytalne dość istotnie zwiększyły zaangażowanie w akcje austriackiego Erste Banku. Wartość akcji tej instytucji wzrosła do prawie 600 mln zł z 100 mln zł na koniec 2011 r. Sporo ulokował w akcjach tej spółki m.in. ING czy PZU.

Pojawiły się także zagraniczne spółki surowcowe. Jak Freeport-McMoran Copper&Gold, producent miedzi i złota, którego akcje kupiło PZU Złota Jesień (choć niekoniecznie dobrze na tej inwestycji wyszło), czy wydobywca i producent ropy naftowej i gazu Apache Corporation, której akcje kupiło Generali. Podobnie jak działającej w tej samej branży spółki Valero Energy Corporation.

 

Popularni debiutanci

Zarządzający nie kupili akcji wszystkich debiutujących w 2012 r. spółek. Na koniec roku miały w portfela akcje około 10 debiutantów. W tym największą pozycję stanowiły akcje Alior Banku, największej emisji publicznej przeprowadzonej przez spółkę prywatną. Wraz z PDA ich wartość przekracza 700 mln zł. Sporo miały także akcje ZE PAK. Ich wartość to prawie 400 mln zł. Z czego najwięcej akcji było w portfelu ING OFE.

Największe pojedyncze inwestycje w portfelach OFE nie ulegają dużym zmianom. W 2012 r. do pierwszej 10-tki dołączyło LPP. Od lat też największy udział w kapitalizacji poszczególnych spółek, OFE mają w spółce Elektrobudowa. Na koniec 2012 roku OFE posiadały łącznie 80-proc. udział w jej akcjonariacie. Na kolejnych miejscach znalazły się m.in. Kęty i Bogdanka.

 

ANALIZA

Wojciech Rostworowski, wiceprezes PKO BP Bankowy PTE

Media są bez wątpienia jedną z branż, które odczuwają mocno spowolnienie gospodarcze. Jest to pokłosie ograniczenia wydatków przez branżę FMCG, farmaceutyczną, finansową i telekomunikacyjną. Negatywne tendencje było widać m.in. w wynikach Agory, TVN i części Cyfrowego Polsatu związanej z telewizją Polsat. Warto też przypomnieć, że EURO 2012 i Igrzyska Olimpijskie w Londynie odebrały widownię prywatnym stacjom telewizyjnym. Wydaje się jednak, że dynamika spadków nakładów na reklamę powoli wyhamowuje.

W handlu, mimo spowolnienia ekonomicznego, liderzy poszczególnych segmentów radzą sobie bardzo dobrze. Źródła wzrostu są tu jednak różne. W przypadku Eurocash to rozwój poprzez przejęcia i efekty synergii. Detaliczne spółki LPP i CCC otwierają coraz większą liczbę sklepów, w tym zagranicą. Na organiczny wzrost zagranicą postawił też InterCars. Natomiast hurtowi dystrybutorzy IT rosną kosztem słabszych konkurentów. Nie można jednak wykluczyć, że wyniki finansowe niektórych spółek handlowych, w przypadku utrzymania się negatywnych tendencji w konsumpcji prywatnej, mogą ulec pogorszeniu.

Szeroko reprezentowane na warszawskiej giełdzie ukraińskie spółki z sektora rolno-spożywczego pozostają wciąż pod presją obaw o dewaluację hrywny. Generalnie jednak branża ta powinna generować dobre wyniki, biorąc pod uwagę jej dynamiczny rozwój oraz zachowanie cen płodów rolnych na świecie.

2012 to bardzo słaby rok dla branży budowlanej. Spółki walczyły o przetrwanie, a niektóre z nich ogłosiły upadłość. Przyszły rok także będzie trudny, gdyż znacznie spadną wydatki państwa na infrastrukturę. Szansą mogą być jednak rozpoczynające się inwestycje w energetyce.

Z kolei deweloperzy mieszkaniowi mogą zaliczyć rok 2012 do udanych. Oczekuje się, że przyszły rok będzie znacznie trudniejszy, wskutek przerwy w państwowym programie wsparcia dla budownictwa mieszkaniowego i wysokiego zapasu mieszkań. Sytuacja deweloperów komercyjnych wydaje się bardziej stabilna (oczekiwane relatywnie niewielkie pogorszenie koniunktury).

Całkiem dobrze radził sobie sektor paliwowy, dzięki nieoczekiwanie wysokiemu poziomowi marż rafineryjnych, który utrzymywał się przez pół roku.

Udany rok dla producentów i dystrybutorów prądu. Kolejne lata mogą być znacznie trudniejsze (wysokie nakłady inwestycyjne, szybszy spadek cen prądu od cen węgla, rosnące koszty uprawnień emisyjnych, brak KDT).

Banki powinny zakończyć br. zyskiem zbliżonym do 2011 roku. Na ten wynik  negatywnie wpłynęły rezerwy na sektor budowlany (tworzone od 2 kwartału bieżącego roku), stopniowe zacieśnianie marży odsetkowej od 3 kwartału 2012 oraz niewielki wzrost kredytów - około 5%. Pozytywnie na wyniki banków w 2012 roku wpływają wyższe wyceny obligacji.

W 2013 roku oczekiwany jest około 10-proc. spadek zysków netto. Spadek ten wynikać będzie z presji na marże odsetkową (spowodowaną obniżkami stóp procentowych oraz relatywnie wysokimi kosztami depozytów). Dodatkowo do niższego wyniku finansowego banków przyczyni się niska dynamika kredytów, możliwość wprowadzenia opłaty na fundusz stabilizacyjny, obniżenie stawki z tytułu korzystania z kart płatniczych (prowizja interchange) oraz wzrost rezerw na kredyty wynikający z niskiej dynamiki PKB w 2013 roku. Dla Grupy PZU rok 2012 zakończy się dużymi wzrostami zysków. Wzrost ten jest spowodowany brakiem szkód o charakterze katastroficznym (powodzie itp.). Ponadto do istotnej poprawy rezultatów przyczynia się istotny wzrost wyniku na inwestycjach (przede wszystkim na obligacjach, ale także w mniejszym stopniu na akcjach), ścisła kontrola kosztów oraz rekordowa rentowność segmentu majątkowego (spowodowana wzrostem cen polis). Rok 2013 będzie najprawdopodobniej dla polskiego ubezpieczyciela słabszy, wynikać to będzie z wyższych kosztów, narastającej konkurencji w polisach majątkowych oraz niższego dochodu z portfela obligacji.

O 25 mld zł zwiększyła się wartość portfela akcji funduszy emerytalnych w minionym roku. Na koniec grudnia już tylko 5 mld zł brakowało do rekordowego progu 100 mld zł ulokowanych rzez OFE w akcjach zarówno polskich, jak i zagranicznych.

Głównie duże spółki

Pozostało 97% artykułu
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Materiał Promocyjny
Zwinny, wyrazisty i dynamiczny. SUV, który bryluje na europejskich salonach
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora
Materiał Promocyjny
THE FUTURE OF FINANCE
Emerytura
Polacy łatwo sprawdzą ile mają pieniędzy na emeryturę. Jest projekt ustawy
Materiał Promocyjny
Nowe finansowanie dla transportu miejskiego w Polsce Wschodniej