Fundusze inwestycyjne: najgorsze inwestycje 2012

Miniony rok był bardzo udany dla posiadaczy jednostek funduszy inwestycyjnych. Zarówno na rynku akcji jak i długu mieliśmy do czynienia z dobrą koniunkturą. Większość funduszy zakończyła rok na plusie, choć były i taki, które traciły ponad 40 proc.

Publikacja: 16.01.2013 01:31

Fundusze inwestycyjne: najgorsze inwestycje 2012

Foto: Analizy Online

Listę 10 najgorszych inwestycji 2012 roku zdominowały fundusze z problemami - wynika z analizy Analiz Online. Najwięcej tego typu przypadków było w ofercie Idea TFI, gdzie znaczące błędy inwestycyjne były powodem słabych wyników. Złe decyzje zarządzających miały także wpływ na słaby wynik funduszu Investor FIZ. Na liście najgorszych inwestycji znalazł się także fundusz, który stracił w wyniku upadku brokera. Tylko w przypadku 3 produktów ubiegłoroczne straty miały związek ze strategią inwestycyjną produktu, a co za tym idzie koniunkturą na rynku.

W gronie funduszy, które wypracowały najsłabsze rezultaty w minionym roku znalazło się aż 5 rozwiązań Idea TFI. Zła passa towarzystwa zaczęła się pod koniec 2011 roku, kiedy to fundusz Idea Akcji zaczął tracić do konkurencji m.in.na mocno przeważonej w portfelu spółce DSS. Jak dalej piszą Analizy Online, rok 2012 przyniósł pogłębienie tego problemu, z odejściem zarządzającego w tle, i zupełny rozkład portfela związany również z falą odkupień. Ostatecznie ubiegłoroczne straty wyniosły -41,3 proc. W międzyczasie fala przecen dotknęła przede wszystkim fundusze zaangażowane w obligacje korporacyjne. Produkty Idea TFI traciły na obligacjach m.in. spółki DSS, PBG czy też papierów Polimeksu - Mostostal. Wraz z pogarszającymi się wynikami, rósł strumień wypłacanych środków. W sumie, w ciągu 10 miesięcy roku (marzec – grudzień 2012) nadwyżka wypłat nad wpłatami 5 funduszy sięgnęła blisko -1,2 mld zł. Największe straty przyniosły fundusze Idea Surowce Plus, Idea Stabilnego Wzrostu oraz Idea Premium SFIO, które traciły odpowiednio 33,2 proc., 26,4 proc. oraz 21,5 proc.

Drugą najgorszą inwestycją roku był fundusz Investor FIZ, który stracił ponad 40 proc. w wyniku nietrafionych decyzji inwestycyjnych. Przeważanie długich pozycji na rynkach akcji, w tym także małych i średnich spółek m.in. z  sektora budowlanego spowodowało straty blisko 25 proc., do których doszło w połowie roku. Zarząd TFI tłumaczył spadki m.in rozpoczęciem procesu przebudowy portfela, co miało zwiększyć udział pozycji o wysokiej płynności, które umożliwią szybkie dopasowanie portfela do zmieniających się warunków rynkowych.

 

 

W przypadku części funduszy Superfund TFI, obok dużej zmienności na rynkach, negatywnie na wynikach odbiła się upadłość amerykańskiego brokera MF Global, do której doszło w listopadzie 2011. TFI wypłaciło klientom część odzyskanych po bankructwie brokera środków jednak w formie dodatkowych jednostek. Ogólnie strata funduszu wyniosła 16,1 proc., trzeba jednak pamiętać, że ta odczuwalna przez inwestora była mniejsza.

W 2012 roku na warszawskiej giełdzie dominowały wzrosty, indeks szerokiego rynku WIG zyskał 26 proc. Dobra koniunktura na rynku akcji, nie sprzyjała wynikom funduszy, które zgodnie ze swoją polityką "grają na krótko", czyli inwestują w kontrakty terminowe na spadek indeksu WIG20. Straty rzędu 20 proc. wypracowały fundusze Alior Short Equity i Quercus short. W tym przypadku uzyskany wynik jest jednak spójny z realizowaną strategią.

Również fundusz zamknięty Arka Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ, którego certyfikat w ubiegłym roku spadł o 21,7 proc., stracił w wyniku pogarszającej się koniunktury na rynku nieruchomości komercyjnych. Z końcem września TFI zapowiedziało nawet wydłużenie okresu trwania funduszu o przynajmniej 1,5-roku z powodu trudności ze sprzedażą nieruchomości, które są w jego portfelu.

W zestawieniu najgorszych inwestycji minionego roku ze względu na zbyt krótką historię nie znalazł się fundusz Eurogeddon, który ma zarabiać na pogłębieniu kryzysu w Europie. Ubiegłoroczna poprawa sytuacji na rynkach finansowych strefy euro nie była jednak zbieżna ze strategią funduszu. Jego stopa zwrotu od chwili uruchomienia (luty 2012) wyniosła  -36,2 proc.

Listę 10 najgorszych inwestycji 2012 roku zdominowały fundusze z problemami - wynika z analizy Analiz Online. Najwięcej tego typu przypadków było w ofercie Idea TFI, gdzie znaczące błędy inwestycyjne były powodem słabych wyników. Złe decyzje zarządzających miały także wpływ na słaby wynik funduszu Investor FIZ. Na liście najgorszych inwestycji znalazł się także fundusz, który stracił w wyniku upadku brokera. Tylko w przypadku 3 produktów ubiegłoroczne straty miały związek ze strategią inwestycyjną produktu, a co za tym idzie koniunkturą na rynku.

Pozostało 85% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą