W 2012 roku fundusze inwestycyjne pozyskały ponad 19 mld zł

Grudzień był trzecim miesiącem z rzędu, kiedy mieliśmy do czynienia z nadwyżką wpłat nad wypłatami do funduszy inwestycyjnych. Łączny bilans sprzedaży funduszy wyniósł ponad 4 mld zł i był jednym z najwyższych w minionym roku

Publikacja: 15.01.2013 18:13

W 2012 roku fundusze inwestycyjne pozyskały ponad 19 mld zł

Foto: Analizy Online

Większość środków pozyskanych przez TFI stanowiły w grudniu fundusze niedetaliczne, czyli stworzone na potrzeby konkretnych inwestorów. Ich saldo sprzedaży ukształtowało się na poziomie 3,1 mld zł. Było to przede wszystkim efektem przesunięcia środków w obrębie grupy PZU; aż 2 mld zł wpłacono do funduszu PZU SFIO Dłużny. Ponad 1 mld zł aktywów pozyskały w grudniu fundusze detaliczne.

 

 

W całym 2012 r. bilans sprzedaży funduszy był także dodatni i wyniósł ponad 19 mld zł. Najwięcej pieniędzy napłynęło do funduszy niedetalicznych, 17,2 mld zł, przede wszystkim skupionych w trzech TFI. W sumie ponad 8 mld zł wpłacono do kilku funduszy PZU TFI utworzonych na potrzeby grupy, ponad 3 mld zł do kilku funduszy Copernicus Capital TFI oraz ponad 4,5 mld zł do funduszy ze Skarbiec TFI.

Saldo wpłat i wypłat do funduszy detalicznych w minionym roku wyniosło 1,9 mld zł, w porównaniu z -5,8 mld zł w 2011 roku.

 

 

W grudniu największą popularnością wśród klientów TFI cieszyły się fundusze dłużne. Saldo wpłat i wypłat do funduszy przeznaczonych do szerszego grona odbiorców ukształtowało się na poziomie blisko 1 mld zł. Wśród najpopularniejszych znalazły się PKO Papierów Dłużnych Plus oraz Arka Prestiż Obligacji Skarbowych. W sumie cały miniony rok był udany dla funduszy obligacji. Niemal każdego miesiąca saldo wpłat i wypłat było dodatnie i wynosiło po kilkaset mln zł. Dzięki temu całkowity bilans sprzedaży zamknął się kwotą 7,5 mld zł (ok. 5,3 mld zł do funduszy dłużnych uniwersalnych oraz ok. 3,9 mld zł papierów skarbowych).

Zainteresowaniem inwestorów cieszyły się w ostatnim miesiącu roku także fundusze gotówkowe i pieniężne, które pozyskały łącznie 0,1 mld zł netto. Fundusze te w poprzednich miesiącach kilka razy notowały znaczny odpływ środków, przez co roczny bilans sprzedaży ukształtował się na symbolicznym plusie (1 mln zł).

 

 

W grudniu klienci chętnie wpłacali środki także do funduszy absolutnej stopy zwrotu, które dzięki emisji certyfikatów kilku funduszy (Open Finance Absolute Return 3 FIZ, PKO Globalnej Makroekonomii FIZ oraz Open Finance Absolute Return 2 FIZ) pozyskały łącznie ponad +90 mln zł. Saldo sprzedaży w całym 2012 r. również było dodatnie i wyniosło prawie 0,4 mld zł.

Z punktu widzenia funduszy akcyjnych dedykowanych szerokiemu gronu odbiorców grudzień był przełomowym miesiącem. Po raz pierwszy od marca 2012 r. saldo sprzedaży było dodatnie i wyniosło prawie 50 mln zł. Najwięcej środków pozyskał w grudniu Quercus Agresywny, Skarbiec Akcja oraz Aviva Investors Małych Spółek, w sumie blisko 90 mln zł. W 2012 roku z dodatnim saldem wpłat i wypłat mieliśmy do czynienia tylko cztery razy (poza grudniem, w styczniu, lutym i marcu). W efekcie całoroczne saldo wpłat i wypłat było ujemne i wyniosło -1,4 mld zł.

W grudniu największe ujemne saldo wpłat i wypłat odnotowały fundusze mieszane, z których klienci wypłacili netto ponad 0,1 mld zł. W porównaniu jednak z poprzednimi miesiącami, grudniowy odpływ środków był stosunkowo niski. Ubiegłoroczne saldo wpłat i wypłat całego segmentu wyniosło –3,6 mld zł.

W grudniu przewagę odkupień nad nabyciami miały również fundusze surowcowe, gdzie wyniosła ponad -44 mln zł (gł. w Investor Gold Otwarty). W całym 2012 r. saldo wpłat i wypłat w tym segmencie było ujemne i ukształtowało się na poziomie prawie -0,2 mld zł.

W grudniu na blisko 500 funduszy funkcjonujących na rynku, dodatnie saldo wpłat i wypłat osiągnęło blisko 230 funduszy.

Większość środków pozyskanych przez TFI stanowiły w grudniu fundusze niedetaliczne, czyli stworzone na potrzeby konkretnych inwestorów. Ich saldo sprzedaży ukształtowało się na poziomie 3,1 mld zł. Było to przede wszystkim efektem przesunięcia środków w obrębie grupy PZU; aż 2 mld zł wpłacono do funduszu PZU SFIO Dłużny. Ponad 1 mld zł aktywów pozyskały w grudniu fundusze detaliczne.

W całym 2012 r. bilans sprzedaży funduszy był także dodatni i wyniósł ponad 19 mld zł. Najwięcej pieniędzy napłynęło do funduszy niedetalicznych, 17,2 mld zł, przede wszystkim skupionych w trzech TFI. W sumie ponad 8 mld zł wpłacono do kilku funduszy PZU TFI utworzonych na potrzeby grupy, ponad 3 mld zł do kilku funduszy Copernicus Capital TFI oraz ponad 4,5 mld zł do funduszy ze Skarbiec TFI.

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy