Rekordowe aktywa funduszy inwestycyjnych

Wartość aktywów netto zgromadzonych w funduszach krajowych TFI w grudniu 2012 roku zwiększyła się o 5,2 mld zł (o 3,7 proc.), osiągając najwyższy poziom w historii wynoszący 145,8 mld zł. Poprzedni rekord został ustanowiony w październiku 2007 roku, kiedy aktywa wyniosły ponad 144,3 mld zł

Publikacja: 11.01.2013 10:53

Rekordowe aktywa funduszy inwestycyjnych

Foto: Analizy Online

Wartość aktywów na koniec 2012 roku w ujęciu walutowym wzrosła o 4,2 proc. do poziomu 35,6 mld euro. Miniony rok był wyjątkowo udany dla branży funduszy inwestycyjnych. W skali 12 miesięcy wartość środków powierzonych w zarządzanie krajowym TFI wzrosła o prawie 27 proc., czyli o 30,8 mld zł. W głównej mierze był to jednak efekt rozwoju segmentu funduszy dedykowanych dla wybranej grupy inwestorów.

 

 

Za wyjątkiem maja, w 2012 roku aktywa funduszy inwestycyjnych rosły z miesiąca na miesiąc od 0,4 proc. do 4,8 proc. Tak dobry wynik ma związek z doskonałą koniunkturą na rynku obligacji i akcji, co przełożyło się na dodatnie wyniki za zarządzanie. W tym czasie indeks szerokiego rynku WIG wzrósł o 26,2 proc., a indeks obligacji skarbowych IROS o 12,6 proc. Zgodnie z szacunkami Analiz Online dodatni wynik zarządzania wyniósł około 11 mld złotych. Minione 12 miesięcy było jednak przede wszystkim okresem dodatniego bilansu sprzedaży. Według szacunków Analiz Online saldo wpłat i wypłat wyniosło ok. 19 mld  zł. To zasługa wysokiego tempa pozyskiwania środków do funduszy aktywów niepublicznych oraz wniesienia pieniędzy grupy PZU do funduszy dedykowanych. Tak dobry rezultat nie byłby również możliwy, gdyby nie lepsza niż w 2011 r. koniunktura na rynku akcji oraz utrzymująca się hossa na rynku polskich obligacji skarbowych.

 

 

Miniony rok przyniósł także zmiany w strukturze aktywów, w podziale na poszczególne segmenty rynku. Największy udział w rynku mają kolejno fundusze dłużne, akcyjne oraz aktywów niepublicznych. Dzięki przyrostowi aktywów, o blisko 67 proc., udział tych pierwszych w rynku wzrósł aż do 28,3 proc., czyli o 6,8 pkt proc., do 41,2 mld zł. Jest to głównie zasługa dużej wpłaty środków do jednego z funduszy stworzonych dla grupy PZU.

Blisko 50-proc. dynamikę zmian aktywów odnotowały fundusze absolutnej stopy zwrotu. Na koniec roku aktywa tego segmentu rynku wyniosły blisko 4,4 mld zł. Choć ich udział w rynku cały czas pozostaje niewielki (stanowią zaledwie 3 proc.), to tak dobry rok jest zasługą ostatnich miesięcy. W samym tylko listopadzie i grudniu aktywa w funduszach absolutnej stopy zwrotu wzrosły o blisko 0,4 mld zł.

W minionym roku o kilkanaście procent wzrosły także aktywa netto funduszy sekurytyzacyjnych oraz akcyjnych, odpowiednio o 17,7 proc. oraz 15,3 proc. Zarówno w pierwszym jak i drugim przypadku wpływ na przyrost aktywów miały wyniki za zarządzanie, dzięki czemu aktywa na koniec grudnia wyniosły odpowiednio 2,1 mld zł oraz 24,6 mld zł.

 

 

Przyrost aktywów odnotowały także segment funduszy nieruchomości oraz funduszy gotówkowych i pieniężnych. Fundusze nieruchomości na koniec roku zarządzały aktywami netto o wartości 3,5 mld zł, czyli o blisko 5,3 proc. większymi niż w roku 2011. Z kolei fundusze gotówkowe i pieniężne, pomimo dużych odpływów w połowie roku, ostatecznie zwiększyły wartość zarządzanych aktywów o niecałe +1,5 proc. do poziomu 13,8 mld zł. O dodatnim bilansie przeważyły dwa ostatnie miesiące roku, w których produkty pieniężne odnotowały dodatni bilans sprzedaży.

Miniony rok był szczególnie trudny dla funduszy inwestujących na rynku surowców oraz rozwiązań z segmentu ochrony kapitału, których aktywa spadły odpowiednio o -25,6 proc. i -21,0 proc. Pomimo dobrej koniunktury na rynkach akcji i obligacji fundusze mieszane szósty rok z rzędu straciły udział w rynku. Na koniec roku ich aktywa wyniosły 20,2 mld zł.

Wartość aktywów na koniec 2012 roku w ujęciu walutowym wzrosła o 4,2 proc. do poziomu 35,6 mld euro. Miniony rok był wyjątkowo udany dla branży funduszy inwestycyjnych. W skali 12 miesięcy wartość środków powierzonych w zarządzanie krajowym TFI wzrosła o prawie 27 proc., czyli o 30,8 mld zł. W głównej mierze był to jednak efekt rozwoju segmentu funduszy dedykowanych dla wybranej grupy inwestorów.

Za wyjątkiem maja, w 2012 roku aktywa funduszy inwestycyjnych rosły z miesiąca na miesiąc od 0,4 proc. do 4,8 proc. Tak dobry wynik ma związek z doskonałą koniunkturą na rynku obligacji i akcji, co przełożyło się na dodatnie wyniki za zarządzanie. W tym czasie indeks szerokiego rynku WIG wzrósł o 26,2 proc., a indeks obligacji skarbowych IROS o 12,6 proc. Zgodnie z szacunkami Analiz Online dodatni wynik zarządzania wyniósł około 11 mld złotych. Minione 12 miesięcy było jednak przede wszystkim okresem dodatniego bilansu sprzedaży. Według szacunków Analiz Online saldo wpłat i wypłat wyniosło ok. 19 mld  zł. To zasługa wysokiego tempa pozyskiwania środków do funduszy aktywów niepublicznych oraz wniesienia pieniędzy grupy PZU do funduszy dedykowanych. Tak dobry rezultat nie byłby również możliwy, gdyby nie lepsza niż w 2011 r. koniunktura na rynku akcji oraz utrzymująca się hossa na rynku polskich obligacji skarbowych.

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Promocyjny
Mity i fakty - Czy to prawda, że elektryczne auta palą się częściej niż spalinowe?
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami