W zeszły wtorek Skarb Państwa sprzedał 46,7 proc. swoich akcji w kopalni i ta stała się w całości prywatna. Udziały nabyły wszystkie 14 OFE, które rozliczyły je w piątek. Dopiero potem te, które mają w spółce ponad 5 proc. akcji musiały się ujawnić.

Jak poinformowała spółka w komunikacie w wyniku nabycia akcji spółki Lubelski Węgiel ING Otwarty Fundusz Emerytalny stał się posiadaczem akcji spółki, stanowiących powyżej 10 proc. głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki.

Przed transakcją fundusz posiadał 1.299.833 akcji spółki, co stanowiło 3,82 proc. kapitału zakładowego firmy i dawało prawo do 3,82 proc. ogólnej liczby głosów na WZA.

Po transakcji ING ma 4.424.833 akcje, co stanowi 13,01 proc. kapitału zakładowego i daje prawo do 13,01 proc. ogólnej liczby głosów.