Zarządzające otwartymi funduszami emerytalnymi PTE wydały w ubiegłym roku ponad 1,2 mld zł, czyli o 15 proc. więcej niż w 2008 r. Zasadniczy powód to wzrost nakładów na akwizycję. W przeliczeniu na jednego klienta funduszu emerytalnego daje to przeciętnie 86 zł – wynika z wyliczeń „Rz”. W 2008 r. było to mniej – nieco ponad 78 zł.

Podobnie jak w ostatnich latach koszty w przeliczeniu na jednego klienta są najwyższe w PTE AXA. W ubiegłym roku przekroczyły 200 zł i były wyższe o prawie 50 zł niż przed rokiem. W następnym towarzystwie – Nordei jest to 113 zł, o 4 zł więcej niż w 2008 r. Najmniejsze koszty poniosło PTE Polsat – 39 zł. Co ciekawe, Polsat jest jednym z kilku podmiotów, którym w ubiegłym roku zmniejszyła się liczba klientów. Najmocniej koszt w przeliczeniu na uczestnika wzrósł w PTE: AXA, Allianz, Polsat i Warcie. Za wyjątkiem Polsatu towarzystwa zwiększyły wydatki na akwizycję.

Co roku sprawdzamy też, ile kosztuje towarzystwo emerytalne prowadzenie jednego rachunku klienta (za usługę agenta transferowego). W 2009 r. było to 10,7 zł. Nieznacznie więcej niż rok wcześniej (10,5 zł). Od lat najmniej wydaje na to Amplico (w 2009 r. – 1,6 zł). Niewiele kosztuje to też PTE: Pocztylion – Arka (4,7 zł), Aegon (5,9 zł) czy Polsat (6,4 zł). Najwięcej z kolei PZU – 15,7 zł, PKO PB Bankowy – 13,4 zł. Po 13 zł płacą też Generali i ING. Spore rozbieżności między wydatkami na agentów transferowych w PTE mogą wynikać z funkcji, jakie on pełni. Może bowiem nie ograniczać się tylko do zwykłego prowadzenia rejestru klientów. Poza tym im większą liczbą klientów ma fundusz, tym niższą opłatę może wynegocjować towarzystwo nim zarządzające.

Dla pełnego obrazu warto zaznaczyć, że przychody PTE po przeliczeniu na jeden rachunek wyniosły średnio nieco ponad 144 zł. To ok. 3 zł więcej niż rok wcześniej. Najwięcej w ING – ok. 175 zł, a najmniej w Polsacie – 84 zł. Tylko w przypadku Aksy koszty w przeliczeniu na klienta są wyższe niż przychody na klienta.

Łączne przychody PTE w 2009 r. wyniosły ponad 2 mld zł (wzrost o 7 proc.).