To będzie pierwsze z dwóch tegorocznych losowań. Wezmą w nim udział osoby, które otrzymały wcześniej pismo z ZUS o tym, że powinny się zapisać do funduszu emerytalnego, ale tego nie uczyniły.

ZUS, który przeprowadza losowanie, w grudniu wysłał takich listów prawie 198 tysięcy. Zakład poinformował „Rz”, że w piątkowym losowaniu weźmie udział 73,6 tys. osób, czyli jedna trzecia tych, którzy otrzymali pismo. To więcej niż w kilku wcześniejszych losowaniach, gdy ponad 70 proc. osób, które odebrały pismo z ZUS, samodzielnie wybrało fundusz.

Dziś taka sama liczba osób – po 10,5 tys. – trafi do jednego z siedmiu funduszy emerytalnych: Aegon, Allianz, Amplico, Axa, Generali, Pekao, Pocztylion. Osoby biorące udział w losowaniu są przydzielane tylko do tych funduszy, które osiągnęły wyższe niż średnia stopy zwrotu w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych i zarządzają mniej niż 10 proc. aktywów netto wszystkich OFE. Z losowania wyłączone są więc trzy największe fundusze emerytalne (ING, Aviva, PZU Złota Jesień).

Po losowaniu ZUS informuje poszczególne OFE o jego wynikach, a fundusze mają obowiązek poinformowania o nich nowych członków. Również ZUS prześle informacje do zainteresowanych, do którego funduszu trafili. Dotychczas w losowaniach wzięło udział 1,2 mln osób. Najwięcej nowych uczestników pozyskały w ten sposób fundusze Generali (187,4 tys.), Amplico (175,5 tys.) oraz Polsat (172 tys.).