Znów rekordowe zakupy akcji OFE

W 2009 r. kupiły akcje za ok. 12 mld zł. W sumie ich udziały w spółkach były warte prawie 54 mld zł

Publikacja: 07.01.2010 04:41

Aż o 83 proc. wzrosła w 2009 r. wartość portfela akcji funduszy. To wynik zakupów nowych papierów i

Aż o 83 proc. wzrosła w 2009 r. wartość portfela akcji funduszy. To wynik zakupów nowych papierów i zwyżek na giełdzie.

Foto: Rzeczpospolita

Ubiegłoroczny wynik z inwestowania składek klientów (14,3 proc.) fundusze emerytalne zawdzięczają przede wszystkim posiadanym akcjom, których kursy istotnie wzrosły. Nie może więc dziwić to, że wartość portfela akcji zwiększyła się prawie dwukrotnie (o 24,3 mld zł), do prawie 54 mld zł – wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego. Ich aktywa sięgnęły 179 mld zł.

Ten wzrost był możliwy także dzięki zakupom akcji przez OFE, które otrzymały z ZUS 21 mld zł. Z naszych wyliczeń wynika, że OFE kupiły papiery za 12,1 mld zł. Dla porównania w 2008 r. było to ok. 9 mld zł. Największych zakupów fundusze dokonały w listopadzie. Wówczas wydały na akcje prawie 3,5 mld zł, z czego ok. 2,5 mld zł na akcje PGE. W grudniu saldo ich zakupów nie przekroczyło 1 mld zł.

W ubiegłym roku padł zatem kolejny rekord, jeśli chodzi o skalę zakupów akcji przez fundusze. Ale trudno się dziwić. OFE zaczynały ubiegły rok z bardzo niskim udziałem akcji, a poza tym stale napływają do nich składki przyszłych emerytów.

Udział akcji notowanych na polskiej giełdzie w portfelach OFE wzrósł o prawie 9 pkt proc., z 21,3 proc. na koniec grudnia 2008 r. do nieco ponad 30 proc. na koniec 2009 r. Najwięcej akcji miały fundusze: Polsat, Pekao czy ING. Najmniej z kolei: Pocztylion, Aegon, Axa i Generali.

Miniony rok zaczął się od bardzo dużych spadków na giełdzie, a skończył dużymi wzrostami. Indeksy giełdowe wzrosły po kilkadziesiąt procent. Adam Kurowski, szef inwestycji w Axa PTE, mówi, że lepiej zachowywały się te spółki, które słabo wypadły rok wcześniej i na odwrót. Podaje przykłady. Inwestycje w akcje PGNiG czy TP SA przyniosły bardzo dobre rezultaty w 2008 r., ale już nie w 2009 r. Odwrotnie było z akcjami KGHM.

Przedstawiciele OFE podkreślają, że to akcje banków i firm deweloperskich miały istotny wpływ na wzrost wartości jednostek OFE. – Najlepiej dały zarobić te spółki, które wcześniej bardzo mocno spadły. Dotyczyło to jednak spółek najczęściej najmniejszych, które niewiele ważą w portfelach funduszy emerytalnych, a zwłaszcza największych. Dla dużych funduszy najważniejsze znaczenie miało to, ile posiadały akcji banków, KGHM oraz TP SA – komentuje Marek Sojka, wiceprezes PTE PZU.

Wartość portfela obligacji skarbowych zwiększyła się w ubiegłym roku w znacznie mniejszym stopniu niż portfela akcyjnego, bo o prawie 9 mld zł, do ponad 110 mld zł. Ten nieznaczny wzrost można w pewnej mierze tłumaczyć większym zainteresowaniem zarządzających papierami dłużnymi nieskarbowymi. Pod tym względem rok był wyjątkowy.

Portfel obligacji pozaskarbowych zwiększył się ponad trzykrotnie i zbliżył do wartości 9 mld zł. W największym stopniu przyczyniły się do tego obligacje drogowe emitowane przez BGK, gwarantowane przez Skarb Państwa. Na koniec grudnia wartość tych papierów w portfelach funduszy emerytalnych wyniosła 5,1 mld zł.

[i]masz pytanie, wyślij e-mail do autorki

[mail=k.ostrowska@rp.pl]k.ostrowska@rp.pl[/mail][/i]

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami