OFE znów są na plusie

Fundusze emerytalne zarobiły przeciętnie w minionym roku ponad 14 proc. Najlepiej inwestowały Polsat oraz Generali. O ponad 40 mld zł wzrosły też aktywa funduszy

Publikacja: 05.01.2010 00:04

OFE znów są na plusie

Foto: www.sxc.hu

Wyniki inwestycyjne funduszy emerytalnych wróciły do dodatniej dwucyfrowej wartości w minionym roku. Przeciętna zmiana wartości ich jednostek rozrachunkowych (na nie przeliczane są składki klientów) wyniosła bowiem ponad 14 proc. Nawet po uwzględnieniu, że inflacja sięgnęła w 2009 r. 3,6 proc., wynik funduszy pozostanie dwucyfrowy. To znacząca poprawa w porównaniu z 2008 r., gdy średnia stopa zwrotu funduszy była ujemna i wyniosła ok. -14 proc. Zarządzający pieniędzmi w funduszach w dużym stopniu odrobili straty z kiepskiego 2008 r., gdy giełdowe indeksy ostro poszły w dół. Na odrobienie ich w całości trzeba jednak jeszcze zaczekać. Przynajmniej do końca tego roku, pod warunkiem że giełda wciąż będzie rosnąć. Przyszli emeryci mają jednak powody do zadowolenia.

W największym stopniu do dobrych wyników funduszy przyczyniły się zwyżki na giełdzie. A to akcje, mimo że stanowią mniejszą część portfela niż obligacje skarbowe, odegrały decydującą rolę. Zwłaszcza ich udział w portfelu. Wszystkie główne indeksy wzrosły po kilkadziesiąt procent. Najmocniej zaś indeksy małych oraz średnich spółek. sWIG80 wzrósł o 62 proc., a mWIG40 o ponad 55 proc. Fundusze, które miały najwięcej papierów spółek zgrupowanych w tych indeksach w portfelu, zyskały mocniej niż konkurenci. WIG i WIG20 wzrosły odpowiednio o 47 i 33 proc. Rynek obligacji dał zarobić z kolei w tym samym czasie ok. 5 proc.

Mimo dużych zwyżek na giełdzie zarządzający oceniają mijający rok jako trudny i bardzo zmienny. Zaczął się od bardzo dużych spadków, a skończył dużym wzrostem. Spółki, które najpierw najmocniej spadły, najgwałtowniej później odbiły.

Liderem 2009 r. jest Polsat. Jego stopa zwrotu wyniosła 20,7 proc. To istotna zmiana, bo w 2008 r. był ostatni. – Sukces 2009 r. to wysoki udział akcji w portfelu. W 2007 r., kiedy ceny akcji na giełdzie zaczęły mocno spadać, uznaliśmy, że należy w te akcje inwestować, by w późniejszym okresie wzrostu móc jak najwięcej zarobić dla klientów. O rewelacyjnych osiągnięciach zadecydował także dobry dobór spółek do portfela – ocenia Anna Horsecka, prezes PTE Polsat.

[wyimek]179 mld zł wyniosły aktywa OFE na koniec 2009 r.[/wyimek]

Kolejny za Polsatem jest fundusz Generali – 15,4 proc. – Na początku 2009 r., kiedy panował na rynkach powszechny pesymizm i pojawiały się głosy o upadku systemu finansowego w obecnym kształcie, postanowiliśmy przeważyć udział akcji w portfelu w stosunku do konkurencji. Zaowocowała również nasza staranna selekcja spółek do portfela akcyjnego. W portfelu obligacji koncentrowaliśmy się na papierach o krótkim terminie zapadalności oraz zwiększaliśmy udział obligacji korporacyjnych – mówi Rafał Markiewicz, zarządzający Generali OFE. Podium uzupełnia fundusz, który już od dłuższego czasu poprawia wyniki. Stopa zwrotu PKO BP Bankowego wyniosła 14,7 proc. Najsłabiej w tym roku inwestował z kolei fundusz Nordea – zmiana wartości jednostki wyniosła ponad 12 proc. Wpływ na to miały zawirowania w departamencie zarządzania, w którym nastąpiły znaczące roszady.

– W lipcu ubiegłego roku odeszły dwie osoby, wcześniej jeszcze jedna. Niekiedy w takich sytuacjach wyniki przejściowo się pogarszają. Latem mieliśmy do czynienia z dużą zmiennością na rynku akcji. Ponieśliśmy w sierpniu stratę, której mimo poprawy wyników nie udało się odrobić. Obecnie nasz zespół inwestycyjny jest już odbudowany – mówi Paweł Wilkowiecki, członek zarządu Nordea PTE.

Na przedostatnim miejscu uplasowała się (podobnie zresztą jak w 2008 r.) Aviva, największy fundusz pod względem aktywów. Nie tak dawno na naszych lamach Paweł Pytel, prezes Aviva PTE, tłumaczył słaby wynik za cały rok stratą poniesioną w styczniu 2009 r., która zaważyła na wynikach w całym roku. Słabo wypadł też lider z 2008 r. fundusz Allianz.

O ile na koniec 2008 r. wartość aktywów OFE była o prawie 2 mld zł niższa niż na koniec 2007 r., o tyle na koniec 2009 r. była wyższa o ponad 40 mld zł i wyniosła prawie 179 mld zł. W kwocie aktywów 139,3 mld zł to to, co otrzymały OFE z ZUS. Reszta to wypracowany zysk.

Z początkiem tego roku spadła wysokość opłat, jakie pobierają fundusze emerytalne. Wysokość tej od składki obniżyła się z 7 do 3,5 proc. Mniej płacimy też funduszom za zarządzanie aktywami. Dotyczy to zwłaszcza oszczędzających w dużych funduszach. Wysokość tej opłaty istotnie bowiem spada, gdy aktywa przekroczą 45 mld zł. [ramka][srodtytul]Co czeka fundusze[/srodtytul]

Decydująca dla wyniku inwestycyjnego wypracowanego przez fundusze emerytalne w bieżącym roku może się okazać selekcja spółek do portfela. Zarządzający oceniają, że 2010 r. będzie mniej nerwowy, lecz w dalszym ciągu dość trudny. Rynek akcji wciąż będzie rósł, ale raczej nie aż tak mocno jak w poprzednim roku. Czeka nas znaczna podaż akcji i obligacji. Na giełdzie rząd poprzez prywatyzację będzie się starał sprzedawać pakiety akcji kolejnych dużych spółek. Rekordowy deficyt budżetowy, potrzeby pożyczkowe samorządów oraz przedsiębiorstw oznaczają zaś podaż obligacji. Według zarządzających OFE stopa zwrotu z obligacji nie powinna znacząco odbiegać od tej osiągniętej w 2009 r.[/ramka]

[i]Masz pytanie, wyślij e-mail do autorki: [mail=k.ostrowska@rp.pl]k.ostrowska@rp.pl[/mail][/i]

Wyniki inwestycyjne funduszy emerytalnych wróciły do dodatniej dwucyfrowej wartości w minionym roku. Przeciętna zmiana wartości ich jednostek rozrachunkowych (na nie przeliczane są składki klientów) wyniosła bowiem ponad 14 proc. Nawet po uwzględnieniu, że inflacja sięgnęła w 2009 r. 3,6 proc., wynik funduszy pozostanie dwucyfrowy. To znacząca poprawa w porównaniu z 2008 r., gdy średnia stopa zwrotu funduszy była ujemna i wyniosła ok. -14 proc. Zarządzający pieniędzmi w funduszach w dużym stopniu odrobili straty z kiepskiego 2008 r., gdy giełdowe indeksy ostro poszły w dół. Na odrobienie ich w całości trzeba jednak jeszcze zaczekać. Przynajmniej do końca tego roku, pod warunkiem że giełda wciąż będzie rosnąć. Przyszli emeryci mają jednak powody do zadowolenia.

Pozostało 86% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami