Trzy tygodnie na wybór OFE

Osoby, które dostały pismo z ZUS, mają do 10 stycznia czas na podpisanie umowy o prowadzenie konta emerytalnego. Jeśli tego nie zrobią, zostaną przypisane do OFE w wyniku losowania

Publikacja: 17.12.2009 00:50

Porównaj fundusze emerytalne przed dokonaniem wyboru

Porównaj fundusze emerytalne przed dokonaniem wyboru

Foto: Flickr

Każdy, kto urodził się od 1969 roku, w przyszłości będzie otrzymywał emeryturę przynajmniej z dwóch źródeł: ZUS i otwartych funduszy emerytalnych (OFE). Dlatego każdy, kto rozpoczyna pracę zawodową, ma obowiązek zawrzeć umowę z jednym z 14 funduszy (trafia do niego 7,3 proc. naszego miesięcznego wynagrodzenia). Jest na to siedem dni od podpisania umowy z pierwszym pracodawcą.

Obowiązek ten dotyczy też osób, które kiedyś przez jakiś czas podlegały ubezpieczeniu emerytalnemu, bo na przykład pracowały na podstawie umowy-zlecenia, ale nie zgłosiły się do żadnego OFE. Do funduszu muszą przystąpić także studenci pracujący na podstawie umowy o pracę. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy student, który nie ukończył 26. roku życia, zatrudniony jest na umowę-zlecenie, agencyjną lub inną umowę o świadczenie usług; wówczas nie ma obowiązku płacenia składek na ubezpieczenie emerytalne, a zatem nie trzeba wybierać funduszu.

ZUS dwa razy w roku przypomina o konieczności zapisania się do OFE. W grudniu instytucja ta wysłała 197,9 tys. przypomnień. Osoby te mają teraz czas do 10 stycznia na podpisanie umowy z funduszem. Zostały im zatem trzy tygodnie.

Od tego, jaki fundusz wybierzemy, zależy wysokość naszej przyszłej emerytury. Załóżmy, że oszczędzamy przez 40 lat i rocznie wpłacamy do OFE 2,4 tys. zł. Jeden fundusz osiąga roczną stopę zwrotu w wysokości 1,5 proc., a drugi 6 proc. W takiej sytuacji członek drugiego funduszu zgromadzi na emeryturę 2,5-krotnie więcej niż klient pierwszej instytucji.

Przed dokonaniem wyboru warto zatem porównać stopy zwrotu (zmiana wartości jednostek, na które przeliczane są składki) poszczególnych OFE i to najlepiej w jak najdłuższym terminie. Jeszcze lepiej efektywność funduszy oddaje stan hipotetycznego konta w OFE wyliczany z uwzględnieniem nie tylko stopy zwrotu, ale też pobieranych opłat.

Jeśli nie wybierzemy funduszu emerytalnego samodzielnie, decyzję za nas podejmie komputer. Pod koniec stycznia odbędzie się losowanie organizowane przez ZUS. Osoby biorące udział w losowaniu zostaną przydzielane do tych funduszy, które w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych osiągnęły wyższe stopy zwrotu niż średnia dla wszystkich OFE i zarządzają mniej niż jedną dziesiątą aktywów netto wszystkich funduszy. W najbliższym losowaniu będzie można trafić do OFE: Aegon, Allianz Polska, Amplico, Axa, Generali, Pekao, Pocztylion. Z losowania wyłączone są trzy największe fundusze: ING, Aviva i PZU Złota Jesień.

[ramka]W „Moich Pieniądzach” [link=http://www.rp.pl/artykul/181781,374427_Ranking_OFE__Generali_najlepsze_od_10_lat.html]ranking funduszy emerytalnych [/link]opublikowaliśmy ostatnio 8 października 2009 r.; towarzyszyło mu zestawienie wyników OFE w różnych okresach, wyliczenia stanu hipotetycznego konta, ocena ryzyka inwestycyjnego, zestawienie opłat pobieranych przez fundusze;

- KNF, www.knf.gov.pl lub www.manymany.info

- Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych, www.igte.com.pl

- firma Analizy Online, www.analizy.pl

- „Rzeczpospolita”, www.rp.pl [/ramka]

[ramka][b]Od 1 stycznia fundusze emerytalne będą pobierać niższe opłaty od składki oraz za zarządzanie aktywami. [link=http://www.rp.pl/artykul/407064.html]Zobacz, co zmienia się w prawie dotyczącym OFE[/link][/b][/ramka]

Każdy, kto urodził się od 1969 roku, w przyszłości będzie otrzymywał emeryturę przynajmniej z dwóch źródeł: ZUS i otwartych funduszy emerytalnych (OFE). Dlatego każdy, kto rozpoczyna pracę zawodową, ma obowiązek zawrzeć umowę z jednym z 14 funduszy (trafia do niego 7,3 proc. naszego miesięcznego wynagrodzenia). Jest na to siedem dni od podpisania umowy z pierwszym pracodawcą.

Obowiązek ten dotyczy też osób, które kiedyś przez jakiś czas podlegały ubezpieczeniu emerytalnemu, bo na przykład pracowały na podstawie umowy-zlecenia, ale nie zgłosiły się do żadnego OFE. Do funduszu muszą przystąpić także studenci pracujący na podstawie umowy o pracę. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy student, który nie ukończył 26. roku życia, zatrudniony jest na umowę-zlecenie, agencyjną lub inną umowę o świadczenie usług; wówczas nie ma obowiązku płacenia składek na ubezpieczenie emerytalne, a zatem nie trzeba wybierać funduszu.

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Mała Księgowość: sprawdzone rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorców
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami