Wpłać na IKE, a unikniesz podatku

Kto do końca grudnia przeleje pieniądze – maksymalnie 9579 zł – nie zapłaci podatku Belki

Aktualizacja: 17.12.2009 02:21 Publikacja: 17.12.2009 00:30

Chcąc zapewnić sobie godziwą emeryturę pamiętaj o dodatkowym oszczędzaniu

Chcąc zapewnić sobie godziwą emeryturę pamiętaj o dodatkowym oszczędzaniu

Foto: Flickr

Największą zaletą indywidualnych kont emerytalnych (IKE) jest możliwość uniknięcia podatku Belki. Jest jednak warunek – pieniądze trzeba podjąć dopiero po osiągnięciu wieku emerytalnego. Przy wypłacie całości lub części środków przed tym terminem fiskus upomni się o podatek od zysków.

– Systematyczne wykorzystywanie pełnego limitu wpłat na [link=http://www.rp.pl/temat/181782.html]IKE[/link] to dla obecnego 35-latka możliwość uzbierania 1,5 mln zł do 60. roku życia przy założeniu, że średnioroczna stopa zwrotu wyniesie 12 proc. Korzyść podatkowa, jaka się w tym przypadku pojawia, jest ogromna – 240 tys. zł – podkreśla Jacek Treumann z zarządu Legg Mason TFI.

Stopa zwrotu na poziomie 12 proc. i wykorzystanie całego limitu to założenia dosyć optymistyczne. Większość posiadaczy IKE nie wyczerpywała limitów nawet wtedy, gdy były ponaddwukrotnie niższe niż teraz (znacznie wzrosły od tego roku; w przyszłym limit będzie taki sam jak w 2009 r.). Wyjątkiem są klienci domów maklerskich.

Jeśli już mamy IKE, to najlepiej do Wigilii przelać na to konto pieniądze (do pełnego limitu albo choćby część). Ważne jest, by dotarły i zostały zaksięgowane jeszcze w tym roku, a dni roboczych (potrzebny jest co najmniej jeden – dwa) nie ma już tak wiele. Jeżeli dopiero chcemy otworzyć IKE, musimy się pospieszyć jeszcze bardziej, bo przed nami jest podpisanie umowy z wybraną instytucją finansową.

Ustawa o IKE przewiduje możliwość oszczędzania w towarzystwach ubezpieczeniowych (polisy na życie z funduszem kapitałowym), bankach (lokaty terminowe), funduszach inwestycyjnych. Można też podpisać umowę z biurem maklerskim i samemu kupować akcje. Poza tym w sieci PKO BP można uruchomić IKE-Obligacje; na tym rachunku deponuje się obligacje dziesięcioletnie.

Pieniądze na IKE można wpłacać co miesiąc, w kilku lub jednej racie, w dowolnym czasie, tyle, ile chcemy (do wyznaczonego limitu). Konto emerytalne można mieć tylko jedno. Jeśli uznamy, że dotychczasowy wybór był niewłaściwy, zgromadzone oszczędności – bez utraty prawa do zwolnienia podatkowego – możemy przenieść na IKE otworzonego w innej instytucji (np. z banku do towarzystwa ubezpieczeniowego lub na odwrót). Możemy też zmienić formę oszczędzania w ramach tej samej instytucji, np. wycofać pieniądze z funduszu obligacji i przenieść do funduszu akcyjnego prowadzonego przez to samo towarzystwo.

[ramka] [srodtytul]Przydatne informacje[/srodtytul]

O oszczędzaniu w IKE pisaliśmy w „Moich Pieniądzach” 19 listopada 2009 r. Podaliśmy, ile można było zarobić w zależności od tego, jaka forma oszczędzania została wybrana. Podstawowy wniosek był taki, że w dłuższym terminie najlepsze efekty daje wpłacanie pieniędzy do funduszy inwestujących w akcje. Najefektywniejszy fundusz akcyjny (spośród tych oferowanych w ramach IKE) – Legg Mason Akcji – przez pięć lat zarobił 75,2 proc. Dla porównania, w tym czasie zysk z najlepszej lokaty bankowej wyniósł niespełna 18 proc.[/ramka]

[ramka] [srodtytul]Ostatni dzwonek na przeliczenie emerytur [/srodtytul]

Kto do końca tego roku złoży w ZUS wniosek o przeliczenie emerytury lub renty i zostanie on pozytywnie rozpatrzony, będzie mógł dostać wyrównanie za wszystkie miesiące tego roku. Kto się spóźni i wystąpi z wnioskiem w 2010 r., otrzyma wyrównanie, ale tylko od początku miesiąca, w którym wpłynął wniosek. Dzięki przeliczeniu świadczenie może wzrosnąć nawet o 100 zł miesięcznie. To propozycja dla osób, które już pobierają świadczenie, ale nie były w stanie udokumentować zarobków za część lat pracy. Okres ten został więc wliczony do stażu pracy wymaganego do emerytury, ale nie podwyższał podstawy jej wymiaru, bo przyjmowano stawkę zerową. Teraz zostanie przyjęte wynagrodzenie minimalne.[/ramka]

Największą zaletą indywidualnych kont emerytalnych (IKE) jest możliwość uniknięcia podatku Belki. Jest jednak warunek – pieniądze trzeba podjąć dopiero po osiągnięciu wieku emerytalnego. Przy wypłacie całości lub części środków przed tym terminem fiskus upomni się o podatek od zysków.

– Systematyczne wykorzystywanie pełnego limitu wpłat na [link=http://www.rp.pl/temat/181782.html]IKE[/link] to dla obecnego 35-latka możliwość uzbierania 1,5 mln zł do 60. roku życia przy założeniu, że średnioroczna stopa zwrotu wyniesie 12 proc. Korzyść podatkowa, jaka się w tym przypadku pojawia, jest ogromna – 240 tys. zł – podkreśla Jacek Treumann z zarządu Legg Mason TFI.

Pozostało 82% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Mała Księgowość: sprawdzone rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorców
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami