Po PPK rząd zajmie się wprowadzeniem OIPE, „unijnego IKE”

W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów pojawiły się założenia do projektu ustawy o OIPE, ogólnoeuropejskich indywidualnych produktach emerytalnych. To nowa forma oszczędzania na emeryturę.

Publikacja: 10.12.2020 17:45

Po PPK rząd zajmie się wprowadzeniem OIPE, „unijnego IKE”

Foto: Adobe Stock

Zgodnie z założeniami w I kwartale 2021 roku, projekt ustawy o OIPE powinien zostać zaprezentowany i przyjęty przez Radę Ministrów, to oznacza, że w I połowie 2021 roku Parlament powinien podjąć pracę nad tą ustawą. Na dzień przygotowania artykułu, nie można precyzyjnie powiedzieć, od kiedy nowe rozwiązanie mogłoby funkcjonować, ale najprawdopodobniej nie pojawi się ono na rynku długoterminowego oszczędzania wcześniej niż III kwartał 2021 roku, chociaż bezpieczną datą wejścia w życie jest początek 2022 roku.

Warto sprawdzić: Ile naprawdę zarobili uczestnicy PPK przez III kw. 2020

Tego rodzaju forma oszczędzania jest podobna do obecnie istniejących IKE i IKZE, jej niewątpliwą przewagą jest transgraniczny charakter.

Celem projektu ustawy o ogólnoeuropejskich indywidualnych produktach emerytalnych jest dokonanie niezbędnych zmian w krajowym porządku prawnym w związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1238 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego (OIPE).

Wprowadzenie nowego ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego, którym jest OIPE (inaczej zwany PEPP), ma zapewnić obywatelom Unii Europejskiej nowe możliwości oszczędzania na emeryturę. Jego największą wartością będzie możliwość inwestowania transgranicznego, a także możliwość przenoszenia przy zmianie miejsca zamieszkania z jednego do innego państwa członkowskiego UE. To oznacza, że posiadacz OIPE, będzie mógł wraz ze zmianą miejsca pracy (kraju członkowskiego) transferować środki do instytucji finansowej w kolejnym państwie. Dzięki temu po uzyskaniu prawa do wypłaty środków, wszystko co zgromadzi w ramach OIPE będzie można wypłacić z jednej a nie z kilku instytucji finansowych.

Tego rodzaju forma oszczędzania jest podobna do obecnie istniejących IKE i IKZE, jej niewątpliwą przewagą jest transgraniczny charakter. Nie znane są jeszcze limity wpłat do takiego produktu, natomiast biorąc pod uwagę, że ma to być produkt ogólnoeuropejskich, to limit powinien odzwierciedlać wysokość zarobków wszystkich państw wspólnoty.

Warto sprawdzić: Ostatni dzwonek na wykorzystanie limitów IKE i IKZE w 2020

W związku z powyższym zakłada się przede wszystkim wprowadzenie następujących rozwiązań w projekcie ustawy:

  • wskazanie warunków dotyczących fazy akumulacji oraz warunków dotyczących fazy dekumulacji, w tym określenie limitu wpłat na OIPE w roku podatkowym;
  • określenie ulg podatkowych w związku z gromadzeniem środków na OIPE;
  • określenie możliwości przenoszenia środków zgromadzonych na OIPE;
  • określenie zasady postępowania w przypadku likwidacji dostawcy OIPE, upadłości dostawcy OIPE lub innej przyczyny likwidacji subkonta krajowego prowadzonego w Polsce przez dostawcę OIPE;
  • określenie zasad postępowania w przypadku dziedziczenia i podziału środków zgromadzonych na OIPE;
  • dokonanie zmian w przepisach właściwych ustaw uwzględniających implementację niniejszego rozporządzenia do polskiego porządku prawnego.

Projekt dotyczący OIPE będzie procedowany w momencie, kiedy w Polsce końca dobiegać będzie wdrażanie PPK, a także powinno rozpoczynać się likwidowanie OFE.

Tak jak uprzednio wskazano, konieczność uregulowania OIPE w Polsce wynika wprost z prawa unijnego. Co do zasady zainteresowani posiadaniem OIPE będą pracownicy świadczący pracę w różnych krajach UE. Drugą grupą do której skierowane będzie OIPE są instytucje finansowe, które będą mogły taki produkt zaoferować swoim klientom. Utworzenie OIPE jest jednym ze sposobów jaki ma pomóc obywatelom UE przygotować dodatkowy kapitał emerytalny, bez względu na to w którym z 27 krajów Wspólnoty świadczą pracę. Dzięki OIPE oszczędzanie na emeryturę w ramach wspólnego rynku będzie łatwiejsze. Biorąc pod uwagę prognozy demograficzne, a także prognozy wysokości emerytur obywatele UE muszą dodatkowo oszczędzać na emeryturę, poza rozwiązaniami krajowymi OIPE będzie dodatkową formą, w której będą mogli oszczędzać.

Projekt dotyczący OIPE będzie procedowany w momencie, kiedy w Polsce końca dobiegać będzie wdrażanie PPK, a także powinno rozpoczynać się likwidowanie OFE. W momencie kiedy OIPE wejdą w życie system emerytalny w Polsce będzie wyglądał w następujący sposób.

  • W pierwszym filarze będziemy oszczędzać w ramach FUS (ZUS) w tym środki z OFE,
  • W drugim filarze znajdą się PPK i PPE jako dobrowolne grupowe formy oszczędzania,
  • Trzeci filar stanowić będą IKE, IKZE i OIPE czyli indywidualne formy w których osoby zatrudnione będą mogły oszczędzać dodatkowe środki na emeryturę.

Warto sprawdzić: Limit wpłat na IKE i IKZE w 2021 r. Ciut więcej niż w 2020

W momencie kiedy projekt ustawy pojawi się w przestrzeni publicznej będzie można dokonać jego dokładnej analizy i przekazać szczegóły, planowanego harmonogramu utworzenia OIPE w Polsce.

Zgodnie z założeniami w I kwartale 2021 roku, projekt ustawy o OIPE powinien zostać zaprezentowany i przyjęty przez Radę Ministrów, to oznacza, że w I połowie 2021 roku Parlament powinien podjąć pracę nad tą ustawą. Na dzień przygotowania artykułu, nie można precyzyjnie powiedzieć, od kiedy nowe rozwiązanie mogłoby funkcjonować, ale najprawdopodobniej nie pojawi się ono na rynku długoterminowego oszczędzania wcześniej niż III kwartał 2021 roku, chociaż bezpieczną datą wejścia w życie jest początek 2022 roku.

Pozostało 89% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Akcje Specjalne
Mapa drogowa do neutralności klimatycznej
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora