Pracownicze programy emerytalne mają wiele zalet i z punktu widzenia pracodawcy i zatrudnionych, ale są wciąż mało popularne.