Bez podatku Belki w przyszłości, z odliczeniem wpłat od podstawy opodatkowania już dzisiaj.

Oszczędzać na przyszłą emeryturę można w dowolnej formie. Ale są produkty, które specjalnie do tego służą, oferując przy tym korzyści podatkowe. Tworzą one trzeci filar systemu emerytalnego. Są to: indywidualne konta emerytalne (IKE), indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) oraz pracownicze programy emerytalne (PPE). Przed tygodniem opublikowaliśmy rankingi wszystkich form IKE. Dziś oceniamy IKZE.

DUŻA RÓŻNORODNOŚĆ

Jak wynika z naszych danych, IKZE jest obecnie oferowane przez ponad 30 instytucji finansowych.

Wśród indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego prowadzonych przez ubezpieczycieli najkorzystniej wypadają oferty: Nationale-Nederlanden, PZU Życie i Generali Życie.

Najlepsze IKZE w formie funduszu inwestycyjnego znajdziemy w PKO TFI, NN Investment Partners TFI oraz KBC TFI.

Zainteresowani założeniem IKZE w dobrowolnym funduszu emerytalnym prowadzonym przez PTE powinni zainteresować się funduszami Nationale-Nederlanden PTE, PTE PZU oraz MetLife PTE.

Podobnie jak IKE, IKZE nie jest odrębnym produktem, lecz konstrukcją prawną, która umożliwia długoterminowe oszczędzanie na emeryturę w różnych formach. IKZE możemy założyć w towarzystwie funduszy inwestycyjnych (TFI), w powszechnym towarzystwie emerytalnym (PTE) lub w firmie ubezpieczeniowej. Konta takie proponują też domy maklerskie i pojedyncze banki (jeden komercyjny oraz kilka spółdzielczych).

Każda z form oszczędzania różni się nie tylko stopniem naszego zaangażowania w zarządzanie portfelem, ale także różnorodnością oferty, ryzykiem ponoszonym przez klienta czy opłatami pobieranymi przez firmy.

Tak jak w przypadku rankingu IKE, oceniając IKZE wzięliśmy pod uwagę wszystkie te elementy. Nie chcemy decydować, która z form IKZE jest najlepsza. Każdy musi sam podjąć decyzję, dostosowując produkt do indywidualnych potrzeb. Chcieliśmy natomiast stworzyć przejrzysty przewodnik po trzeciofilarowych produktach. Jest ich tak dużo, że nawet osoba znająca się na finansach może się pogubić.

PREZENT OD FISKUSA

Oszczędzając na IKZE, podobnie jak na IKE, zyskujemy prawo do korzyści podatkowych, przy czym w przypadku IKZE są one trochę inne.

Oba konta uprawniają do zwolnienia z 19-proc. podatku od zysków kapitałowych, co w perspektywie kilkudziesięciu lat oszczędzania może dać bardzo dobry efekt. Zwolnienie to uzyskuje się pod warunkiem, że pieniądze zostaną podjęte z IKZE dopiero po ukończeniu przez oszczędzającego 65. roku życia.Są jeszcze inne wymagania. Wpłaty muszą być dokonywane co najmniej przez pięć dowolnych lat kalendarzowych, ewentualnie ponad połowa wartości wpłat powinna być zrobiona nie później niż pięć lat przed złożeniem przez klienta wniosku o wycofanie środków z IKZE.

Oprócz tego IKZE umożliwia coroczne odliczanie składek od podstawy opodatkowania, co zwykle oznacza, że oszczędzający otrzyma zwrot części podatku PIT. Za to gdy będziemy podejmować pieniądze, zostaną one pomniejszone o podatek ryczałtowy w wysokości 10 proc. bez względy na wynik inwestycji.

WPŁATY NA IKZE OBNIŻĄ PODSTAWĘ OPODATKOWANIA

– Każdy, kto ukończył 16 lat, może założyć indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE), ale osoba małoletnia może dokonywać wpłat w ograniczonym zakresie. Część instytucji (np. biura maklerskie) wymaga pełnoletności.

– Jednej osobie przysługuje prawo posiadania tylko jednego takiego konta. Ustawa nie przewiduje prowadzenia wspólnego konta IKZE np. dla małżonków.

– Jeśli mamy już IKZE, zgromadzone na rachunku środki możemy przenosić między różnymi instytucjami (po 12 miesiącach od podpisania umowy zazwyczaj bezpłatnie).

– Zyski z inwestycji w ramach IKZE są zwolnione z 19-proc. podatku od dochodów kapitałowych, ale ulga przysługuje dopiero po ukończeniu 65 lat. Ponadto pieniądze trzeba wpłacać przez co najmniej pięć lat. Pomijając ten warunek, nie ma obowiązku dokonywania regularnych wpłat.

– Wpłaty na IKZE odliczymy od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Dzięki temu zapłacimy mniejszy podatek PIT rozliczając się z fiskusem za dany rok. Jednak gdy będziemy podejmować pieniądze na emeryturze, będziemy musieli odprowadzić 10-proc. zryczałtowaną daninę.

– Co roku możemy przelać na IKZE kwotę nie większą niż ustalony limit. W 2016 r. limit ten wynosi 4866 zł. Jeśli go nie wykorzystamy do końca grudnia, przepadnie.

– Po dokonaniu wypłaty jednorazowej albo częściowej osoba, która skorzystała ze zwolnienia podatkowego, nie może ponownie założyć IKZE (zwolnienie przysługuje tylko raz).

– Środki na IKZE podlegają dziedziczeniu. Spadkobiercy nie płacą podatku od dochodów kapitałowych ani spadkowego.