Z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla każdy uprawniony do tego świadczenia otrzyma 10 tys. złotych rekompensaty.

Tak zapewnienia Ministerstwo Energii. Ustawa będzie w środę rozpatrywana przez Senat a także połączone senackie komisje: gospodarki narodowej i innowacyjności oraz budżetu i finansów publicznych.

„Świadczenia z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla będą przekazywane osobom uprawnionym bez dodatkowych opłat. Jakiekolwiek płatne usługi, proponowane przez firmy i kancelarie prawne w tym zakresie, są bezpodstawne i nie stanowią warunku koniecznego do otrzymania świadczenia” – podało biuro prasowe resortu energii we wtorkowym komunikacie.

Dotychczasowe rządowe dyskusje dotyczyły realnych obaw o możliwość bezprawnego pobierania opłat za ww. uprawnienia wykorzystując niewiedzę emerytów oraz rencistów. Kluczowym aspektem powodzenia tego projektu będzie zatem odpowiednia komunikacja wyjaśniająca proces starań o rekompensatę oraz jej wypłaty. Kluczowym wymogiem ustawowym będzie wypełnienie odpowiedniego wniosku i towarzyszącego mu oświadczenia w terminie 21 dni od wejścia ustawy w życie.

„Informacje o szczegółach zostaną przekazane niezwłocznie po uchwaleniu ustawy przez Senat i podpisaniu jej przez Prezydenta RP. Formularze będzie można pobrać ze stron internetowych m.in. Ministerstwa Energii oraz spółek górniczych. Zostaną też opublikowane w prasie lokalnej i regionalnej” – podało ministerstwo.

W ubiegły czwartek Sejm przegłosował uchwałę o rekompensacie z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla.  Świadczenie to przewiduje wypłatę jeszcze w tym roku jednorazowych rekompensat w wysokości 10 tys. zł netto dla grupy byłych górników tracących przysługujące im benefity. Do grupy tej zalicza się 235 tys. emerytów i rencistów górniczych, w tym także osób pobierających renty rodzinne po górnikach. Szacowany koszt przedsięwzięcia to ponad 2,3 mld zł.