Zgodnie z planem po 3 kwartałach Otwarte Fundusze Emerytalne w ramach tzw. suwaka bezpieczeństwa przelały do ZUS środki pieniężne w wysokości 3,16 mld zl.

Czym jest suwak bezpieczeństwa? Otóż rząd Donalda Tuska wprowadził na przełomie 2013 i 2014 roku mechanizm, którego założeniem jest ochrona przyszłych emerytów przed spadkami wartości oszczedności spowodowanymi np. krachem rynków finansowych.

Suwak aktywuje się na 10 lat przed przejściem na emeryturę ubezpieczonego. Od tego momentu środki gromadzone na OFE są stopniowo przenoszone na fundusz emerytalny FUS i ewidencjonowane na subkoncie ZUS ubezpieczonego. Dzieje się tak systematycznie aż do osiągniecia wieku emerytalnego w którym członkostwo w OFE ustaje a całość srodków ląduje na subkoncie ZUS.