Ranking: Najlepsze IKZE w TFI

Publikacja: 15.11.2017 19:40

Ranking: Najlepsze IKZE w TFI

Foto: pieniadze.rp.pl

Wśród TFI oferujących IKZE w formie funduszu inwestycyjnego trzy pierwsze miejsca zajęły: Union Investment, NN Investment Partners oraz PKO.

Podobnie jak w przypadku IKE (ranking IKE opublikowaliśmy 9 listopada 2017 r.), ocenialiśmy: stopy zwrotu z inwestycji, zróżnicowanie oferty oraz opłaty pobierane od klientów.

Najwięcej punktów przyznawaliśmy za wyniki inwestycyjne. Analizowaliśmy rezultaty funduszy każdego TFI należące do czterech grup: akcji, obligacji, stabilnego wzrostu, pieniężne; oczywiście były to wyłącznie fundusze dostępne w ramach IKZE. Wzięliśmy pod uwagę cztery okresy: rok, ostatnie trzy, pięć i dziesięć lat.

W tej kategorii rankingu wysokie oceny uzyskały: Union Investment, KBC oraz Skarbiec.

Sprawdziliśmy też zróżnicowanie oferty poszczególnych TFI. Liczyła się ilość dostępnych funduszy; to, czy w ofercie znajdują się fundusze inwestujące za granicą; czy TFI proponuje produkty z gotową strategią inwestycyjną albo ma portfel przygotowany specjalnie pod kątem IKZE.

W tej kategorii bardzo dobrze wypadły: Union Investment, Rockbridge (dawny BPH) i NN Investment Partners.

Tabela Rankingowa IKZE w TFI

Duży wpływ na wyniki długoterminowej inwestycji mają opłaty pobierane przez instytucje zarządzające naszymi oszczędnościami. Przygotowując ranking policzyliśmy średnie opłaty pobierane przez TFI za zarządzanie (przeciętna opłata wyliczona na podstawie stawek obowiązujących w funduszu akcyjnym, obligacyjnym, stabilnego wzrostu i pieniężnym). Sprawdziliśmy także, czy dane TFI pobiera opłaty za założenie IKZE oraz czy potrąca prowizję od wpłacanych składek.

Najkorzystniejsze dla klienta opłaty są w PKO, NN Investment Partners i BNP Paribas.

W funduszach inwestycyjnych występują stosunkowo przejrzyste opłaty. Jest to opłata od składki, za zarządzanie aktywami oraz za zerwanie umowy w ciągu pierwszych 12 miesięcy oszczędzania. Trzeba się także liczyć z opłatą za konwersję (zamianę) czy umorzenie jednostek.

Decydując się na IKZE w formie funduszu inwestycyjnego, trzeba zwrócić uwagę przede wszystkim na wysokość opłaty za zarządzanie aktywami. Ma ona największe znaczenie dla efektywności inwestycji. Im opłata za zarządzanie jest niższa, tym lepiej. Generalna zasada jest taka, że im fundusz więcej inwestuje w akcje, tym inkasuje wyższą opłatę.

Umowę o prowadzenie IKZE w formie funduszu inwestycyjnego podpisujemy z TFI mającym taką ofertę. Nasze wpłaty mogą być lokowane w różne fundusze. W ofercie niektórych TFI jest nawet kilkanaście do wyboru – z odmiennymi strategiami inwestycyjnymi. Część TFI przygotowała specjalne fundusze dla oszczędzających na IKZE, dostosowane do potrzeb różnych grup wiekowych (im klient starszy, tym bezpieczniej inwestowane są jego pieniądze).

Tabela Rankingowa IKZE w TFI

Tylko jeden bank

– IKZE w formie lokaty bankowej to bardzo proste rozwiązanie. Klient podpisuje umowę o założenie depozytu, a bank nalicza odsetki.

  • Obecnie tylko jeden bank komercyjny, ING Bank Śląski, oferuje IKZE w formie rachunku oszczędnościowego. Jego oprocentowanie wynosi zaledwie 0,7 proc. w skali roku (miesięczna kapitalizacja odsetek). Tak niska stawka to pośrednio efekt rekordowo niskich stóp procentowych ustalanych przez RPP.

Wśród TFI oferujących IKZE w formie funduszu inwestycyjnego trzy pierwsze miejsca zajęły: Union Investment, NN Investment Partners oraz PKO.

Podobnie jak w przypadku IKE (ranking IKE opublikowaliśmy 9 listopada 2017 r.), ocenialiśmy: stopy zwrotu z inwestycji, zróżnicowanie oferty oraz opłaty pobierane od klientów.

Pozostało 91% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora