W grudniu otwarte fundusze emerytalne uregulowały należności za listopad w ramach suwaka bezpieczeństwa. Do ZUS trafiły środki w wysokości 788,76 mln zł.

Nieco gorzej wygląda sytuacja z przelewami w drugą stronę w ramach składek emerytalny. W listopadzie OFE otrzymały z ZUS 215,56 mln zł.

Przypomnijmy, że zgodnie z nowelizacją ustawy o funduszach emerytalnych z grudnia 2013 r. przez 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego środki zgromadzone przez ubezpieczonego w OFE będą stopniowo przenoszone na fundusz emerytalny FUS i ewidencjonowane na prowadzonym przez ZUS subkoncie. Jest to tzw. suwak bezpieczeństwa, który ma zapewnić bezpieczeństwo i ochronę wartości środków zgromadzonych w OFE w razie załamania rynków finansowych bezpośrednio przed osiągnięciem wieku emerytalnego.

żródło:PAP