Pracodawcy zobowiązani do informowania pracowników o PPE

Publikacja: 09.01.2018 10:53

Pracodawcy zobowiązani do informowania pracowników o PPE

Foto: pieniadze.rp.pl

Już wkrótce pracodawca będzie miał obowiązek przygotowywania informacji skierowanej indywidualnie do pracownika dotyczącej szczegółów Pracowniczych Programów Emerytalnych.

8 stycznia 2018 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło projekt zmian w ustawie o pracowniczych programach emerytalnych. Celem tych zmian jest dostosowanie polskiego prawa do przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/50/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie minimalnych wymogów służących zwiększeniu mobilności pracowników między państwami członkowskimi dzięki łatwiejszemu nabywaniu i zachowywaniu uprawnień do dodatkowych emerytur (Dz. Urz. UE L 128 z 30.04.2014).

Nowelizacja przepisów ustawy o pracowniczych programach emerytalnych, ostatecznie określi maksymalny okres oczekiwania na nabycie prawa do przystąpienia do pracowniczego programu emerytalnego oraz poszerzy obowiązki informacyjne pracodawców prowadzących PPE.

Obecnie obowiązujące przepisy ustawy o PPE określają jedynie minimalny okres, jaki pracownik musi czekać, aby przystąpić do prowadzonego przez pracodawcę PPE. Okres ten może wynosić nie mniej niż 3 miesiące, chyba że umowa zakładowa stanowi inaczej (art. 5 ust. 1 ustawy o PPE). Natomiast nigdzie nie jest określony maksymalny czas oczekiwania na przystąpienie do pracowniczego programu emerytalnego. W Polsce brak regulacji w tym zakresie nigdy nie stanowił poważnego problemu. Jeżeli krajowy pracodawca nie jest zainteresowany uczestnictwem swoich pracowników w PPE, to nie organizuje takiej dodatkowej formy gromadzenia środków. Dzięki zapowiadanym zmianom maksymalny czas oczekiwania pracownika na uczestnictwo w PPK będzie wynosił nie więcej niż 3 lata.

Dużo bardziej praktyczne znaczenie będą miały zmiany rozszerzające obowiązki informacyjne pracodawców prowadzących PPE.

Obecnie pracodawca jest zobowiązany do informowania pracowników, w sposób zwyczajowo u niego przyjęty, o warunkach funkcjonowania PPE (art. 22 ust. 1 ustawy o PPE). Informacja ta ma charakter generalny i skierowana jest do wszystkich pracowników, nawet tych, którzy nie uczestniczą w PPE. Po wejściu w życie zapowiadanych zmian, pracodawca będzie zobowiązany przygotowywać również informację o charakterze indywidualnym skierowaną do pojedynczego uczestnika PPE.

Już wkrótce pracodawca będzie miał obowiązek przygotowywania informacji o tym, jak ustanie zatrudnienia indywidualnego uczestnika PPE wpłynęłoby na jego uprawnienia do środków gromadzonych na jego rachunku w PPE.

Ponadto, były pracownik oraz spadkobiercy uczestnika (w przypadku jego śmierci) będą mieli prawo zwrócić się z wnioskiem do pracodawcy prowadzącego PPE o udzielenie informacji na temat wartości środków zgromadzonych na rachunku byłego pracownika lub zmarłego uczestnika oraz warunków traktowania tych środków.

Celem wprowadzanych zmian jest ułatwienie korzystania z prawa do swobodnego przemieszczania się pracowników między państwami członkowskimi Unii Europejskiej oraz likwidowanie barier w korzystaniu z dodatkowych programów emerytalnych związanych z zatrudnieniem.

Niewątpliwie zapowiadana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nowelizacja ustawy o PPE przyczyni się do poprawy sytuacji pracowników uczestniczących w PPE. Poszerzenie uprawnień uczestnika PPE umożliwi lepsze zarządzanie środkami gromadzonymi na okres emerytalny. A to należy ocenić bardzo pozytywnie.

Zapowiadane zmiany wejdą w życie z dniem 21 maja 2018 r.

Już wkrótce pracodawca będzie miał obowiązek przygotowywania informacji skierowanej indywidualnie do pracownika dotyczącej szczegółów Pracowniczych Programów Emerytalnych.

8 stycznia 2018 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło projekt zmian w ustawie o pracowniczych programach emerytalnych. Celem tych zmian jest dostosowanie polskiego prawa do przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/50/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie minimalnych wymogów służących zwiększeniu mobilności pracowników między państwami członkowskimi dzięki łatwiejszemu nabywaniu i zachowywaniu uprawnień do dodatkowych emerytur (Dz. Urz. UE L 128 z 30.04.2014).

Pozostało 81% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora