Pracodawcy zobowiązani do informowania pracowników o PPE

Publikacja: 09.01.2018 10:53

Pracodawcy zobowiązani do informowania pracowników o PPE

Foto: pieniadze.rp.pl

Już wkrótce pracodawca będzie miał obowiązek przygotowywania informacji skierowanej indywidualnie do pracownika dotyczącej szczegółów Pracowniczych Programów Emerytalnych.

8 stycznia 2018 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło projekt zmian w ustawie o pracowniczych programach emerytalnych. Celem tych zmian jest dostosowanie polskiego prawa do przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/50/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie minimalnych wymogów służących zwiększeniu mobilności pracowników między państwami członkowskimi dzięki łatwiejszemu nabywaniu i zachowywaniu uprawnień do dodatkowych emerytur (Dz. Urz. UE L 128 z 30.04.2014).

Nowelizacja przepisów ustawy o pracowniczych programach emerytalnych, ostatecznie określi maksymalny okres oczekiwania na nabycie prawa do przystąpienia do pracowniczego programu emerytalnego oraz poszerzy obowiązki informacyjne pracodawców prowadzących PPE.

Obecnie obowiązujące przepisy ustawy o PPE określają jedynie minimalny okres, jaki pracownik musi czekać, aby przystąpić do prowadzonego przez pracodawcę PPE. Okres ten może wynosić nie mniej niż 3 miesiące, chyba że umowa zakładowa stanowi inaczej (art. 5 ust. 1 ustawy o PPE). Natomiast nigdzie nie jest określony maksymalny czas oczekiwania na przystąpienie do pracowniczego programu emerytalnego. W Polsce brak regulacji w tym zakresie nigdy nie stanowił poważnego problemu. Jeżeli krajowy pracodawca nie jest zainteresowany uczestnictwem swoich pracowników w PPE, to nie organizuje takiej dodatkowej formy gromadzenia środków. Dzięki zapowiadanym zmianom maksymalny czas oczekiwania pracownika na uczestnictwo w PPK będzie wynosił nie więcej niż 3 lata.

Dużo bardziej praktyczne znaczenie będą miały zmiany rozszerzające obowiązki informacyjne pracodawców prowadzących PPE.

Obecnie pracodawca jest zobowiązany do informowania pracowników, w sposób zwyczajowo u niego przyjęty, o warunkach funkcjonowania PPE (art. 22 ust. 1 ustawy o PPE). Informacja ta ma charakter generalny i skierowana jest do wszystkich pracowników, nawet tych, którzy nie uczestniczą w PPE. Po wejściu w życie zapowiadanych zmian, pracodawca będzie zobowiązany przygotowywać również informację o charakterze indywidualnym skierowaną do pojedynczego uczestnika PPE.

Już wkrótce pracodawca będzie miał obowiązek przygotowywania informacji o tym, jak ustanie zatrudnienia indywidualnego uczestnika PPE wpłynęłoby na jego uprawnienia do środków gromadzonych na jego rachunku w PPE.

Ponadto, były pracownik oraz spadkobiercy uczestnika (w przypadku jego śmierci) będą mieli prawo zwrócić się z wnioskiem do pracodawcy prowadzącego PPE o udzielenie informacji na temat wartości środków zgromadzonych na rachunku byłego pracownika lub zmarłego uczestnika oraz warunków traktowania tych środków.

Celem wprowadzanych zmian jest ułatwienie korzystania z prawa do swobodnego przemieszczania się pracowników między państwami członkowskimi Unii Europejskiej oraz likwidowanie barier w korzystaniu z dodatkowych programów emerytalnych związanych z zatrudnieniem.

Niewątpliwie zapowiadana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nowelizacja ustawy o PPE przyczyni się do poprawy sytuacji pracowników uczestniczących w PPE. Poszerzenie uprawnień uczestnika PPE umożliwi lepsze zarządzanie środkami gromadzonymi na okres emerytalny. A to należy ocenić bardzo pozytywnie.

Zapowiadane zmiany wejdą w życie z dniem 21 maja 2018 r.

Już wkrótce pracodawca będzie miał obowiązek przygotowywania informacji skierowanej indywidualnie do pracownika dotyczącej szczegółów Pracowniczych Programów Emerytalnych.

8 stycznia 2018 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło projekt zmian w ustawie o pracowniczych programach emerytalnych. Celem tych zmian jest dostosowanie polskiego prawa do przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/50/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie minimalnych wymogów służących zwiększeniu mobilności pracowników między państwami członkowskimi dzięki łatwiejszemu nabywaniu i zachowywaniu uprawnień do dodatkowych emerytur (Dz. Urz. UE L 128 z 30.04.2014).

Pozostało 81% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Materiał Promocyjny
Zrównoważony transport miejski w Polsce Wschodniej: program Fundusze Europejskie
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora
Materiał Promocyjny
Politechnika Śląska uruchamia sieć kampusową 5G
Emerytura
Polacy łatwo sprawdzą ile mają pieniędzy na emeryturę. Jest projekt ustawy
Emerytura
Polacy sprawdzają, ile mają pieniędzy w PPK. Nawet ci, co nie mają