Pieniądze z IKE zostaną w rodzinie

Publikacja: 23.01.2018 10:55

Pieniądze z IKE zostaną w rodzinie

Foto: pieniadze.rp.pl

Oszczędzasz na przyszłą emeryturę w trzecim filarze? W razie Twojej śmierci, pieniądze trafią do Twoich bliskich.

Indywidualne Konto Emerytalne ma wiele zalet, o których pisaliśmy wielokrotnie. Jedną z nich jest zagwarantowane dziedziczenie wszystkich zgromadzonych na koncie pieniędzy.

Dziedziczenie to bardzo ważny argument przy podejmowaniu decyzji który wariant gromadzenia zapasów finansowych na przyszłość wybrać. Dziś, zakładając Indywidualne Konto Emerytalne, mamy gwarancję, że gromadzone na nim środki będą dziedziczone aż do momentu wypłaty ostatniej złotówki. I nie ma znaczenia czy posiadacz konta jest jeszcze na etapie wpłacania składek, czy też – będąc już na emeryturze – zdecydował się na stopniową wypłatę z IKE.

W przypadku śmierci właściciela Indywidualnego Konta Emerytalnego środki przypadną spadkobiercom lub osobom uposażonym (o ile takie osoby zostały wskazane przez właściciela w umowie IKE – można to zrobić w każdym momencie). Jeżeli właściciel uposażył kilka osób, powinien też wskazać udziały im przypadające. Jeżeli tego nie zrobi, wszystkim przypadnie równa część wartości konta.

Gdy w umowie nikt nie został wskazany, świadczenie należy się członkom rodziny zmarłego według kolejności ustawowej. Spadkobiercami ustawowymi powołanymi w pierwszej kolejności do dziedziczenia są dzieci zmarłego i jego małżonek. W dalszej kolejności to wnuki zmarłego, dalej rodzice, rodzeństwo, zstępni (dzieci i wnuki) rodzeństwa, dziadkowie zmarłego i pasierbowie zmarłego posiadacza IKE.

Co ciekawe dziedziczyć może także dziecko, które jeszcze się nie urodziło, ale było już poczęte w chwili śmierci spadkodawcy, pod warunkiem że urodzi się żywe.

To co niezwykle istotne, osoba uposażona lub spadkobierca mogą dowolnie zadysponować środkami, do których nabyli uprawnienia. Mogą od razu wypłacić je z konta, zachowując przy tym prawo do ulgi w podatku od zysków kapitałowych. Wypłacany kapitał jest także wolny od podatku spadkowego i jakichkolwiek innych opłat. S

padkobiercy mogą także przenieść te pieniądze w formie wypłaty transferowej na swoje własne IKE lub do Pracowniczego Programu Emerytalnego, o ile w takim programie uczestniczą. W tej sytuacji kwota wniesiona na własne IKE lub PPE nie jest liczona do limitu wpłat, jaki przysługuje spadkobiercy lub osobie uposażonej w danym roku kalendarzowym.

Państwo jak widać stworzyło bardzo korzystne otoczenie prawne produktów oszczędnościowych w ramach IKE. Nierozsądnym byłoby z tych przywilejów nie skorzystać.

W skrócie:

Komu przypadną pieniądze po śmierci posiadacza IKE?

Osobom uprawnionym dowolnie wskazanym w Umowie o IKE lub spadkobiercom, jeśli posiadacz IKE nie dokonał odpowiednich wskazań.

Czy od środków odziedziczonych z IKE zapłacę podatek?

Nie. Nie zapłacimy ani „podatku Belki”, ani podatku od spadków.

Gdzie zostaną przelane środki z IKE po śmierci bliskiej mi osoby?

Mogą być wypłacone bezpośrednio nam (jeśli jesteśmy uprawnieni do dziedziczenia) lub zasilić nasze konto IKE. W takim przypadku są także zwolnione z rocznego limitu wpłat.

Czy spadkobiercy płacą podatek spadkowy?

Nie. Środki wypłacane przez spadkobierców z IKE są wolne od podatku spadkowego.

Oszczędzasz na przyszłą emeryturę w trzecim filarze? W razie Twojej śmierci, pieniądze trafią do Twoich bliskich.

Indywidualne Konto Emerytalne ma wiele zalet, o których pisaliśmy wielokrotnie. Jedną z nich jest zagwarantowane dziedziczenie wszystkich zgromadzonych na koncie pieniędzy.

Pozostało 92% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora