Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy. Warto?

Publikacja: 12.03.2018 16:05

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy. Warto?

Foto: pieniadze.rp.pl

Polisy z UFK to jedno z najpopularniejszych rozwiązań inwestycyjnych w trzecim filarze. Czy inwestować w ten sposób pieniądze na emeryturę?

Poza towarzystwami funduszy inwestycyjnych indywidualne konta emerytalne oraz indywidualne konta zabezpieczania emerytalnego oferują także ubezpieczyciele. Są to polisy na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK).

Ubezpiecznie i inwestycja

W tym produkcie finansowym ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy to część składowa ubezpieczenia na życie określanej również mianem polisy inwestycyjnej. Jest to rozwiązanie finansowe bardzo często proponowane przez doradców i pośredników jako sposób na systematyczne oszczędzanie czy gromadzenie kapitału na dodatkową emeryturę.

Zazwyczaj całość lub duża część naszej składki jest inwestowana w fundusze inwestycyjne, natomiast nasza ochrona ubezpieczeniowa jest ograniczona lub czysto symboliczna, np. 1zł. Zatem ubezpieczenie jest najczęściej fikcyjne, a np. w przypadku śmierci właściciela wartość świadczenia jest znikoma.

W momencie podpisywania umowy deklarujemy zazwyczaj wysokość miesięcznej składki i przez kilka lub kilkanaście lat musimy w ten sposób regularnie oszczędzać i inwestować. Dla niektórych będzie to mobilizacja. Inni mogą się zniechęcić. Przed podpisaniem umowy trzeba koniecznie sprawdzić, jakie mogą być konsekwencje finansowe wycofania się z niej w krótkim czasie. Niekiedy wiążą się z tym wysokie opłaty.

Uwaga na opłaty

W przypadku polisy z UFK w ramach jednej umowy może występować kilka różnych opłat za zarządzanie. Dlatego warto bardzo dokładnie zapoznać się z umową przed jej podpisaniem. Część instytucji pobiera nie tylko opłatę za zarządzanie funduszem, ale także prowizję administracyjną na rzecz ubezpieczyciela. Do tego często dochodzą inne dodatkowe koszty, np. opłata od składki.

Podobnie jak w TFI wysokość prowizji w dużym stopniu zależy od polityki inwestycyjnej danego funduszu; im bardziej agresywny, tym wyższa opłata za zarządzanie.

Opinie o IKE i IKZE z UFK są skrajne. Jest grupa ludzi bardzo krytycznie do nich nastawiona, szczególnie wobec kosztów, z jakimi wiąże się oszczędzanie w polisach inwestycyjnych, oraz sposobu sprzedawania tego produktu mało obytym z inwestowaniem klientom. Są też zwolennicy tego typu planów systematycznego oszczędzania, którzy traktują je jako rodzaj bata zmuszającego do niewydawania wszystkich pieniędzy na bieżąco.

Polisy z UFK to jedno z najpopularniejszych rozwiązań inwestycyjnych w trzecim filarze. Czy inwestować w ten sposób pieniądze na emeryturę?

Poza towarzystwami funduszy inwestycyjnych indywidualne konta emerytalne oraz indywidualne konta zabezpieczania emerytalnego oferują także ubezpieczyciele. Są to polisy na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK).

Pozostało 87% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą