Wcześniejsza wypłata środków z PPK w przypadku poważnego zachorowania cz.1

Publikacja: 16.03.2018 00:13

Wcześniejsza wypłata środków z PPK w przypadku poważnego zachorowania cz.1

Foto: pieniadze.rp.pl

Czy w przypadku poważnego zachorowania będziemy w stanie wypłacić pieniądze z PPK? Ustawa uwzględniła również taką ewentualność.

Dyskusja nad projektem ustawy o PPK nabiera tempa. Na obecnym etapie najwięcej emocji budzą dwie kwestie. Kto i jakim kosztem będzie mógł prowadzić PPK oraz jak będzie można wykorzystać środki zgromadzone w PPK.

Z punktu widzenia przyszłego uczestnika PPK najciekawsza dyskusja toczy się wokół wcześniejszej wypłaty środków z PPK w przypadku kupna mieszkania lub poważnego zachorowania. Warto przeanalizować tę ostatnią formę wykorzystania środków zgromadzonych w PPK.

Art. 91 projektu ustawy przewiduje wypłatę środków zgromadzonych w PPK w przypadku poważnego zachorowania uczestnika, jego współmałżonka lub dziecka. Cel ten, nie jest bezpośrednio związany z głównym przeznaczeniem PPK, jakim jest dodatkowe zabezpieczenie emerytalne. Dlatego rozwiązanie to jest poddawane ostrej krytyce.

Wcześniejsza wypłata w przypadku poważnego zachorowania ograniczona będzie tylko do wysokości 25% środków zgromadzonych na rachunku uczestnika PPK.

Powstaje pytanie, co oznacza to „poważne zachorowanie”? Odpowiedź znajduje się w art. 2 pkt 21 projektu ustawy. Termin „poważne zachorowanie” jest tam dość szeroko zdefiniowany. Obok trwałej niezdolności do pracy uprawniającej do otrzymania renty inwalidzkiej (regulowanej ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych) wymienione są jednostki chorobowe, których wystąpienie będzie uprawniać do uzyskania wcześniejszej wypłaty środków z PPK.

Są to: amputacja kończyny, bakteryjne zapalenie mózgu lub opon mózgowordzeniowych, wirusowe zapalenie mózgu, choroba Alzheimera, choroba Leśniewskiego–Crohna, choroba neuronu ruchowego (stwardnienie zanikowe boczne), choroba Parkinsona, dystrofia mięśniowa, gruźlica, niewydolność nerek, stwardnienie rozsiane, HIV, kardiomiopatia, nowotwór złośliwy, toczeń trzewny układowy, udar mózgu, utrata mowy, słuchu lub wzroku, wrzodziejące zapalenie jelita grubego lub zawał serca.

Co istotne, wcześniejsza wypłata środków z PPK w przypadku poważnego zachorowania nie będzie utrudniać uzyskania renty inwalidzkiej lub innych świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Aby dokonać wcześniejszej wypłaty w przypadku poważnego zachorowania konieczne będzie przedstawienie zaświadczenia lekarskiego oraz złożenie wniosku u pracodawcy lub instytucji prowadzącej rachunek PPK uczestnika.

To uczestnik PPK będzie decydował o tym, czy wcześniejsza wypłata będzie jednorazowa, czy będzie rozłożona na raty oraz ile tych rat będzie. Informacja ta będzie musiała znaleźć się we wniosku.

Bez względu na decyzję uczestnika o ilości rat, pierwsza wypłata będzie dokonywana najpóźniej w terminie dwóch tygodni od złożenia wniosku oraz przedstawienia zaświadczenia lekarskiego.

Wcześniejsza wypłata środków z PPK w przypadku poważnego zachorowania będzie zwolniona z podatku oraz składek ZUS. Dzięki temu będzie to rozwiązanie korzystniejsze niż zerwanie umowy PPK i dokonanie zwrotu całości środków przed osiągnięciem 60 roku życia (art. 95 w związku z art. 2 pkt 38 projektu ustawy).

W przeciwieństwie do wcześniejszej wypłaty środków z PPK na cele mieszkaniowe, w przypadku poważnego zachorowania nie będzie obowiązku oddawania do PPK wypłaconych środków.

W ramach toczącej się dyskusji nad projektem ustawy o PPK, należy tylko zwrócić uwagę, że art. 91 regulujący wcześniejszą wypłatę środków z PPK w przypadku poważnego zachorowania jest wyjątkowo nieprecyzyjny i wymaga daleko idącego dopracowania.

Niniejsza opinia powstała na podstawie projektu ustawy o PPK z dnia 15 lutego 2018 roku, który może ulec zmianie w procesie legislacyjnym.

Drugą część Naszej opinii znajdziesz tutaj!

Czy w przypadku poważnego zachorowania będziemy w stanie wypłacić pieniądze z PPK? Ustawa uwzględniła również taką ewentualność.

Dyskusja nad projektem ustawy o PPK nabiera tempa. Na obecnym etapie najwięcej emocji budzą dwie kwestie. Kto i jakim kosztem będzie mógł prowadzić PPK oraz jak będzie można wykorzystać środki zgromadzone w PPK.

Pozostało 90% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą