Waloryzacja rent i emerytur w 2018

Publikacja: 06.05.2018 13:28

Waloryzacja rent i emerytur w 2018

Foto: pieniadze.rp.pl

Waloryzacja to zmiana wysokości istniejącego zobowiązania czy też świadczenia, a konkretniej – zmiana wartości nominalnej tego zobowiązania lub świadczenia. Uwzględnia ona zjawisko zmiany siły nabywczej pieniądza i ma na celu przeciwdziałanie zjawiskom negatywnym dla gospodarki, takim jak na przykład inflacja.

W praktyce waloryzacja dotyczy wypłacanych świadczeń w długotrwałej perspektywie, czyli przede wszystkim rent, emerytur, ale również wynagrodzeń. Jej głównym zadaniem jest utrzymanie wysokości świadczenia na takim poziomie, aby był on adekwatny do wzrostu poziomu życia lub przeciętnego wzrostu poziomu dochodów. Zjawisko waloryzacji ma bardzo duże znaczenie, zwłaszcza w odniesieniu do świadczeń emerytalnych i rentowych, ponieważ pozwala ono beneficjentom tych świadczeń na realne i aktywne uczestnictwo w rynku gospodarczym.

Podwyżki emerytur 2018

Waloryzacja świadczeń emerytalnych i rentowych dokonywana jest 1 marca każdego roku kalendarzowego, w związku ze wzrostem cen towarów i usług. Jej wysokość uzależniona jest od wysokości wskaźnika waloryzacji. Wskaźnikiem waloryzacji jest średnioroczny wskaźnik cen towarów oraz usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym. Musi on zostać dodatkowo powiększony o co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za poprzedni rok kalendarzowy. W praktyce oznacza to, że wysokość świadczenia, jakie emeryt lub rencista będzie pobierał z uwzględnieniem waloryzacji, będzie wynikała z pomnożenia kwoty świadczenia sprzed waloryzacji przez wysokość wskaźnika waloryzacji.

Zgodnie z treścią art. 94 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza do końca stycznia średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w poprzednim roku kalendarzowym. Komunikat w tej sprawie został wydany przez Prezesa GUS w dniu 15 stycznia 2018 roku. Zgodnie z jego treścią, „średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2017 roku w stosunku o 2016 roku wyniósł 102,3”. To oznacza, że wysokość świadczenia emerytalnego lub rentowego wypłacana przed 1 marca 2018 roku została pomnożona właśnie o wysokość tego wskaźnika.

Nowe emerytury

Wysokość nowego świadczenia można obliczyć, korzystając z kalkulatora waloryzacji lub tabel uwzględniających waloryzację świadczeń emerytalnych i rentowych. Uwzględnia ona przybliżoną wartość wypłacanych świadczeń oraz pokazuje, ile dokładnie wyniesie podwyżka świadczenia, a co za tym idzie, jaka będzie jego wysokość brutto oraz netto.

Najniższe świadczenie z tytułu emerytury, renty, renty rodzinnej, renty przysługującej ze względu na całkowitą niezdolność do pracy, a także renty rolniczej przed waloryzacją w 2018 roku wynosiło 1000 zł. Natomiast po waloryzacji wzrosną one do kwot 1029,80 zł brutto. Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy, wypłacana w najniższej kwocie, czyli 750 zł, wzrośnie o 22,50 zł. Z kolei świadczenie rentowe z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem i chorobą po waloryzacji będzie wynosiło około 927 zł brutto (wzrost o około 27 zł w stosunku do najniższego świadczenia).

W przypadku renty socjalnej będzie to wzrost do kwoty wynoszącej około 865 zł brutto, oczywiście przy uwzględnieniu wypłacania najniższego świadczenia z tego tytułu. Wzrośnie również wysokość świadczenia przedemerytalnego po uwzględnieniu waloryzacji do kwoty około 1071 zł brutto, przy założeniu otrzymywania najniższej wysokości tegoż świadczenia, czyli kwoty 1040 zł (sprzed waloryzacji).

Waloryzacja to zmiana wysokości istniejącego zobowiązania czy też świadczenia, a konkretniej – zmiana wartości nominalnej tego zobowiązania lub świadczenia. Uwzględnia ona zjawisko zmiany siły nabywczej pieniądza i ma na celu przeciwdziałanie zjawiskom negatywnym dla gospodarki, takim jak na przykład inflacja.

W praktyce waloryzacja dotyczy wypłacanych świadczeń w długotrwałej perspektywie, czyli przede wszystkim rent, emerytur, ale również wynagrodzeń. Jej głównym zadaniem jest utrzymanie wysokości świadczenia na takim poziomie, aby był on adekwatny do wzrostu poziomu życia lub przeciętnego wzrostu poziomu dochodów. Zjawisko waloryzacji ma bardzo duże znaczenie, zwłaszcza w odniesieniu do świadczeń emerytalnych i rentowych, ponieważ pozwala ono beneficjentom tych świadczeń na realne i aktywne uczestnictwo w rynku gospodarczym.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora