Najpopularniejszym świadczeniem emerytalnym w Irlandii jest państwowa emerytura z ubezpieczenia społecznego (Contributory State Pension). Warunkiem do jej otrzymania jest opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne przez co najmniej 10 lat oraz osiągnięcie wieku emerytalnego. Wysokość świadczenia uzależniona jest od ilości i wysokości opłacanych składek.

W Irlandii funkcjonuje również instytucja emerytury podstawowej (Non-Contributory State Pension). Przyznawana jest ona osobom, które nie mogą otrzymać emerytury z ubezpieczenia społecznego ze względu na brak minimalnej ilości opłaconych składek. Jej wysokość jest zmienna i uzależniona od sytuacji materialnej emeryta. Świadczenie to jest niskie i ma na celu jedynie ochronę emerytów przed ubóstwem.

Aby otrzymać emeryturę podstawową w Irlandii konieczne jest osiągnięcie wieku emerytalnego i przebywanie na stałe w tym kraju.

Wiek emerytalny w Irlandii jest systematycznie podnoszony z 65 do 68 lat w 2028 r. Obecnie wynosi on 66 lat.
Obok publicznego systemu zaopatrzenia emerytalnego w Irlandii funkcjonuje nieźle rozwinięty rynek emerytalny. Jego wielkość szacowana jest na 157 mld dol., co stanowi 48,2% PKB. Znaczna część irlandzkich pracowników ma możliwość uczestnictwa w pracowniczych programach emerytalnych. A liczba indywidualnych produktów emerytalnych jest dość znaczna.

Irlandia była jednym z nielicznych krajów starej Unii Europejskiej (UE 15), które otworzyły dla nas swój rynek pracy już 1 maja 2004 r. W konsekwencji kraj ten do dziś cieszy się bardzo dużą popularnością wśród polskich pracowników. Jest to czwarty kraj pod względem liczby Polaków przebywających za granicą. Według danych GUS przebywa tam 112 tys. Polaków.

Emerytury w Europie:

Emerytura w Niemczech

Emerytura w Anglii

Emerytura w Norwegii

Emerytura we Włoszech

Emerytura w Belgii

Emerytura w Holandii

Emerytura w Luksemburgu