Ilu polskich seniorów jest aktywnych na rynku pracy?

Publikacja: 22.06.2018 14:41

Ilu polskich seniorów jest aktywnych na rynku pracy?

Foto: pieniadze.rp.pl

W Polsce liczba pracujących powyżej 50. roku życia systematycznie rośnie. Według danych GUS podsumowujących ubiegły rok w tej grupie wiekowej w 2017 r. w porównaniu z rokiem poprzednim wystąpił wzrost liczby pracujących o 2,2%.

W tej grupie wiekowej mężczyźni, zarówno w Polsce, jak i w państwach Unii, charakteryzują się większą aktywnością zawodową na rynku pracy niż kobiety. W państwach europejskich aktywny zawodowo powyżej 50. roku życia jest prawie co drugi mężczyzna (45,2%) i co trzecia kobieta (32,7%).

Aktywni i bierni zawodowo oraz współczynnik aktywności zawodowej osób powyżej 50. roku życia

W Polsce od 2007 r. zwiększała się liczba pracujących osób powyżej 50. roku życia. W IV kwartale 2017 r. wskaźnik zatrudnienia dla osób powyżej 50. roku życia wyniósł 32,9% (42,0% dla mężczyzn, 25,8% dla kobiet) i był on niższy od średniego wskaźnika państw UE28, wynoszącego 36,5% (42,8% dla mężczyzn, 31,0% dla kobiet).

Pracujący i bezrobotni oraz wskaźnik zatrudnienia i stopa bezrobocia osób powyżej 50. roku życia

W IV kwartale 2017 r. wysoki odsetek osób pracujących w wieku powyżej 50 lat w ogólnej liczbie ludności w tym wieku wystąpił w Islandii (71,1%). Spośród państw UE 28 wysokie wskaźniki zatrudnienia notowano w Szwecji (44,6%) i Estonii (44,1%), ale także powyżej 40% w Niemczech, Holandii, Litwie, Wielkiej Brytanii, Danii i Irlandii.

Wysoki wskaźnik zatrudnienia wśród mężczyzn (powyżej 49,0%) był w Estonii, Holandii, Szwecji, Niemczech i Irlandii, a wśród kobiet (powyżej 40,0%) w Szwecji i Estonii. Wśród państw UE 28 najmniej osób powyżej 50. roku życia pracowało w Grecji (25,1%).

Wskaźnik zatrudnienia dla osób powyżej 50. roku życia w państwach europejskich w IV kwartale 2017 r.

Stopa bezrobocia osób powyżej 50. roku życia w Polsce w IV kwartale 2017 r. wyniosła 3,1%. W porównaniu z IV kwartałem 2016 r. była niższa o 0,9 p. proc. Bezrobotni w UE28 stanowili 7,3% osób aktywnych zawodowo, przy czym dla osób powyżej 50. roku życia stopa bezrobocia wyniosła 5,3%. Od 2014 r. stopa bezrobocia osób powyżej 50. roku życia w Polsce jest niższa niż średnia stopa bezrobocia państw UE28

Stopa bezrobocia dla osób powyżej 50. roku życia w państwach europejskich w IV kwartale 2017 r.

źródło – GUS

W Polsce liczba pracujących powyżej 50. roku życia systematycznie rośnie. Według danych GUS podsumowujących ubiegły rok w tej grupie wiekowej w 2017 r. w porównaniu z rokiem poprzednim wystąpił wzrost liczby pracujących o 2,2%.

W tej grupie wiekowej mężczyźni, zarówno w Polsce, jak i w państwach Unii, charakteryzują się większą aktywnością zawodową na rynku pracy niż kobiety. W państwach europejskich aktywny zawodowo powyżej 50. roku życia jest prawie co drugi mężczyzna (45,2%) i co trzecia kobieta (32,7%).

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Materiał Promocyjny
Zwinny, wyrazisty i dynamiczny. SUV, który bryluje na europejskich salonach
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora
Materiał Promocyjny
THE FUTURE OF FINANCE
Emerytura
Polacy łatwo sprawdzą ile mają pieniędzy na emeryturę. Jest projekt ustawy
Materiał Promocyjny
Nowe finansowanie dla transportu miejskiego w Polsce Wschodniej