Ilu polskich seniorów jest aktywnych na rynku pracy?

Publikacja: 22.06.2018 14:41

Ilu polskich seniorów jest aktywnych na rynku pracy?

Foto: pieniadze.rp.pl

W Polsce liczba pracujących powyżej 50. roku życia systematycznie rośnie. Według danych GUS podsumowujących ubiegły rok w tej grupie wiekowej w 2017 r. w porównaniu z rokiem poprzednim wystąpił wzrost liczby pracujących o 2,2%.

W tej grupie wiekowej mężczyźni, zarówno w Polsce, jak i w państwach Unii, charakteryzują się większą aktywnością zawodową na rynku pracy niż kobiety. W państwach europejskich aktywny zawodowo powyżej 50. roku życia jest prawie co drugi mężczyzna (45,2%) i co trzecia kobieta (32,7%).

Aktywni i bierni zawodowo oraz współczynnik aktywności zawodowej osób powyżej 50. roku życia

W Polsce od 2007 r. zwiększała się liczba pracujących osób powyżej 50. roku życia. W IV kwartale 2017 r. wskaźnik zatrudnienia dla osób powyżej 50. roku życia wyniósł 32,9% (42,0% dla mężczyzn, 25,8% dla kobiet) i był on niższy od średniego wskaźnika państw UE28, wynoszącego 36,5% (42,8% dla mężczyzn, 31,0% dla kobiet).

Pracujący i bezrobotni oraz wskaźnik zatrudnienia i stopa bezrobocia osób powyżej 50. roku życia

W IV kwartale 2017 r. wysoki odsetek osób pracujących w wieku powyżej 50 lat w ogólnej liczbie ludności w tym wieku wystąpił w Islandii (71,1%). Spośród państw UE 28 wysokie wskaźniki zatrudnienia notowano w Szwecji (44,6%) i Estonii (44,1%), ale także powyżej 40% w Niemczech, Holandii, Litwie, Wielkiej Brytanii, Danii i Irlandii.

Wysoki wskaźnik zatrudnienia wśród mężczyzn (powyżej 49,0%) był w Estonii, Holandii, Szwecji, Niemczech i Irlandii, a wśród kobiet (powyżej 40,0%) w Szwecji i Estonii. Wśród państw UE 28 najmniej osób powyżej 50. roku życia pracowało w Grecji (25,1%).

Wskaźnik zatrudnienia dla osób powyżej 50. roku życia w państwach europejskich w IV kwartale 2017 r.

Stopa bezrobocia osób powyżej 50. roku życia w Polsce w IV kwartale 2017 r. wyniosła 3,1%. W porównaniu z IV kwartałem 2016 r. była niższa o 0,9 p. proc. Bezrobotni w UE28 stanowili 7,3% osób aktywnych zawodowo, przy czym dla osób powyżej 50. roku życia stopa bezrobocia wyniosła 5,3%. Od 2014 r. stopa bezrobocia osób powyżej 50. roku życia w Polsce jest niższa niż średnia stopa bezrobocia państw UE28

Stopa bezrobocia dla osób powyżej 50. roku życia w państwach europejskich w IV kwartale 2017 r.

źródło – GUS

W Polsce liczba pracujących powyżej 50. roku życia systematycznie rośnie. Według danych GUS podsumowujących ubiegły rok w tej grupie wiekowej w 2017 r. w porównaniu z rokiem poprzednim wystąpił wzrost liczby pracujących o 2,2%.

W tej grupie wiekowej mężczyźni, zarówno w Polsce, jak i w państwach Unii, charakteryzują się większą aktywnością zawodową na rynku pracy niż kobiety. W państwach europejskich aktywny zawodowo powyżej 50. roku życia jest prawie co drugi mężczyzna (45,2%) i co trzecia kobieta (32,7%).

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy