Tylko górnicy są zadowoleni ze swoich emerytur?

Publikacja: 18.06.2018 12:50

Tylko górnicy są zadowoleni ze swoich emerytur?

Foto: pieniadze.rp.pl

Postulat wyłączenia całego sektora górnictwa węgla kamiennego z obowiązku tworzenia PPK to niebezpieczny pomysł.

Minister Energii w piśmie z dnia 12 czerwca 2018 roku przedstawił swoje uwagi do finalizowanego obecnie w Ministerstwie Finansów projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych.

Najważniejsza zgłoszona poprawka to postulat wyłączenia całego sektora górnictwa węgla kamiennego z obowiązku tworzenia PPK. To już druga propozycja Ministra Energii w tym zakresie, gdyż do projektu ustawy o PPK w wersji z lutego 2018 skutecznie wniósł poprawkę wyłączającą spod PPK osoby przebywające na tzw. urlopach górniczych.

Tym razem Minister Energii idzie dalej oczekując aby z obowiązku tworzenia PPK były zwolnione takie podmioty jak Polska Grupa Górnicza S.A., Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., Tauron Wydobycie S.A., Węglokoks Kraj S.A., Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. oraz Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.. W uzasadnieniu swojego postulatu Minister wskazuje, że w jego opinii „wprowadzenie w życie projektowanych rozwiązań wiąże się z wygenerowaniem kolejnych, dodatkowych znaczących kosztów po stronie podmiotów zatrudniających”, które zgodnie z wyliczeniami zawartymi w piśmie w skali roku wynoszą co najmniej 107,7 mln złotych.

Podnosi także, że ta „sytuacja może prowadzić do wystosowania przez pracowników branży górniczej roszczeń rekompensacyjnych z tytułu podwyższonego obciążenia”, a w efekcie „doprowadzić do większego wzrostu kosztów płacy” co może mieć istotny wpływ na kondycję finansową przedsiębiorstw górniczych.

To niebezpieczny pomysł. Kolejna propozycja rozmontowania systemu PPK zanim jeszcze zacznie działać. Spełnienie tego postulatu przez Ministerstwo Finansów może być precedensem otwierającym możliwość wyłączenia z PPK określonych grup zawodowych. Postulat dotyczy, jak na razie górników węgla kamiennego, ale za nimi zaraz powinni odezwać się górnicy węgla brunatnego, miedzi, gazu i ropy, a potem hutnicy, chemicy i stoczniowcy.

Czym gorszy a może czym lepszy jest górnik z Bełchatowa, Lubina czy Turoszowa od tego z Jaworzna, Jastrzębia czy Lublina ? Przecież PPK dotyczyć będzie wszystkich branż i we wszystkich podmiotach będzie miało „wpływ na ich kondycję finansową”. Natomiast zawarta dalej w piśmie argumentacja o tym, że „przeznaczanie środków PPK na wypłatę po osiągnieciu 60 roku życia może ponadto prowadzić do zmniejszonego zainteresowania planem w branży górniczej uwagi na wcześniejszy wiek przechodzenia tej grupy pracowników na świadczenia emerytalne” jest kolejnym przyczynkiem do tego, że powinno się jednak wrócić do poważnej rozmowy na temat przywilejów emerytalnych górników.

Z tego pisma wynika bowiem jednoznacznie, że mamy w Polsce jedną grupę zadowoloną ze swoich emerytur, która nie potrzebuje żadnego dodatkowego oszczędzania na emeryturę, i są nią właśnie górnicy węgla kamiennego.

Niestety ta poprawka zaproponowana przez Ministra Energii, jeśli zostanie uwzględniona z pewnością nie przyczyni się do upowszechnienia PPK, a może być niebezpiecznym precedensem osłabiającym system PPK ale być może zmusi nas w końcu do podjęcia rzetelnej rozmowy o systemie emerytur górniczych.

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Jak sztuczna inteligencja może być wykorzystywana przez przestępców cybernetycznych?