Seniorzy na rynku pracy – raport GUS

Publikacja: 19.07.2018 10:28

Seniorzy na rynku pracy – raport GUS

Foto: pieniadze.rp.pl

Wg ostatnich badań Głównego Urzędu Statystycznego wśród pracujących seniorów (50+) przeważają osoby z wykształceniem zawodowym natomiast najliczniejsza grupa aktywnych zawodowo seniorek posiada wykształcenie wyższe.

Wśród zatrudnionych powyżej 50. roku życia w październiku 2016 r. największy odsetek stanowiły osoby z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym – 29,7%. Wśród mężczyzn w tej grupie wiekowej przeważali ci z wykształceniem zasadniczym zawodowym (37,9%), a wśród kobiet – z wykształceniem wyższym (33,7%). Z kolei najmniej zatrudnionych mężczyzn było z wykształceniem średnim ogólnokształcącym (5,0%), a kobiet – z wykształceniem gimnazjalnym, podstawowym i niepełnym podstawowym (6,5%).

Struktura zatrudnionych powyżej 50. roku życia według płci i poziomu wykształcenia pod koniec 2016 r.

Rozpatrując rodzaj prowadzonej działalności najwięcej osób powyżej 50. roku życia w październiku 2016 r. zatrudnionych było w przemyśle – 645,4 tys. osób (29,2%). Biorąc pod uwagę płeć, najwięcej mężczyzn pracowało w przemyśle (40,2%), a kobiet – w edukacji (25,2%).

Struktura zatrudnionych powyżej 50. roku życia według płci i sekcji PKD pod koniec 2016 r.

Co piąta zatrudniona osoba powyżej 50. roku życia w jednostkach gospodarki narodowej o liczbie pracujących 10 osób i więcej w październiku 2016 r. wykonywała zawód zaliczany do grupy specjalistów – 497,5 tys. osób (22,5%). Wśród kobiet najliczniej reprezentowaną grupą zawodów byli specjaliści – 350,3 tys. osób (32,2%). Z kolei najwięcej mężczyzn wykonywało zawód z grupy robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy – 289,8 tys. osób (25,9%).

Struktura zatrudnionych powyżej 50. roku życia według płci i wielkich grup zawodów pod koniec 2016 r.

źródło – GUS

Wg ostatnich badań Głównego Urzędu Statystycznego wśród pracujących seniorów (50+) przeważają osoby z wykształceniem zawodowym natomiast najliczniejsza grupa aktywnych zawodowo seniorek posiada wykształcenie wyższe.

Wśród zatrudnionych powyżej 50. roku życia w październiku 2016 r. największy odsetek stanowiły osoby z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym – 29,7%. Wśród mężczyzn w tej grupie wiekowej przeważali ci z wykształceniem zasadniczym zawodowym (37,9%), a wśród kobiet – z wykształceniem wyższym (33,7%). Z kolei najmniej zatrudnionych mężczyzn było z wykształceniem średnim ogólnokształcącym (5,0%), a kobiet – z wykształceniem gimnazjalnym, podstawowym i niepełnym podstawowym (6,5%).

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy