Ile zarabiają pracujący seniorzy?

Publikacja: 23.07.2018 14:28

Ile zarabiają pracujący seniorzy?

Foto: pieniadze.rp.pl

Według ostatnich badań Głównego Urzędu Statystycznego wśród osób powyżej 50. roku życia przeciętne wynagrodzenie brutto pod koniec 2016 r. wyniosło 4173,10 zł, przy czym wynagrodzenie mężczyzn było wyższe (4668,60 zł) od przeciętnej płacy kobiet (4076,32 zł).

Przeciętne wynagrodzenie brutto osób powyżej 50 roku życia za październik 2016 r. zatrudnionych w jednostkach gospodarki narodowej o liczbie pracujących 10 osób i więcej wyniosło 4173,10 zł (wzrost o 4,9% w porównaniu z październikiem 2014 r.). Przeciętna płaca w sektorze publicznym (4698,93 zł) była wyższa od przeciętnego wynagrodzenia w sektorze prywatnym (4119,05 zł).

Różnice w poziomie wynagrodzeń zostały zaobserwowane również w podziale na płeć. Przeciętne wynagrodzenie mężczyzn było wyższe od przeciętnej płacy kobiet, wynosiły one odpowiednio 4668,60 zł i 4076,32 zł (w październiku 2014 r. odpowiednio 4491,05 zł i 3841,81 zł).

Najwyższe przeciętne wynagrodzenie otrzymywały osoby z wykształceniem wyższym (6669,43 zł), a najniższe z wykształceniem gimnazjalnym, podstawowym i niepełnym podstawowym (2911,04 zł).

Przeciętne wynagrodzenie brutto osób powyżej 50. roku życia za październik 2016 r. według płci i poziomu wykształcenia

W omawianej grupie wiekowej najwyższe przeciętne wynagrodzenie brutto otrzymywali zatrudnieni w działalności finansowej i ubezpieczeniowej – 7617,02 zł, a najniższe w działalności w zakresie usług administrowania i działalności wspierającej – 2552,39 zł.

Przeciętne wynagrodzenie brutto osób powyżej 50. roku życia za październik 2016 r. według płci i sekcji PKD

Przeprowadzone analizy wskazują, że najwyżej opłacani byli przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy (8820,13 zł). Wśród osób powyżej 50. roku wysokie wynagrodzenie otrzymywali także zatrudnieni w grupie specjalistów (5502,91 zł). Najniżej opłacani byli pracownicy zatrudniani przy pracach prostych (2545,84 zł).

Przeciętne wynagrodzenie brutto osób powyżej 50. roku życia za październik 2016 r. według płci i wielkich grup zawodów

Według ostatnich badań Głównego Urzędu Statystycznego wśród osób powyżej 50. roku życia przeciętne wynagrodzenie brutto pod koniec 2016 r. wyniosło 4173,10 zł, przy czym wynagrodzenie mężczyzn było wyższe (4668,60 zł) od przeciętnej płacy kobiet (4076,32 zł).

Przeciętne wynagrodzenie brutto osób powyżej 50 roku życia za październik 2016 r. zatrudnionych w jednostkach gospodarki narodowej o liczbie pracujących 10 osób i więcej wyniosło 4173,10 zł (wzrost o 4,9% w porównaniu z październikiem 2014 r.). Przeciętna płaca w sektorze publicznym (4698,93 zł) była wyższa od przeciętnego wynagrodzenia w sektorze prywatnym (4119,05 zł).

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Jak sztuczna inteligencja może być wykorzystywana przez przestępców cybernetycznych?