Samozatrudnienie a wysokość emerytury

Publikacja: 01.08.2018 13:42

Samozatrudnienie a wysokość emerytury

Foto: pieniadze.rp.pl

Osoby prowadzące samodzielną działalność gospodarczą  już od początku jej prowadzenia powinny pomyśleć o swoim zabezpieczeniu emerytalnym.

Samozatrudnienie to popularne określenie prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Osoby, które decydują się na takie rozwiązanie, muszą pamiętać o samodzielnym odprowadzaniu składek na ubezpieczenie społeczne, zarówno w swoim własnym przypadku, jak również wówczas, gdy zatrudniają u siebie inne osoby.

Pozostając bowiem w stosunku pracy, to właśnie pracodawca ma obowiązek co miesiąc z naszego uposażenia odprowadzać odpowiednią wysokość składek na ubezpieczenie społeczne, w tym na ubezpieczenie emerytalne.

Warto więc poznać różnicę między osobami prowadzącymi samodzielną działalność gospodarczą, a osobami pozostającymi w stosunku pracy, która ma wpływ na wysokość świadczenia emerytalnego, a także na wszelkie obowiązki z tym związane.

Samozatrudnienie a emerytura

Wysokość świadczenia emerytalnego zależy przede wszystkim od wysokości składek zgromadzonych w dwóch filarach, czyli w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz w Otwartym Funduszu Emerytalnym. Co miesiąc z naszego wynagrodzenia odprowadzane są składki w odpowiedniej wysokości do tych dwóch podmiotów, przy czym przeważająca ich część trafia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

To, w jakiej wysokości udało nam się zgromadzić składki, będzie miało przełożenie na wysokość przyszłego świadczenia emerytalnego. Oczywiście im dłużej będziemy pracować, tym emerytura będzie większa.

Trzeba również pamiętać, że minimalna wysokość emerytury, która obecnie wynosi 1000 złotych, będzie nam przyznana jedynie wówczas, gdy wypracujemy odpowiedni staż pracy (22 lata dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn) oraz osiągniemy wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn).

Ponadto warto wiedzieć, że wysokość minimalnych składek odprowadzanych przez pracodawców dla pracowników określona jest w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – pracodawca nie może pobierać ich w mniejszej wysokości.

Natomiast wymogu takiego nie ma w przypadku osób, które prowadzą działalność gospodarczą i sami dla siebie odprowadzają składki. Dlatego wysokość emerytury w takim przypadku może być znacznie niższa. Osoby w ramach tzw. samozatrudnienia mogą opłacać składki na ubezpieczenie emerytalne w wysokości obliczonej na podstawie ryczałtu liczonego od 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

W takim przypadku składki są odprowadzane naprawdę w niewielkiej wysokości. Pozwala to zachować więcej pieniędzy każdego miesiąca, ale w konsekwencji prowadzi do wypłaty bardzo niskiej emerytury.

Ponadto osoby, które dopiero zaczynają prowadzić działalność gospodarczą, są w ogóle zwolnione z obowiązku odprowadzania składek przez pierwsze dwa lata funkcjonowania działalności, co również może mieć negatywne konsekwencje w przyszłości.

Obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenie emerytalne nie występuje również wówczas, gdy działalność gospodarcza zostaje zawieszona. Dlatego osoby prowadzące samodzielną działalność gospodarczą w zasadzie już od początku jej prowadzenia powinny pomyśleć o swoim zabezpieczeniu emerytalnym.

Własna działalność a emerytura – jak zwiększyć wysokość świadczenia?

Jeśli osoby prowadzące działalność gospodarczą chcą zwiększyć wysokość otrzymywanego w przyszłości świadczenia emerytalnego, powinny zrezygnować z płacenia składek minimalnych i zdecydować się na odprowadzanie co miesiąc składek na ubezpieczenie społeczne w wysokości odpowiadającej ich rzeczywistym zarobkom.

Ponadto warto również rozważyć możliwość skorzystania z indywidualnych form oszczędzania. Najbardziej popularną formą oszczędzania w ten sposób jest utworzenie Indywidualnego Konta Emerytalnego.

Plusem tej opcji jest przede wszystkim to, że właściciel konta ma stały dostęp do znajdujących się na nim środków, może więc wpłacić zgromadzone tam pieniądze w zasadzie w każdym momencie. Oprócz tego można skorzystać z takich produktów jak polisy emerytalne lub fundusze inwestycyjne.

Osoby prowadzące samodzielną działalność gospodarczą  już od początku jej prowadzenia powinny pomyśleć o swoim zabezpieczeniu emerytalnym.

Samozatrudnienie to popularne określenie prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Osoby, które decydują się na takie rozwiązanie, muszą pamiętać o samodzielnym odprowadzaniu składek na ubezpieczenie społeczne, zarówno w swoim własnym przypadku, jak również wówczas, gdy zatrudniają u siebie inne osoby.

Pozostało 89% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami