Do boju seniorze czyli jak zapisać się na Uniwersytet Trzeciego Wieku

Publikacja: 23.08.2018 11:52

Do boju seniorze czyli jak zapisać się na Uniwersytet Trzeciego Wieku

Foto: pieniadze.rp.pl

Mniejsza liczba obowiązków związanych z życiem zawodowym stanowi świetną okazję do podjęcia nowych wyzwań edukacyjnych dla seniorów. Jedną z form aktywizacji osób starszych są uniwersytety trzeciego wieku, które umożliwiają poszerzanie wiedzy, pobudzają do aktywizacji społecznej, pomagają nawiązywać przyjaźnie i zapewniają możliwość dbania o kondycję fizyczną.

Uniwersytety Trzeciego Wieku to celowe placówki dydaktyczne przeznaczone głównie dla osób w wieku 50+, których celem jest poprawa jakości życia osób starszych. Najczęściej zlokalizowane są przy działających uczelniach wyższych, ale prowadzą je także kluby emeryta czy szkoły podyplomowe.

Choć niewiele z nas zdaje sobie z tego sprawę, według danych Stowarzyszenia Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce takich placówek jest około 400.

Typy Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Istnieją dwa zasadnicze typy UTW (oraz ich wariacje) różniące się przede wszystkim ich związkiem z ośrodkami uniwersyteckimi:

  • model francuski – UTW ściśle związane z ośrodkami akademickimi, cechuje je wysoki poziom działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej, zróżnicowane pod względem form organizacyjnych (pełna integracja z uczelnią, ścisła współpraca lub niezależność od uczelni)
  • model brytyjski – oparty na samokształceniu i samopomocy seniorów, bez wsparcia ze strony uczelni.

Program Uniwersytetów Trzeciego Wieku

W programie UTW znajdziemy zarówno typowo uniwersyteckie zajęcia edukacyjne w formie wykładów, seminariów, konwersatoriów, warsztatów tematycznych czy laboratoriów ale również mniej sformalizowane elementy takie jak:

  • sekcje lub koła zainteresowań
  • kluby i zespoły tematyczne
  • warsztaty artystyczne
  • zajęcia ruchowe, rekreacyjne, rehabilitacyjne
  • imprezy kulturalne, turystyczne i okolicznościowe
  • kursy, szkolenia, poradnictwo
  • w niektórych UTW wprowadzono zajęcia wakacyjne: wyjazdy, wczasy, rekreacja seniorów podczas lata

Ile to kosztuje?

Zasady działania uniwersytetów trzeciego wieku w Polsce są porównywalne. Zapisując się na studia należy wpłacić wpisowe, które najczęściej wynosi maksymalnie 50 zł za cały semestr nauki. Czasem słuchacze płacą także miesięczne czesne, które wynosi symboliczne kilka złotych.

W przypadku zajęć, na potrzeby których organizatorzy muszą ponieść dodatkowe koszty – takie jak wynajęcie sali, zorganizowanie transportu itp. – mogą także obowiązywać dodatkowe opłaty. Ich koszt jest jednak minimalny i nie przekracza kilku złotych za zajęcia.

Finansowanie UTW zazwyczaj pokrywane jest ze składek członkowskich ustalanych dla danej uczelni, dofinansowania z budżetu miasta lub regionu, różnych form sponsoringu, grantów oraz wypracowanych przez uczelnię środków.

Przykłady Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Poniższe linki kierują do wybranych uniwersytetów na terenie Polski gdzie zdobyć można więcej informacji na temat programów, terminów naboru, zapisów oraz harmonogramów:

Mniejsza liczba obowiązków związanych z życiem zawodowym stanowi świetną okazję do podjęcia nowych wyzwań edukacyjnych dla seniorów. Jedną z form aktywizacji osób starszych są uniwersytety trzeciego wieku, które umożliwiają poszerzanie wiedzy, pobudzają do aktywizacji społecznej, pomagają nawiązywać przyjaźnie i zapewniają możliwość dbania o kondycję fizyczną.

Uniwersytety Trzeciego Wieku to celowe placówki dydaktyczne przeznaczone głównie dla osób w wieku 50+, których celem jest poprawa jakości życia osób starszych. Najczęściej zlokalizowane są przy działających uczelniach wyższych, ale prowadzą je także kluby emeryta czy szkoły podyplomowe.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Promocyjny
Co czeka zarządców budynków w regulacjach elektromobilności?
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami