Emerytura dla nauczycieli – którą opcję wybrać?

Publikacja: 03.09.2018 13:44

Emerytura dla nauczycieli – którą opcję wybrać?

Foto: pieniadze.rp.pl

Nauczyciele mają kilka możliwości przejścia na emeryturę. Oczywiście mogą skorzystać ze świadczenia emerytalnego dopiero po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego, czyli 60 lat, jeśli chodzi o kobiety i 65 lat w przypadku mężczyzn.

Mogą również skorzystać z uprawnień emerytalnych w ramach przejścia na emeryturę z tytułu wykonywania pracy w szczególnym charakterze, emeryturę nauczycielską, emeryturę pomostową i nauczycielskie świadczenia kompensacyjne.

Wszystkie powyższe uprawnienia wiążą się jednak ze spełnieniem szczególnych wymagań, o czym będzie mowa w dalszej części. Osoby wykonujące zawód nauczyciela powinny dokładnie przeanalizować wszystkie korzyści, jakie będą wiązać się z przejściem na emeryturę w ramach poszczególnych uprawnień i wybrać dla siebie najlepsze rozwiązanie. Należy bowiem zaznaczyć, że wysokość świadczenia emerytalnego w każdym przypadku będzie inna.

Emerytury dla nauczycieli – które uprawnienie wybrać?

Według założeń ustawy o emeryturach i rentach z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, praca nauczyciela jest pracą o szczególnym charakterze. Z tym wiąże się uprawnienie do otrzymywania świadczenia emerytalnego w wieku niższym niż powszechny wiek emerytalny.

Jednak aby skorzystać z tego uprawnienia, należy spełnić kilka warunków. Po pierwsze z emerytury z tytułu wykonywania szczególnej pracy mogą skorzystać kobiety i mężczyźni, którzy na dzień 1 stycznia 1999 roku mieli odpowiednio 20 lat stażu oraz 15 lat wykonywania pracy nauczyciela w pełnym wymiarze czasu pracy i 25 lat stażu oraz 20 lat wykonywania pracy nauczyciela.

Co więcej, chcąc skorzystać z emerytury z tego tytułu, należy złożyć wniosek przed ukończeniem powszechnego wieku emerytalnego oraz posiadać konto w Otwartym Funduszu Emerytalnym lub złożyć wniosek o przeniesienie pieniędzy zgromadzonych w OFE na rachunek budżetu państwa.

Nauczyciele mogą skorzystać ponadto z tzw. emerytury nauczycielskiej na podstawie Karty Nauczyciela. W tym przypadku również powinni złożyć odpowiedni wniosek przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego, a dodatkowo na dzień 3 grudnia 2008 roku posiadać minimum 30 lat zatrudnienia, a w tym przynajmniej 20 lat pracy nauczyciela wykonywanej co najmniej w połowie obowiązkowego wymiaru zajęć.

Nauczyciele mają także prawo do świadczeń kompensacyjnych. Tego rodzaju świadczenia przysługują tylko w stosunku do osób, które wykonywali pracę w placówkach ściśle określonych w ustawie. Ze świadczeń kompensacyjnych można skorzystać jedynie do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego.

W latach 2017-2018 wiek, w którym można skorzystać ze świadczeń kompensacyjnych wynosi odpowiednio 55 lat dla kobiet i 57 lat dla mężczyzn. Z każdym kolejnym rokiem wiek ten będzie się podnosił.

Emerytura dla nauczyciela – emerytura pomostowa

Nauczyciele, ale nie wszyscy, mogą skorzystać z uprawnień emerytalnych w ramach emerytury pomostowej. Dotyczy to osób pracujących w zakładach poprawczych, ośrodkach wychowawczych, ośrodkach socjoterapii lub schroniskach dla nieletnich.

Dodatkowo muszą zostać spełnione także inne warunki, jak chociażby odpowiedni staż pracy (20 lat w przypadku kobiet i 25 lat, jeśli chodzi o mężczyzn) oraz odpowiedni staż pracy we wskazanych placówkach. Dla obu płci wynosi on 5 lat.

Oczywiście nauczyciele mogą nie skorzystać ze wskazanych uprawnień i przejść na emeryturę po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego. W takim przypadku wysokość emerytury będzie uzależniona od kilku czynników – od sumy odprowadzanych przez wszystkie okresy składkowe składek emerytalnych, które podlegają waloryzacji, a także od zwaloryzowanego kapitału początkowego.

Aby wybrać najbardziej korzystne dla siebie świadczenie emerytalne, można skontaktować się z doradcą w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, który dokona potrzebnych obliczeń i pomoże wybrać najbardziej korzystną formę emerytury.

Nauczyciele mają kilka możliwości przejścia na emeryturę. Oczywiście mogą skorzystać ze świadczenia emerytalnego dopiero po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego, czyli 60 lat, jeśli chodzi o kobiety i 65 lat w przypadku mężczyzn.

Mogą również skorzystać z uprawnień emerytalnych w ramach przejścia na emeryturę z tytułu wykonywania pracy w szczególnym charakterze, emeryturę nauczycielską, emeryturę pomostową i nauczycielskie świadczenia kompensacyjne.

Pozostało 89% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora
Emerytura
Polacy łatwo sprawdzą ile mają pieniędzy na emeryturę. Jest projekt ustawy
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja zmienia łańcuchy dostaw w okresach wysokiego popytu