Emerytura dla nauczycieli – którą opcję wybrać?

Publikacja: 03.09.2018 13:44

Emerytura dla nauczycieli – którą opcję wybrać?

Foto: pieniadze.rp.pl

Nauczyciele mają kilka możliwości przejścia na emeryturę. Oczywiście mogą skorzystać ze świadczenia emerytalnego dopiero po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego, czyli 60 lat, jeśli chodzi o kobiety i 65 lat w przypadku mężczyzn.

Mogą również skorzystać z uprawnień emerytalnych w ramach przejścia na emeryturę z tytułu wykonywania pracy w szczególnym charakterze, emeryturę nauczycielską, emeryturę pomostową i nauczycielskie świadczenia kompensacyjne.

Wszystkie powyższe uprawnienia wiążą się jednak ze spełnieniem szczególnych wymagań, o czym będzie mowa w dalszej części. Osoby wykonujące zawód nauczyciela powinny dokładnie przeanalizować wszystkie korzyści, jakie będą wiązać się z przejściem na emeryturę w ramach poszczególnych uprawnień i wybrać dla siebie najlepsze rozwiązanie. Należy bowiem zaznaczyć, że wysokość świadczenia emerytalnego w każdym przypadku będzie inna.

Emerytury dla nauczycieli – które uprawnienie wybrać?

Według założeń ustawy o emeryturach i rentach z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, praca nauczyciela jest pracą o szczególnym charakterze. Z tym wiąże się uprawnienie do otrzymywania świadczenia emerytalnego w wieku niższym niż powszechny wiek emerytalny.

Jednak aby skorzystać z tego uprawnienia, należy spełnić kilka warunków. Po pierwsze z emerytury z tytułu wykonywania szczególnej pracy mogą skorzystać kobiety i mężczyźni, którzy na dzień 1 stycznia 1999 roku mieli odpowiednio 20 lat stażu oraz 15 lat wykonywania pracy nauczyciela w pełnym wymiarze czasu pracy i 25 lat stażu oraz 20 lat wykonywania pracy nauczyciela.

Co więcej, chcąc skorzystać z emerytury z tego tytułu, należy złożyć wniosek przed ukończeniem powszechnego wieku emerytalnego oraz posiadać konto w Otwartym Funduszu Emerytalnym lub złożyć wniosek o przeniesienie pieniędzy zgromadzonych w OFE na rachunek budżetu państwa.

Nauczyciele mogą skorzystać ponadto z tzw. emerytury nauczycielskiej na podstawie Karty Nauczyciela. W tym przypadku również powinni złożyć odpowiedni wniosek przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego, a dodatkowo na dzień 3 grudnia 2008 roku posiadać minimum 30 lat zatrudnienia, a w tym przynajmniej 20 lat pracy nauczyciela wykonywanej co najmniej w połowie obowiązkowego wymiaru zajęć.

Nauczyciele mają także prawo do świadczeń kompensacyjnych. Tego rodzaju świadczenia przysługują tylko w stosunku do osób, które wykonywali pracę w placówkach ściśle określonych w ustawie. Ze świadczeń kompensacyjnych można skorzystać jedynie do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego.

W latach 2017-2018 wiek, w którym można skorzystać ze świadczeń kompensacyjnych wynosi odpowiednio 55 lat dla kobiet i 57 lat dla mężczyzn. Z każdym kolejnym rokiem wiek ten będzie się podnosił.

Emerytura dla nauczyciela – emerytura pomostowa

Nauczyciele, ale nie wszyscy, mogą skorzystać z uprawnień emerytalnych w ramach emerytury pomostowej. Dotyczy to osób pracujących w zakładach poprawczych, ośrodkach wychowawczych, ośrodkach socjoterapii lub schroniskach dla nieletnich.

Dodatkowo muszą zostać spełnione także inne warunki, jak chociażby odpowiedni staż pracy (20 lat w przypadku kobiet i 25 lat, jeśli chodzi o mężczyzn) oraz odpowiedni staż pracy we wskazanych placówkach. Dla obu płci wynosi on 5 lat.

Oczywiście nauczyciele mogą nie skorzystać ze wskazanych uprawnień i przejść na emeryturę po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego. W takim przypadku wysokość emerytury będzie uzależniona od kilku czynników – od sumy odprowadzanych przez wszystkie okresy składkowe składek emerytalnych, które podlegają waloryzacji, a także od zwaloryzowanego kapitału początkowego.

Aby wybrać najbardziej korzystne dla siebie świadczenie emerytalne, można skontaktować się z doradcą w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, który dokona potrzebnych obliczeń i pomoże wybrać najbardziej korzystną formę emerytury.

Nauczyciele mają kilka możliwości przejścia na emeryturę. Oczywiście mogą skorzystać ze świadczenia emerytalnego dopiero po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego, czyli 60 lat, jeśli chodzi o kobiety i 65 lat w przypadku mężczyzn.

Mogą również skorzystać z uprawnień emerytalnych w ramach przejścia na emeryturę z tytułu wykonywania pracy w szczególnym charakterze, emeryturę nauczycielską, emeryturę pomostową i nauczycielskie świadczenia kompensacyjne.

Pozostało 89% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą