Emerytura olimpijska. Kolor medalu nie ma znaczenia

Publikacja: 05.09.2018 14:01

Emerytura olimpijska. Kolor medalu nie ma znaczenia

Foto: pieniadze.rp.pl

Polscy sportowcy występujący na olimpiadach, gdy osiągną świetny wynik, otrzymują nie tylko medal, pieniądze i sławę, ale też szansę na świadczenie emerytalne po zakończeniu kariery na innych zasadach niż powszechna emerytura.

Kto w takim razie może liczyć na emeryturę olimpijską? To świadczenie dotyczy osób, które brały udział w igrzyskach olimpijskich, paraolimpiadach i zawodach „Przyjaźń 84”. Te ostatnie zawody były alternatywą dla igrzysk olimpijskich w 1984 roku, kiedy to kraje socjalistyczne zbojkotowały ówczesną olimpiadę i zorganizowały własne zawody. Natomiast paraolimpiada dotyczy osób niepełnosprawnych i osób głuchych, które brały udział w igrzyskach głuchych oraz innych alternatywnych formach tego rodzaju igrzysk.

Emerytura olimpijska – kto może na nią liczyć?

Oczywiście podstawowym warunkiem uprawniającym do uzyskania tego świadczenia jest nie tylko wzięcie udziału w wymienionych wyżej zawodach, ale zdobycie medalu. Warto zaznaczyć, że w tym przypadku kolor medalu nie ma znaczenia, bowiem na emeryturę olimpijską, i to w takiej samej wysokości, mogą liczyć zarówno osoby, które zdobyły złoto, jak i te, które wywalczyły brąz.

Natomiast trzeba zaznaczyć, że rodzaj medalu ma znaczenie podczas otrzymywania premii wypłacanej przez Polski Komitet Olimpijski. Aby otrzymać emeryturę olimpijską, medal olimpijski wystarczy zdobyć tylko raz. Oprócz tego osoba ubiegająca się o to świadczenie musi spełnić inne warunki.

Przede wszystkim powinnna posiadać polskie obywatelstwo i mieć stałe miejskie zamieszkania w jednym z krajów Unii Europejskiej. Oczywiście osoba, które chce skorzystać z tego świadczenia, musi zakończyć czynne uprawianie sportu, a ponadto mieć skończone 40 lat. W dalszej kolejności wymienia się również brak karalności za przestępstwo umyślne.

Ostatni warunek uprawniający do świadczenia olimpijskiego został wprowadzony w 2017 roku i dotyczy braku karalności za przewinienie dyscyplinarne polegające na korzystaniu z dopingu. Osoby, które zostały ukarane za tego rodzaju przewinienie, nie mogą liczyć na emeryturę olimpijską niezależnie od ilości zdobytych medali i sukcesów.

Sportowiec na emeryturze, który spełnił powyższe warunki, może zyskać świadczenie emerytalne w kwocie 2623,38 złotych. Jest to kwota stała, niezależna od sytuacji finansowej sportowca. Należy także podkreślić, że emerytura olimpijska jest świadczeniem, od którego nie jest pobierana składka na ubezpieczenie społeczne czy zdrowotne.

Ponadto emerytura olimpijska jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych. To świadczenie emerytalne jest rodzajem gratyfikacji, które państwo przyznaje za wybitne osiągnięcia sportowe. Niestety jego wysokość nie zależy od ilości zdobytych medali. W sytuacji, gdy sportowiec w swojej karierze otrzymał ich kilkanaście, może liczyć tylko na jedno świadczenie i to w tej samej wysokości.

Emerytura sportowa – co zrobić, aby ją dostać?

Emerytura olimpijska jest przyznawana na wniosek osoby, która się o nią ubiega. Wniosek ten należy złożyć do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Oprócz wniosku, złożyć należy także szereg innych dokumentów. Potrzebne będzie więc zaświadczenie z Polskiego Komitetu Olimpijskiego, które potwierdzi zdobycie medalu, oraz zaświadczenie o zaprzestaniu uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, czyli o zakończeniu kariery sportowej. Można je uzyskać z Polskiego Komitetu Sportowego.

W dalszej kolejności potrzebne będzie oświadczenie o niekaralności oraz potwierdzenie posiadania polskiego obywatelstwa. W tym ostatnim przypadku wystarczająca będzie kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu, który potwierdzi polskie obywatelstwo. Emerytura obywatelska jest przyznawana co miesiąc, zaczynając od miesiąca, w którym został złożony wniosek.

Polscy sportowcy występujący na olimpiadach, gdy osiągną świetny wynik, otrzymują nie tylko medal, pieniądze i sławę, ale też szansę na świadczenie emerytalne po zakończeniu kariery na innych zasadach niż powszechna emerytura.

Kto w takim razie może liczyć na emeryturę olimpijską? To świadczenie dotyczy osób, które brały udział w igrzyskach olimpijskich, paraolimpiadach i zawodach „Przyjaźń 84”. Te ostatnie zawody były alternatywą dla igrzysk olimpijskich w 1984 roku, kiedy to kraje socjalistyczne zbojkotowały ówczesną olimpiadę i zorganizowały własne zawody. Natomiast paraolimpiada dotyczy osób niepełnosprawnych i osób głuchych, które brały udział w igrzyskach głuchych oraz innych alternatywnych formach tego rodzaju igrzysk.

Pozostało 81% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą